Mucha tse-tse mocno zaszkodziła afrykańskiej gospodarce. Co więcej, szkodzi jej po dziś dzień!

Jak wynika z badania Marcelli Alsan, mucha tse-tse przyczyniła się do zacofania gospodarczego Afryki. W przedkolonialnym okresie jej występowanie na tym kontynencie negatywnie wpływało między innymi na wydajność produkcji rolnej oraz centralizację polityczną. Co więcej, owad ten nadal wpływa negatywnie na gospodarki afrykańskich krajów, choć obecnie już jedynie pośrednio. Po co hodować zwierzęta gospodarskie, skoro … Czytaj dalej Mucha tse-tse mocno zaszkodziła afrykańskiej gospodarce. Co więcej, szkodzi jej po dziś dzień!