Najzdrowszym miastem w Polsce jest…Warszawa. Gdzie żyje się najlepiej?

Aby odpowiedzieć na pytanie, które miasto do życia w Polsce jest najlepsze, warto przeanalizować Indeks Zdrowych Miast. Jest on zbiorem poszczególnych wskaźników badających, jak władze miast na prawach powiatu dbają o dobrostan mieszkańców.  Najlepsze miasto do życia w Polsce? Stolica jest najzdrowszym Według Indeksu Zdrowych Miast, który został opracowany przez SGH, Grupę LUX MED oraz Fundację … Czytaj dalej Najzdrowszym miastem w Polsce jest…Warszawa. Gdzie żyje się najlepiej?