Inflacja bazowa nie jest miarą doskonałą, przez co banki centralne mogą się mylić

Polityka pieniężna musi mierzyć się ze zmianami cen, które są trwałe lub przejściowe i wynikają ze zmian po stronie popytowej, lub podażowej. Gdy podwyższona inflacja zaczyna się utrwalać w gospodarce i jest skutkiem czynników popytowych, wówczas reakcja banku centralnego musi być stanowcza. Skąd banki centralne wiedzą, że inflacja nie jest przejściowa i jej źródłem jest … Czytaj dalej Inflacja bazowa nie jest miarą doskonałą, przez co banki centralne mogą się mylić