To właśnie tak wygląda mechanizm zarządzania walutą euro – Unia kocha biurokrację

Europejski System Banków Centralnych, czyli ESBC to organizacja zrzeszająca banki centralne państw członkowskich UE. Tak samo tych, które przyjęły oraz nie przyjęły euro, z Europejskim Bankiem Centralnym na czele. Jak powstała ta instytucja? Jakie pełni obecnie funkcje w gospodarce europejskiej?  Jak powstał Europejski System Banków Centralnych? Europejski System Banków Centralnych zaczął funkcjonować 1 stycznia 1999 roku, kiedy … Czytaj dalej To właśnie tak wygląda mechanizm zarządzania walutą euro – Unia kocha biurokrację