Gospodarka

Koszty negatywnych doświadczeń z dzieciństwa sięgają nawet 6% PKB [BADANIE]

Jak wynika z badania opublikowanego na łamach The Lancet, niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa mogą powodować koszty rzędu 6% PKB. Taki właśnie koszt oszacowano w Ukrainie. W Polsce jest to 2,5% PKB. W sumie badaniem objęto 28 krajów europejskich. 

ACE – niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa

Od początku XXI wieku nauka w coraz większym stopniu skupia się na psychice ludzkiej, co sprawia, że rośnie świadomość wśród społeczeństwa nt. zaburzeń psychicznych, w tym wpływu traum z dzieciństwa na dorosłe życie. W dziedzinie nauki o zdrowiu psychicznym uknuto taki skrót jak ACE od angielskiej frazy adverse childhood experiences, co w języku polskim oznacza niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa. Jak wyjaśniają autorzy badania termin ACE „odnosi się do różnych intensywnych stresorów, które mogą mieć wpływ na dzieci w okresie dorastania, takich jak maltretowanie, bycie świadkiem przemocy w domu lub społeczności oraz życie z problemami rodzinnymi (np. nadużywanie różnego rodzaju substancji przez rodziców)”.

Te intensywne stresory mają swoje konsekwencje w postaci zaburzonego neurologicznie, biologicznie i społecznie rozwoju dzieci, co zwiększa ich podatność na trudności społeczne w przyszłości oraz zachowania szkodliwe dla zdrowia (np. nadużywanie alkoholu i tytoniu oraz zażywanie narkotyków). Takie osoby są jednocześnie bardziej narażone na choroby fizyczne i psychiczne. Jak słusznie wskazują autorzy badania Health and financial costs of adverse childhood experiences in 28 European countries: a systematic review and meta-analysis surowe restrykcje pandemiczne dotyczące przemieszczania się spowodowały zamknięcie rodzin w domach, co w wielu przypadkach zniszczyło – przynajmniej na pewien okres – sieci społeczne oraz zwiększyło ryzyko dla wystąpienia zjawisk związanych z ACE, np. poprzez utratę pracy w czasie kryzysu pandemicznego.

Zobacz także: Dieta bogata w cukier kończy się gorszym wykształceniem oraz mniejszym majątkiem [BADANIE]

Koszty ekonomiczne ACE

W literaturze naukowej badań nt. ekonomicznych kosztów ACE jest jak na lekarstwo. Nie licząc omawianego w tym tekście artykułu naukowego, jedynie w 2019 r. przeprowadzono badanie, w którym oszacowano roczny koszt ACE w odniesieniu do dziesięciu czynników ryzyka i przyczyn złego stanu zdrowia. W Europie koszt ten wyniósł 581 mld USD, co stanowi 2,7% europejskiego PKB, natomiast w Ameryce Północnej 748 mld USD, co odpowiada 3,5% PKB. Już te liczby pokazały, że istnieje potrzeba rozwoju polityki krajowej w kierunku przeciwdziałania ACE. Brakowało jednak bardziej szczegółowych danych na poziomie krajowym, stąd sześciu badaczy zdecydowało się oszacować koszty negatywnych doświadczeń z dzieciństwa dla 28 krajów europejskich.

Autorzy badania zidentyfikowali badania ilościowe dla każdego z rodzajów ACE (np. dotyczące kosztów ekonomicznych przemocy fizycznej, wykorzystywania seksualnego czy separacji lub rozwodu rodziców) dla wybranych 28 państw Starego Kontynentu. W sumie uwzględniono 12 rodzajów ACE, dla których dostępne były dane z co najmniej trzech badań. Na podstawie danych z dotychczasowych badań ilościowych opublikowanych w sumie w sześciu czasopismach medycznych oszacowano koszty ekonomiczne dla każdego z analizowanych krajów.

Zobacz także: Kobiety w logistyce. Rynek się zmienia, co sprzyja inkluzywności

Odsetek kosztów związanych z ACE różni się dla poszczególnych krajów, aczkolwiek dla każdego z nich jest powyżej 1% PKB. Najwyższe koszty oszacowano dla Ukrainy na poziomie 6,0% całkowitego dochodu narodowego. Wysoki odsetek w relacji do PKB dotyczy również Łotwy (5,5%), Finlandii (4,1%) i Mołdawii (4,0%). Najniższe koszty oszacowano dla Grecji (1,2%), Belgii (1,4%) oraz Francji (1,4%). W Polsce koszt negatywnych doświadczeń z dzieciństwa wyliczono na kwotę 14,7 mld USD, co stanowi ok. 2,5% PKB i mieści nas mniej więcej w środku wybranych krajów.

Badanie to identyfikuje ogromne koszty zdrowotne i finansowe dla narodów europejskich związane z ACE i w konsekwencji podkreśla znaczenie inwestowania w bezpieczne i opiekuńcze dzieciństwo – wskazują autorzy badania

Zobacz także: Dzieciom w Polsce bardzo rzadko zagraża ubóstwo. Wypadamy bardzo dobrze nawet na tle UE

Podsumowując, negatywne doświadczenia z dzieciństwa mogą obniżać jakość przez całe życia i pozbawiać wielu korzyści społecznych, które generują zdrowie i odporne populacje. Nadużywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych przez traumy z dzieciństwa wpływają bowiem na wyższe ryzyko zachowania na choroby cywilizacyjne typu rak i cukrzyca. ACE wiążą się również z niższym wykształceniem, bezrobociem, przestępczością i deprywacją materialną. Z brytyjskiego badania wynika, że każda dodatkowa trauma związana z dzieciństwem związana była z 25% zwiększonym ryzykiem uzależnienia od pomocy społecznej i 27% zwiększonym ryzykiem subiektywnego ubóstwa w wieku 55 lat.

Znaczenie odpowiedniej pielęgnacji dzieciństwa widoczne jest w światowej polityce zdrowotnej. Na przykład zapobieganie przemocy wobec dzieci, zapewnienie wysokiej jakości edukacji i wspieranie rodzin leżą u podstaw Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Aż 71% dzieci w wieku 15 lat w Polsce nie czuje się zadowolonych ze swojego życia

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker