GospodarkaPolska

Wydatki na ochronę socjalną stanowią aż 20,5 proc. PKB całej Unii Europejskiej!

Jak wynika z danych Eurostatu, największą część wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w UE stanowią wydatki na ochronę socjalną

Jak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat, największą część wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w UE stanowią wydatki na ochronę socjalną. W 2021 roku te stanowiły aż 39,9 proc. łącznych wydatków publicznych państw członkowskich i 20,5 proc. PKB UE. Dla porównania wydatki przeznaczone na zdrowie, które uplasowały się na drugim miejscu, wyniosły „zaledwie” 8,1 proc. unijnego PKB. 

Rola państw w unijnej gospodarce zacznie wzrosła!

Ze względu na relatywnie dobrą koniunkturę, w latach 2009-2019 wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych w UE znacznie zmalały. W 2009 roku, kiedy to miał miejsce szczyt wielkiego kryzysu finansowego, wynosiły one aż 50,7 proc. unijnego PKB. Natomiast 10 lat później spadły one do 46,6 proc. PKB, czyli aż o 4,1 pkt proc. Sytuacja drastycznie zmieniła się wraz z wybuchem pandemii. Europejskie rządy zaczęły wprowadzać różnego rodzaju programy mające pomóc gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorstwom, co w połączeniu z kryzysem doprowadziło do ogromnego wzrostu roli państw w gospodarce mierzonej wspomnianym wskaźnikiem. Otóż w 2020 roku wydatki publiczne stanowiły aż 52,8 proc. PKB UE, co oznacza, iż wzrosły w ciągu jednego roku znacznie bardziej, niż spadły w trakcie całej dekady! 

Zobacz także: Czy socjal zwalcza biedę? Badania przemówiły

W 2021 roku zaś głównie za sprawą ożywienia gospodarczego (w wartościach absolutnych wydatki publiczne wzrosły o 5,1 proc.) doszło do spadku wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w UE do poziomu 51,5 proc. PKB. Jednakże warto przy tym zaznaczyć, iż istnieje spora dysproporcja między krajami odnośnie wielkości wydatków publicznych. Jak widać na zamieszczonym powyżej wykresie, te największe są we Francji, Grecji oraz Austrii, gdzie stanowią kolejno aż 59, 57,4 oraz 56 proc. PKB. Z kolei najmniejsze są one w Irlandii (24,8 proc. PKB), na Litwie (37,5 proc. PKB) oraz w Rumunii (39,8 proc. PKB). Polska zaś uplasowała się pomiędzy Słowacją a Łotwą z wydatkami na poziomie 44,2 proc. PKB. 

Wydatki na ochronę socjalną stanowią aż 20,5 proc. PKB całej Unii Europejskiej!

Przy czym, jak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat, największą część analizowanych wydatków zarówno na poziomie całej UE, jak i poszczególnych krajów, stanowiły wydatki na ochronę socjalną. W 2021 roku środki przeznaczone między innymi na emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych oraz różnego rodzaju świadczenia socjalne wyniosły aż 2 983 mld euro (więcej rok do roku o 41 mld euro), co stanowiło aż 20,5 proc. PKB UE oraz 39,9 proc. wydatków publicznych ogółem. Przy czym relatywnie najwięcej na ten cel przeznaczały we wspomnianym okresie Włochy, Finlandia oraz Francja, bo kolejno 23,4, 23,6 oraz aż 24,8 proc. krajowego PKB. Na przeciwnym biegunie znalazły się raje podatkowe, czyli Irlandia, Malta oraz Cypr, które na analizowany cel wydały 8,7, 11 oraz 12,5 proc. PKB. Z kolei Polska podobnie jak w wypadku całkowitych wydatków, znalazła się w środki stawki, z wydatkami przeznaczonymi na ochronę socjalną na poziomie 17,2 proc. PKB. 

Zobacz także: UE planuje opodatkować emisje z żeglugi. Co z kosztami frachtu?

Na drugim miejscu pod względem udziału w wydatkach samorządów oraz rządów w UE znalazła się wydatki zaklasyfikowane w kategorii „zdrowie”. W 2021 roku łącznie przeznaczono na ten cel 1 179 miliardów (aż o 104 mld euro więcej niż w 2020 roku), czyli 8,1 proc. PKB UE oraz prawie 16 proc. łącznych wydatków publicznych. Przy czym „zdrowotnym” rekordzistą okazała się Austria z wydatkami na poziomie 10,1 proc. krajowego PKB. Zaraz za nią były Czechy (9,8 proc. PKB), a po nich na trzecim miejscu razem Dania oraz Francja (9,2 proc. PKB). Z kolei najmniej na zdrowie dwa lata temu przeznaczały następujące kraje Szwajcaria (2,8 proc. PKB), Rumunia (5,1 proc. PKB) oraz Irlandia (5,3 proc. PKB). Przy czym prawie do tego grona załapała się Polska z wydatkami przeznaczonymi na ten cel na poziomie 5,8 proc. krajowego PKB. 

Na następnych miejscach pod względem wielkości unijnych, publicznych wydatków znalazły się kolejno wydatki zaklasyfikowane do kategorii „sprawy ekonomiczne” (economic affairs), „ogólne usługi publiczne” (general public services), „edukacja”, „porządek i bezpieczeństwo publiczne”, „obronność”, „rekreacja, kultura i religia”, „ochrona środowiska”, „mieszkalnictwo i udogodnienia dla ludności lokalnej” (housing and community amenities). Te wyniosły odpowiednio 6,3, 4,8 1,7, 1,3, 1,2, 0,8 oraz 0,6 proc. unijnego PKB.

Socjal zniechęca do pracy, ale jeszcze bardziej do popełniania przestępstw [BADANIE]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker