FinansePolska

Zwolennikami niskiego wieku emerytalnego są najmłodsi i osoby bez pasji [BADANIE]

Dominika Maison, profesor psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziła badanie nt. wyobrażeń, motywacji i potrzeb w zakresie emerytur Polaków. Wnioski są niezwykle interesujące i zmuszają do refleksji. Okazuje się bowiem, że zwolennikami niskiego wieku emerytalnego są najmłodsi i osoby bez pasji.

Badanie przeprowadzone specjalnie dla naszego portalu zostało zrealizowane metodą CAWI przez ogólnopolski panel Ariadna na próbie ogólnopolskiej reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć i wielkość miejscowości (n = 1053 osoby). Autorką badania jest prof. Dominika Maison. Badanie zrealizowano w terminie 20-23 stycznia 2023 r.

Najmłodsi chcą najwcześniej odejść na emeryturę. Znaczenie ma też wykształcenie

Spośród badanej próby 13% osób wskazało, że chciałoby przejść na emeryturę już w wieku 50 lat. Co ciekawe, największymi zwolennikami tak wczesnego przejścia na emeryturę okazała się najmłodsza grupa osób w przedziale wiekowym 18-24 lata (25%), a zaraz potem w wieku 25-34 lata (23%). W podziale na poziom wykształcenia, na tak niski preferowany wiek emerytalny najczęściej wskazywały osoby z wykształceniem podstawowym/zawodowym (30%).

Autorka badania prof. Dominika Maison tłumaczy, jakie mogą być przyczyny takich wyników:

Zwolennikami najwcześniejszych emerytur (w naszym badaniu było to 50 lat) są o dziwo osoby najmłodsze – w wieku 18-34 lata. W tej grupie wiekowej aż 30% mówi, że gdyby mogli, to chcieliby przejść na emeryturę w wieku 50 lat. Co ciekawe wśród osób powyżej 55 roku życia takich osób jest tylko 6%. Jednym z wyjaśnień tej różnicy może być to, że osobom młodym może być sobie trudno wyobrazić siebie w wieku 50 lat. 
I dodaje:
Jeszcze jedną zależność, jaką pokazały nasze badania, to chęć wczesnego pójścia na emeryturę, a wykształcenia. Zdecydowanie najwcześniej na emeryturę chcą pójść osoby o najniższym wykształceniu – wśród osób z podstawowym wykształceniem aż 28% chciałoby emerytury w wieku 50 lat, gdy wśród osób z wykształceniem średnim lub wyższym jest ich 16%. Odwrotnie, od 65 roku życia chciałoby pójść na emeryturę 38% Polaków z wykształceniem wyższym, a tylko 19% z podstawowym. Można podejrzewać, że jedną z przyczyn może być częsta praca fizyczna osób z niższym wykształceniem i powiązane z tym problemy z wykonywaniem swojej pracy. 

Większość Polek i Polaków chce obniżenia wieku emerytalnego

Instytucja badawcza MAISON & PARTNERS spytała respondentów o preferowany wiek emerytalny w odniesieniu do ogółu (W jakim wieku Polacy powinni mieć możliwość przejścia na emeryturę?) i do siebie (W jakim wieku osobiście chciałbym mieć możliwość przejścia na emeryturę?). Okazuje się, że Polki i Polacy najczęściej wskazywali na obniżenie wieku emerytalnego do 55 lat w odniesieniu do ogółu (42% ankietowanych). Duża część naszego społeczeństwa postuluje więc za jeszcze większą obniżką minimalnego wieku emerytalnego niż ta uchwalona przez sejm w 2016 roku.

Dlaczego Polacy chcą tak szybko przejść na emeryturę?
Zmęczenie pracą i potrzeba odpoczynku jest wskazywana jako pierwsza przyczyna chęci przejścia na emeryturę. Spośród Polaków, którzy nie są jeszcze na emeryturze, ale chcieliby już na nią przejść 28% wskazało na tę właśnie przyczyną. Kolejną wskazywaną przyczyną są problemy zdrowotne – 22%. Obie przyczyny częściej wskazują kobiety niż mężczyźni. Problemy zdrowotne jako chęć przejścia na emeryturę dominują wśród osób z wykształceniem podstawowym – wyjaśnia prof. Dominika Maison
Badanie pokazało ciekawą zależność. Najbardziej zmęczeni są mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców), a najmniejsze zmęczenie dotyczy mieszkańców mniejszych miejscowości. Skąd to wynika?
Może to wynikać z ogólnie większego stresu mieszkania w wielkim mieście, ale również większych obciążeń związanych z pracą w wielkim mieście, np. powiązanych z czasem koniecznym na dojazdy do pracy – tłumaczy psycholog
Są także inne powody chęci wczesnego przejścia na emeryturę. Jak wskazuje D. Maison:
Trzecim najwcześniej wskazywanym powodem chęci przejścia na emeryturę jest potrzeba czasu dla siebie (realizowanie pasji, podróże). Tę przyczynę wskazało 40% osób w wieku 18-24 lata i 24% osób w wieku 25-34 lata, które chciałyby teraz przejść na emeryturę. Wśród osób powyżej 55 roku życia jest takich osób tylko 7%. Wynik ten pokazuje, że wśród młodych ludzi dominuje romantyczna wizja emerytury jako czasu spełniania marzeń i realizowania pasji.

Życie na emeryturze, czyli wyobrażenia vs. rzeczywistość

Wyobrażenia o życiu na emeryturze różnią się od rzeczywistości.

[…] Na emeryturze mniej osób poświęca ten czas swoim pasjom czy podróżom, a więcej rodzinie, oglądaniu telewizji i nic nierobieniu, niż im się wydaje, że będzie wyglądała ich emerytura, zanim na nią pójdą – wskazuje D. Maison

Ponadto autorka badania sugeruje, że emerytura jako czas wykorzystany na realizację marzeń takich jak podróże po świecie to mit:

Mitem jest jednak myślenie, że większość ludzi na emeryturze chciałaby spełniać swoje marzenia, np. podróżować do dalekich krajów.

Prof. Dominika Maison podsumowuje, że wyniki przeprowadzonego badania są:

spójne z wynikami innych prowadzonych przeze mnie badań, z których wynikało, że zwolennicy najwcześniejszych emerytur to często osoby bez pasji, które w wolnym czasie najchętniej nic nie robią.

System emerytalny w Polsce wymaga naprawy [RAPORT OG]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker