Uncategorized

MFW: Wzrost PKB światowej gospodarki będzie większy, ale…

Wzrost PKB światowej gospodarki w 2023 roku wyniesie 2,9 proc., a nie jak wcześniej zakładano 2,7 proc

Ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) podnieśli swoje prognozy w górę. Z ich najnowszej analizy wynika, iż wzrost PKB światowej gospodarki w 2023 roku wyniesie 2,9 proc., a nie jak wcześniej zakładano 2,7 proc. Jednakże nadal oznacza to, że globalna gospodarka będzie rozwijać się w tempie wolniejszym od historycznej średniej, która dla lat 2000-2019 wyniosła 3,8 proc. 

Wzrost PKB światowej gospodarki miał mocno spowolnić

Rok 2022 upłynął pod znakiem wielu szoków zewnętrznych, negatywnie wpływających na wzrost PKB światowej gospodarki. Rosjanie rozpoczęli inwazję na Ukrainę, która podniosła globalne ceny surowców energetycznych oraz żywności. Chiny postanowiły ponownie wprowadzić restrykcyjną politykę zero-covid, która zaszkodziła nie tylko aktywności ekonomicznej w Państwie Środka, ale również ze względu na rozmiary tamtejszej gospodarki, globalnej aktywności ekonomicznej. 

Zobacz także: Globalna dezinflacja, recesje i bankructwa, czyli co nas czeka w 2023 roku [ANALIZA]

Co więcej, w obliczu światowej inflacji na poziomie nienotowanym od dekad, banki centralne zaczęły zaostrzać politykę monetarną często w niespotykanym dotychczas tempie. Oddziaływanie tych wszystkich czynników miało zdaniem analityków MFW, szczególnie mocno uderzyć w światową gospodarkę pod koniec zeszłego i na początku tego roku. Jednakże ta, jak wskazują eksperci, okazała się zaskakująco odporna z wielu przyczyn.

Globalna gospodarka okazała się zaskakująco odporna

Po pierwsze, mimo wielu działań ze strony Rosji, przegrywa ona wojnę energetyczną, która wypowiedziała Zachodowi. Dzięki między innymi szybkiej dywersyfikacji dostaw gazu, udało się zapełnić europejskie magazyny, co z kolei mocno przyczyniło się do potanienia błękitnego paliwa. Aktualnie cena gazu na najważniejszej europejskiej giełdzie jest na poziomach notowanych ostatnio pod koniec 2021 roku. Chiny zaś wbrew oczekiwaniom, w odpowiedzi na masowe protesty znacznie rozluźniły politykę dotyczącą powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Co więcej, na początku tego roku zniesiono obowiązujący niemal trzy lata nakaz kwarantanny dla osób przybywających z zagranicy. 

Jeżeli zaś chodzi o politykę monetarną, to ta niewątpliwie negatywnie wpłynęła na wzrost światowego PKB, ale nie tak mocno, jak oczekiwano. Rynki pracy na świecie pozostały w bardzo dobrej kondycji, a konsumpcja spadła nieznacznie, gdyż konsumenci postanowili skorzystać ze zgromadzonych uprzednio oszczędności. 

Zobacz także: Światowa gospodarka nie potrzebuje już Rosji. Moskwa traci impet polityczny

Wszystkie te zaskoczenia zmusiły analityków MFW do rewizji prognozy odnośnie wzrostu PKB światowej gospodarki w 2023 roku, a konkretnie do jej podniesienia. Aktualnie według analizy Funduszu, ten wyniesie 2,9 proc., a nie 2,7 proc., jak przewidywano w październiku. Przy czym, bardziej podniesiono prognozę w wypadku krajów rozwijających się, niż tych rozwiniętych. Otóż PKB tych drugich zwiększy się średnio o 1,2 proc. (wcześniej przewidywano 1,1 proc.), a tych pierwszych o aż o 4 proc. (w październiku oczekiwano wzrostu na poziomie 3,7 proc.). 

To, że będzie lepiej, nie oznacza, że będzie dobrze

Jednakże, co warto zaznaczyć, to że będzie lepiej, nie oznacza, że będzie dobrze. W wypadku zdecydowanej większości gospodarek rozwiniętych (ok. 90 proc.) wzrost gospodarczy będzie w tym roku niższy niż w ubiegłym. Co więcej, światowa gospodarka, mimo że będzie się rozwijać szybciej, niż oczekiwano, będzie rosnąć w relatywnie powolnym tempie. Średnio w latach 2000-2019, kiedy to miały miejsce między innymi kryzys strefy euro oraz światowy kryzys finansowy, wzrost PKB światowej gospodarki wynosił 3,8 proc. Oznacza to, że był on aż o 0,9 pkt proc. większy niż ten prognozowany na najbliższy rok. 

Zobacz także: Tegoroczny Chiński Nowy Rok osłabia globalny fracht lotniczy

Do tego, warto mieć na uwadze, iż zdaniem analityków bardziej prawdopodobne jest to, że faktyczny wzrost PKB światowej gospodarki będzie niższy od prognozowanego, a nie wyższy. Wynika to z tego, że nad globalną gospodarką nadal wisi wiele ryzyk. Choćby już pod koniec zeszłego roku liczba zachorowań na koronawirusa w Chinach zaczęła szybko rosnąć. Jeżeli trend ten się nie zatrzyma, najprawdopodobniej ożywienie gospodarcze w Państwie Środka będzie wolniejsze, niż zakładają ekonomiści. Co więcej, analitycy nie wykluczają również, iż może dojść w tym roku do eskalacji wojny w Ukrainie. Ponadto wskazują, iż ze względu między innymi na znaczenie podniesienie stóp procentowych na świecie, w 2023 roku może dojść do wielu kryzysów zadłużeniowych.

Globalny dług w 2021 roku spadł w najszybszym tempie od dziesięcioleci!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker