Dodatnie realne stopy procentowe doprowadzą do eutanazji gospodarki. Spadek inflacji będzie tylko skutkiem ubocznym

Część ekonomistów w Polsce wskazuje, że realne stopy procentowe muszą być dodatnie, aby stłumić inflację do celu NBP na poziomie 2,5% z przedziałem odchyleń +/- 1 pkt procentowy. Są oni zdania, że polityka monetarna jest wciąż zbyt luźna lub za mało restrykcyjna. To nieprawda. Polityka monetarna w Polsce jest wystarczająco restrykcyjna. Zaargumentujemy to w niniejszym … Czytaj dalej Dodatnie realne stopy procentowe doprowadzą do eutanazji gospodarki. Spadek inflacji będzie tylko skutkiem ubocznym