GospodarkaPolska

PGNiG Obrót Detaliczny wprowadza do oferty nowe rozwiązanie

PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy ORLEN wprowadza do oferty nowe rozwiązanie, które zagwarantuje w 2023 roku wytwórcom ciepła gaz po maksymalnej cenie 400 złotych za megawatogodzinę (MWh) za zamówiony wolumen.

PGNiG Obrót Detaliczny wprowadza do oferty nowe rozwiązanie

Wciąż niestabilny rynek gazu w Europie sprawia, że branża ciepłownicza mierzy się z wysokimi cenami gazu. Z tego powodu PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy ORLEN wprowadzi nowe rozwiązanie, odpowiadające na potrzeby znajdujących się w kryzysie energetycznym przedsiębiorstw branży ciepłowniczej, które dedykowane jest z uwagi na szczególny charakter tej branży. Grupa ORLEN zagwarantuje w 2023 roku wytwórcom ciepła gaz po maksymalnej cenie 400 złotych za megawatogodzinę (MWh).

Zobacz także: ORLEN udostępnił ultraszybką ładowarkę samochodową

Z nowej oferty skorzystać będą mogły w 2023 roku ciepłownie, będące klientami PGNiG Obrót Detaliczny, spółki należącej do Grupy ORLEN. Co warto zaznaczyć, różnica pomiędzy pierwotnymi warunkami kontraktu a warunkami z oferty specjalnej zostanie rozliczona w kolejnych latach obowiązywania nowego kontraktu – maksymalnie nawet do 2027 roku. Dzięki temu rozwiązaniu, przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem ciepła do swoich mieszkańców, będą mogły obniżyć ceny ogrzewania dla odbiorców końcowych.

PGNiG Obrót Detaliczny zachęca podmioty zainteresowane nowym rozwiązaniem do kontaktu poprzez Biuro Obsługi Klienta lub bezpośrednio ze swoim Doradcą biznesowym. By skorzystać z oferty specjalnej, wymagane jest podpisanie stosownego porozumienia.

Warto zaznaczyć, iż podmioty branży ciepłowniczej nie są jedyną grupą klientów PGNiG Obrót Detaliczny szczególnie wrażliwych społecznie, którzy w trakcie trwającego kryzysu energetycznego zostali objęci specjalną ochroną przed wysokimi cenami gazu. Od 1 stycznia 2022 roku dzięki systemowi ustawowych rekompensat, PGNiG objęło ochroną 7 mln gospodarstw domowych w Polsce, a także ponad 35 tys. podmiotów społecznie wrażliwych takich jak szkoły, szpitale, wspólnoty, spółdzielnie, żłobki i wiele innych.

Zobacz także: ORLEN buduje pierwszą w Polsce ekologiczną biogazownię

Koncern multienergetyczny może działać sprawniej!

Jak podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, nowe rozwiązanie jest jedną z odpowiedzi, dlaczego koncern multienergetyczny może działać sprawniej i z korzyścią dla klienta końcowego. PGNiG Obrót Detaliczny proponuje ofertę dla branży ciepłowniczej, by docelowo mogła ona zapewnić odbiorcom niższe ceny ogrzewania i ochronić ich przed skutkami kryzysu energetycznego, z jakim mamy do czynienia w Polsce i w Europie po inwazji Rosji na Ukrainę. Ponadto, jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, Grupa przekazuje, zgodnie z ustawą, środki do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, umożliwiając w ten sposób polskiemu rządowi dofinansowanie ceny gazu dla gospodarstw domowych i klientów wrażliwych do poziomu wynoszącego 200,17 zł za MWh.

ORLEN VC inwestuje w innowacyjną polską firmę Apeiron Synthesis

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker