Polska

Grupa ORLEN sfinalizowała proces połączenia z PGNiG

ORLEN sfinalizował połączenie z PGNiG. Tym samym powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie i obsługuje ponad 100 milionów klientów.

ORLEN sfinalizował połączenie z PGNiG

Grupa ORLEN, po połączeniu z PGNiG posiada potencjał do realizacji inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną w Europie Środkowej, a co za tym idzie może skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną na rynkach, na których funkcjonuje.

ORLEN zamierza zaangażować się w rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, stając się jednym z producentów zielonej energii w Europie Środkowej. Poprzez te działania Grupa zwiększy niezależność od dostawców surowców energetycznych, co jest szczególnie istotne w obecnym kontekście rynkowym i międzynarodowym.

Zobacz także: Starzejące się społeczeństwo może być powodem podwyższonej inflacji w przyszłości

Fuzja umożliwi osiągnięcie celów, jakie Grupa ORLEN postawiła w 2020 roku, wdrażając nową strategię rozwoju. Istotnym aspektem jest zwiększenie szans na osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku – jako ambicji, która kształtuje strategiczne kierunki rozwoju. Finalizacja procesu połączenia umożliwi przyspieszenie rozpoczętych już inwestycji, w tym m.in. w budowę morskich farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, rozwój projektów wodorowych – w tym zielonego wodoru, czy powstanie małych modułowych reaktorów jądrowych, redukujących emisje z dotychczasowych elektrociepłowni. Do realizacji tych działań wykorzystane zostaną kompetencje i zasoby każdej ze spółek Grupy ORLEN.

Jak podaje Grupa ORLEN, dywersyfikacja działalności pozwoli na stabilizację przepływów finansowych, na czym skorzystają zarówno akcjonariusze, jak i klienci połączonych podmiotów. Stabilność zwiększa też możliwości pozyskiwania finansowania na międzynarodowych rynkach. Jak podano, skala działalności Grupy wzmacnia także jej atrakcyjność z punktu widzenia partnerów biznesowych, często wiodących podmiotów w swoich branżach, a to ma oznaczać m.in. lepszą pozycję przetargową w budowaniu portfolio dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski.

Zintegrowany program transformacji Grupy ORLEN

Realizacja maksymalnych korzyści z połączenia wymaga kompleksowego podejścia – zintegrowanego programu transformacji Grupy ORLEN. Integracja PKN ORLEN z PGNiG, liderem z sektora naftowo- gazowego w Polsce wykracza poza typową realizację prostych projektów integracyjnych. Jak przekazano, przed Grupą ORLEN otwierają się nowe możliwości wykorzystania aktywów oraz transformacji segmentów biznesowych. W tym kontekście szczególnie ważny jest segment poszukiwawczo-wydobywczy. Konsolidacja aktywów ORLEN, LOTOS i PGNiG, który będzie pełnił rolę lidera tego procesu może poprawić efektywność operacyjną i umożliwi zwiększenie inwestycji oraz skoncentrowanie się na złożach gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce i Europie, jak i w innych perspektywicznych rejonach.

Powstanie jednego koncernu multienergetycznego oznacza także połączenie działalności detalicznych wszystkich łączących się spółek i możliwość przygotowania oferty produktowej dla milionów gospodarstw domowych w Polsce, obejmującej dostawy wszystkich nośników energii w stabilnych, konkurencyjnych cenach. Najważniejszym celem jest zwiększenie skali oraz jakości i efektywności w segmencie sprzedaży, jak również optymalizacji kosztów obsługi klienta.

Zobacz także: Amazon będzie kontynuować zwolnienia również w przyszłym roku

W komunikacie prasowym dodano, że proces połączenia PKN ORLEN i PGNiG od początku prowadzony był w dialogu ze stroną społeczną i uwzględniał jej ważną rolę w budowaniu nowej Grupy ORLEN. W ramach porozumienia podpisanego w październiku br. pomiędzy PKN ORLEN, PGNiG i Związkami Zawodowymi obu firm pracownikom PGNiG zapewniono m.in. 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy.

W wyniku połączenia PKN ORLEN i PGNiG, a wcześniej także Grupy LOTOS, udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do blisko 50%, kontrola nad nim zostanie dodatkowo wzmocniona. Będzie to zdecydowanie więcej niż w samym PKN ORLEN przed fuzją z Grupą LOTOS i PGNiG, kiedy udziały Skarbu Państwa wynosiły ok. 27,5 proc. Tym samym PKN ORLEN pozostaje spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Agencja Fitch Ratings rewiduje ocenę PKN ORLEN w górę

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker