Polska

Niemcy ważnym partnerem gospodarczym dla Polski. Co z recesją?

Jak wskazuje PIE, Niemcy są znacznie ważniejsi dla Polski niż Polska dla Niemiec. Dlaczego?

Niemcy są dla nas ważnym partnerem gospodarczym. Korzyści ze współpracy z naszym zachodnim sąsiadem dotyczą zarówno uzyskiwanej wartości dodanej, jak i liczby pracujących. 

Niemcy ważnym partnerem gospodarczym Polski

Polska od lat utrzymuje stosunki handlowe z Niemcami, jednak w ostatnich latach można odnotować znaczący wzrost znaczenia tej współpracy. W 2018 roku prawie 10% polskiego PKB zależało od wymiany handlowej z tym państwem, z czego 7% zawdzięczamy popytowi odbiorców końcowych, a kolejne 2,6% wynika z eksportu przez Niemcy polskiej wartości dodanej. Polski Instytut Ekonomiczny wydał raport „Współpraca handlowo-inwestycyjna Polski z Niemcami”, gdzie poddano analizie kluczowe warunki współpracy gospodarczej, w tym bilans handlowy obu krajów w zakresie tworzenia PKB oraz miejsc pracy, strukturę wymiany handlowej, a także  współpracę w formie inwestycji bezpośrednich.

Jak wskazuje PIE, dzięki popytowi odbiorców końcowych w Niemczech, w Polsce w 2018 roku zatrudnionych było 1150 tys. pracowników. Warto porównać te dane z 2004 rokiem, gdy wstępowaliśmy do UE. Względem tego okresu odnotowano wzrost o 362 tys. pracujących, co stanowi 46%. Dodatkowo należy uwzględnić także 393 tys. osób zatrudnionych w Polsce, których miejsca pracy istnieją dzięki niemieckiemu eksportowi towarów, zawierających polską wartość dodaną.

Dla porównania popyt finalny w naszym kraju generował 373 tys. stanowisk pracy w Niemczech. Od 2004 roku odnotowano dwukrotny wzrost w tym zakresie. Co więcej, 136 tys. osób ma pracę z uwagi na fakt, że w polskim eksporcie zawarta jest niemiecka wartość dodana.

PIE

Łukasz Ambroziak, starszy doradca w zespole gospodarki światowej PIE, komentuje wynik analizy zawartej w raporcie:

Istnieje wyraźna asymetria w znaczeniu obu krajów we wzajemnej wymianie handlowej, co wynika z różnic w wielkości gospodarek. Wymiana handlowa z Niemcami ma w tworzeniu wartości dodanej oraz miejsc pracy w Polsce kilkukrotnie większe znaczenie niż wymiana handlowa z Polską w tworzeniu wartości dodanej i miejsc pracy w Niemczech. Z tego powodu Niemcy są znacznie ważniejsi dla Polski niż Polska dla Niemiec.

Zobacz także: Niemcy podsumowują pierwszy rok Scholza. W trudnych warunkach maleje poparcie

Jeszcze w 2021 roku dziennik Handelsblatt pisał, że wymiana handlowa z Polską przyczyniła się do znacznego ożywienia gospodarczego po pandemii u naszego zachodniego sąsiada. W całym 2020 roku Polska dostarczyła Niemcom towary o wartości 58,1 mld euro. Wyprzedzały nas wówczas takie kraje jak Chiny, Holandia i USA.

Polska jest dla Niemiec piątym partnerem handlowym w eksporcie i czwartym w imporcie. Już od 2012 roku notujemy nadwyżkę w handlu towarowym z Niemcami, która w 2021 roku sięgnęła 9 mld EUR.

Zobacz także: Nowy rekordowy czas tranzytu między Chinami a Niemcami!

Jesteśmy uzależnieni od handlu z Niemcami?

Niemcy to jeden z naszych głównych partnerów handlowych. Według szwajcarskiego instytutu Prognos wymiana handlowa z zachodnim sąsiadem i zapewnia ponad milion miejsc pracy (Więcej: Prognos: Eksport do Niemiec zapewnia milion miejsc pracy w Polsce). Jeśli chodzi o strukturę eksportu do Niemiec, naszym zachodnim sąsiadom sprzedajemy głównie urządzenia mechaniczne i elektryczne (ok. 34%), w tym przede wszystkim części motoryzacyjne i komponenty. Duże znaczenie ma również eksport produktów rolno-spożywczych (ok. 22%). Warto wymienić również eksport tworzyw sztucznych, mebli, chemikaliów czy materiałów i wyrobów włókienniczych.

Wiele gałęzi polskiego przemysłu zależy od przyszłości stosunków gospodarczych. Mowa tutaj m.in. o znaczącym sektorze produkcji części motoryzacyjnych. Pomimo że Polska nie ma koncernu motoryzacyjnego, który wybijałby się za granicą, jesteśmy regionalnym liderem w produkcji podzespołów (Więcej: Tomasz Bęben: Polska motoryzacja częściami stoi oraz Motoryzacja w Grupie Wyszehradzkiej słabnie, w Polsce umacnia się).

Wobec tak silnego partnerstwa, wahania na jednym rynku będą oddziaływać na drugi. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście prognozowanej w Niemczech recesji. Jak prognozują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, co najmniej połowa naszego eksportu do Niemiec zaspokaja tamtejszy rynek wewnętrzny. Oznacza to, że zmniejszenie konsumpcji oraz ograniczenie inwestycji automatycznie może przełożyć się na gorsze wyniki polskiego eksportu do Niemiec. Łukasz Ambroziak podkreśla, że najbliższa przyszłość, a szczególnie sytuacja w nadchodzących miesiącach, stoi pod znakiem zapytania. Pomimo faktu, że październik i listopad przyniósł poprawę nastrojów oraz lepsze od prognoz wyniki niemieckiej gospodarki, recesja wydaje się nieuchronnie nadchodzić, według większości prognoz spadek PKB ma być jednak nie większy niż 1%.

Reshoring w Europie: największymi wygranymi mogą okazać się Niemcy i Polska

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker