Finanse

Jak dywersyfikować skutecznie ryzyko podczas inwestowania?

Inwestowanie, w przeciwieństwie do oszczędzania na lokatach bankowych, wiąże się z pewnym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Im większe zyski ma szansę przynieść dany rodzaj inwestycji, tym większe ryzyko ponosi gracz.

Inwestowanie, w przeciwieństwie do oszczędzania na lokatach bankowych, wiąże się z pewnym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Im większe zyski ma szansę przynieść dany rodzaj inwestycji, tym większe ryzyko ponosi gracz. Kapitał można zainwestować w różne aktywa, a wprowadzenie różnych ich typów do jednego portfela powoduje, że zyskujemy efekt dywersyfikacji pozwalającej na obniżenie ryzyka podczas inwestowania. Czym właściwie jest dywersyfikacja i dlaczego jest ona taka ważna w trakcie lokowania swoich środków finansowych?

Czym jest dywersyfikacja?

Dywersyfikacja w finansach oznacza rozłożenie części kapitału na różnego rodzaju inwestycje i klasy aktywów. W ten sposób powstaje portfel, który opiera się ryzyku inwestycyjnemu, ponieważ straty z jednej inwestycji są bilansowane poprzez zyski z innej. To zgodne z uniwersalną zasadą stosowaną przez ekonomistów, że nigdy nie należy wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka. Wówczas upadek koszyka spowodowałby utratę wszystkich jajek. Jeśli są one rozłożone na różne koszyki, zawsze część zostanie zaoszczędzonych.

Przekładając tę zasadę na inwestycje, to nie należy lokować wszystkich posiadanych środków finansowych np. w akcje jednej spółki giełdowej czy nawet akcje spółek z jednej branży. Wszystko dlatego, że nagły krach w branży lub załamanie kursu akcji danej spółki spowoduje utratę zdecydowanej większości lub całości pieniędzy.

Jak inwestować z zastosowaniem zasady dywersyfikacji

Jeśli zdajesz sobie już sprawę z tego, że dywersyfikacja przynosi korzyści w postaci ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, pora zastosować ją w praktyce przy doborze walorów do swojego portfela inwestora. Możesz wybierać do portfela inwestycyjnego akcje różnych spółek, z wielu branż, najlepiej niezależnych względem siebie. Jeśli inwestujesz np. w sektor transportowy i paliwowy, to naturalne, że są one ze sobą powiązane. Gdy nagle dochodzi do załamania jednego z nich, to nawet fakt, że w twoim portfelu inwestycyjnym znajdą się akcje spółek z dwóch różnych branż, nie przyniesie spodziewanego kompensowania się zysków i strat. Najpewniej twoim udziałem staną się tylko straty.

Zobacz także: Oszczędzanie na czarną godzinę znacznie zyskało na popularności w Polsce

Dobrym sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego będzie lokowanie pieniędzy w aktywa z różnych rynków, niekoniecznie finansowych. Mogą znaleźć się w nim zatem akcje spółek giełdowych, a przy tym obligacje, w tym te emitowane przez Skarb Państwa, cechujące się niemal zerowym poziomem ryzyka. Oprócz tego możesz zainwestować w surowce, np. złoto, nazywane bezpieczną przystanią inwestycyjną, które pomoże w zachowaniu wartości pieniądza, a w dłuższej perspektywie czasu bez wątpienia pozwoli na wypracowanie pożądanych zysków.

Dodatkowo wprowadź do portfela inwestycyjnego waluty z rynku Forex, czy kontrakty CFD – kontrakty na różnice kursowe, jako instrumenty pochodne. Wszystko po to, że gdyby rynek akcji poszedłby całkowicie w dół w wyniku np. krachu, to nie będzie miało to wpływu na pozostałą część portfela i będziesz mógł skutecznie minimalizować straty, a nawet wypracowywać dalsze zyski. Sprawdź: https://www.xtb.com/pl/edukacja/etf-wig20-mwig40

Skuteczne sposoby dywersyfikacji

Doświadczeni inwestorzy wiedzą, jakie aktywa stopniowo wprowadzać do swojego portfela, by był on możliwie jak najbardziej zdywersyfikowany. Jednak początkującym jest trudno dokonać wyboru spośród setek propozycji. Błędy popełnione na etapie doboru aktywów do portfela inwestycyjnego mogą być wielce negatywnych w skutkach.

Można dywersyfikować inwestycje w ten sposób, że przeznaczasz na przykład na każdą spółkę z indeksu warszawskiej giełdy WIG20 taką samą część swojego kapitału, np. po 1000 zł, przez co mają one zrównoważoną reprezentację w portfolio. Możesz alokować kapitał w różnego rodzaje aktywa, sektory, ale i kraje. Przy nawiązaniu kontaktu z odpowiednim maklerem możesz prowadzić inwestycje na giełdach światowych, m.in. w Europie, Azji czy Ameryce Północnej. Zobacz też: https://topinwestycje.pl/ranking-kont-maklerskich/

Najlepszy sposób na zainwestowanie 100 000 USD? Według generacji Z to giełda

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker