Orlen Asfalt i ZDW Katowice prowadzą badania nad obniżeniem o połowę hałaśliwości nawierzchni drogowych

Rozwiązanie problemu nadmiernego hałasu komunikacyjnego dzięki zastosowaniu cichych nawierzchni z asfaltem wysokomodyfikowanym HiMA to wspólny projekt badawczy Orlen Asfalt i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Orlen Asfalt prowadzi badania z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W ramach podpisanego porozumienia Orlen Asfalt zrealizuje badania laboratoryjne mieszanek mineralno-asfaltowych pod kątem ich właściwości przeciwhałasowych, a ZDW Katowice przeprowadzi … Czytaj dalej Orlen Asfalt i ZDW Katowice prowadzą badania nad obniżeniem o połowę hałaśliwości nawierzchni drogowych