GospodarkaPolska

Wybory prezydenckie w Polsce negatywnie wpływają na ceny akcji na GPW [BADANIE]

Wybory prezydenckie w Polsce negatywnie i istotnie statystycznie wpływają na ceny akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Jak wynika z badania Marka Szymańskiego oraz Grzegorza Wojtalika, wybory prezydenckie w Polsce negatywnie i istotnie statystycznie wpływają na ceny akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na skutek tego wydarzenia w okresie pięciu i czterech dni od głosowania dzienna stopa zwrotu z WIG i WIG20 spada. 

Jak wybory wpływają na rynki finansowe w Polsce?

Co rusz w mediach można przeczytać, o tym, że rynki finansowe źle bądź pozytywnie zareagowały na wyniki wyborów. Choćby nie tak dawno, można było dowiedzieć się, iż na skutek wygrania przez lewicowego kandydata, Lulę da Silva wyborów prezydenckich w Brazylii, główny indeks giełdy w Sao Paulo obniżył się na pierwszej odbywającej się po tym wydarzeniu sesji o nawet ponad 2 proc. Jednakże wbrew temu, co może się wydawać, z analiz empirycznych niekoniecznie wynika, iż wyborom muszą towarzyszyć zawirowania na giełdach. Choćby z badania Christosa Florosa wynika, że wybory polityczne odbywające się w latach 1996-2002 w Grecji nie miały istotnego statystycznie wpływu na notowania akcji na ateńskiej giełdzie. Z drugiej strony nie brakuje analiz wskazujących na to, iż faktycznie wybory oddziałują na ceny akcji. 

Zobacz także: Prawdziwa węgierska kiełbasa wyborcza! Płace w sektorze publicznym wzrosły o 93,4% r/r

Jeżeli zaś chodzi o Polskę, to wpływ wyborów między innymi na giełdę postanowili sprawdzić ekonomiści Marek Szymański oraz Grzegorz Wojtalik w swoim badaniu zatytułowanym: „Wpływ wyborów politycznych na ceny akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”. W celu rozstrzygnięcia tej kwestii zebrali oni dane odnośnie wyborów odbywających się w Polsce i notowaniach na rynkach finansowych od 16 kwietnia 1991 roku (wtedy to odbyła się pierwsza sesja na GPW) do 31 grudnia 2019 roku. Przy czym autorzy celowo pominęli wybory prezydenckie z 2020 roku ze względu na, jak to ujęli, niecodzienną sytuację na rynkach finansowych wywołaną pandemią koronawirusa. 

Następnie zaś utworzyli oni model ekonometryczny mający sprawdzić, czy dane wybory w okresie dwóch, pięciu oraz dziesięciu dni od dnia głosowania miały wpływ na dzienną stopę zwrotu z WIG, WIG 20 oraz kurs USD/PLN. Przy czym, dodatkowo ekonomiści postanowili sprawdzić, czy wybory oddziałują na wspomniane zmienne na określoną liczbę dni przed głosowaniem, czy po głosowaniu. Po zrobieniu tego wszystkiego wgrali oni dane do modeli, a o to ich wyniki! 

Zobacz także: Prywatyzacja w Niemczech bardzo pomogła wyborczo socjalistom

Wybory prezydenckie w Polsce negatywnie wpływają na ceny akcji

Jak się okazało, jedynie wybory prezydenckie w Polsce mają istotny statystycznie wpływ na stopę zwrotu z indeksu WIG. Takowe wybory powodowały, że w okresie pięciu dni od głosowania dzienna stopa zwrotu z tego indeksu była niższa. Przy czym, wynik ten został zaobserwowany głównie przez to, co dzieje się z wartością WIG-u w okresie następującym po odbyciu się wyborów. Otóż głosowanie miało istotne statystycznie, negatywne oddziaływanie na dzienną stopę zwrotu pięć dni po wyborach oraz statystycznie nieistotny wpływ na notowania pięć dni przed nimi. 

Podobne wnioski otrzymano z analizy wpływu wyborów na dzienną stopę zwrotu z WIG20. W tym wypadku również jedynie wybory prezydenckie miały istotny statystycznie wpływ. Przy czym ponownie był on negatywny i występował w okresie pięciu dni od głosowania. Do tego również zaobserwowano, że wybory wpływają w istotny statystycznie sposób jedynie na to, co dzieje się na warszawskiej giełdzie pięć dni po wyborach. Dodatkowo badacze postanowili sprawdzić, czy może wybory prezydenckie oddziałują również nie tylko dwa, pięć oraz dziesięć dni od głosowania. Po zrobieniu tego okazało się, że mają one negatywny i istotny statystycznie wpływ także na stopę zwrotu zarówno z indeksu WIG, jak i WIG20 w okresie czterech dni od dnia głosowania. 

Zobacz także: Nowy prezydent Filipin obiecuje inwestycje w kolej i metro

Wybory samorządowe powodują umocnienie się złotego!

Jeżeli zaś chodzi o kurs USD/PLN, to co interesujące na niego wpływ miały jedynie wybory samorządowe. Co więcej, był on negatywny. W okresie dwóch, pięciu oraz dziesięciu dni od głosowania negatywnie oddziaływały one na notowania. Oznacza to, że prowadziły one do umocnienia się złotego w stosunku do dolara. Przy czym w przeciwieństwie do wyborów prezydenckich, zaobserwowano, iż te samorządowe oddziałują jedynie na okres przedwyborczy. W wypadku dni po głosowaniu nie zaobserwowano istotnego statystycznie wpływu. 

Wybory się zbliżają, więc wiek emerytalny w Turcji został zniesiony!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker