Gospodarka

Dotacje dla przedszkoli zmniejszają przestępczość [BADANIE]

Okazuje się, że dotacje dla przedszkoli mogą prowadzić do głębokich zmian społecznych. Badacze udowadniają, że w USA zmniejszyły one przestępczość. Korzyści płynące z mniejszej przestępczości są bardzo duże.

Dotacje dla przedszkoli mogą przynosić wymierne korzyści dla całego społeczeństwa. Oprócz wyższej jakości siły roboczej, większej liczby dzieci, naukowcy zauważają także wpływ na inne obszary. Lepszy dostęp wpływać ma również na liczbę przestępstw. W przypadku najbiedniejszych hrabstw same korzyści związane z niższą przestępczością rekompensują koszty wsparcia.

Przestępczość a dotacje dla przedszkoli

Czy dotacje dla przedszkoli mogą zmieniać społeczeństwo? Dziś badacze zwracają coraz większą uwagę na aspekt socjalizacji w kształtowaniu człowieka. Zmiany te widać bardzo wyraźnie w wymiarze sprawiedliwości. Najbogatsze i najnowocześniejsze kraje świata coraz częściej skupiają się nie tyle na karze, a resocjalizacji przestępców. Niski wskaźnik recydywy prowadzić ma do zmniejszania skali przestępczości z pokolenia na pokolenie. To nie tylko wzrost bezpieczeństwa, ale również spadek wydatków na utrzymanie więzień i policji czy bezpośrednich kosztów związanych z przestępstwami.

Zobacz też: Fenomen zagubionych Einsteinów, czyli jak bieda obniża innowacje [BADANIE]

Aby skuteczniej ograniczać patologie społeczne, konieczne jest poprawne zdiagnozowanie ich przyczyn. Czy ludzie rodzą się przestępcami? Przyszli więźniowie są już skazani na ten los w momencie urodzenia? Odpowiedź na to pytanie wydaje się fundamentalna. Lepsze poznanie procesów stojących za powstawaniem patologii społecznych to klucz do rozwiązania problemu przestępczości. Obecnie walka z przestępczością objawia się głównie poprzez zaostrzanie przepisów prawa czy resocjalizację. Nadal zbyt mało wiadomo jednak na temat czynników, które sprawiają, że te osoby stają się przestępcami.

To dość zaskakujące, ponieważ przestępczość jest zjawiskiem o dużej koncentracji w niewielkich grupach społecznych. Niespełna 6% amerykańskiej populacji odpowiada za większość przestępstw. Zasadne wydają się zatem takie działania, które sprawią, że mniej osób stanie się przestępcami. Tematowi postanowili przyjrzeć się w badaniu „The Effect of Early Childhood Education on Adult Criminality: Evidence from the 1960s through 1990s” badacze: John Anders, Andrew C. Barr oraz Alexander A. Smith.

Zobacz też: Czterodniowy tydzień nauki negatywnie wpływa na wyniki uczniów

Naukowcy zauważają, że dostępna literatura naukowa sugeruje, że zapobieganie rozwojowi „kariery” przestępcy może przynosić społeczeństwu bardzo wymierne korzyści. Zapobieganie jednej takiej karierze może skutkować zmniejszeniem liczby ofiar przestępstw o ponad 100 rocznie. Specjaliści upatrują dużych szans w edukacji. Twierdzą, że lepszy dostęp do wczesnej edukacji może być jedną z lepszych metod ograniczania przestępczości w życiu dorosłym. W tym miejscu warto zauważyć, że lepszy dostęp do edukacji ma udowodnione pozytywne działanie na rynku pracy, poziomie ubóstwa czy wpływa na zwiększenie dzietności kobiet. Wpływ na dzietność wynikać ma z polepszenia pozycji negocjacyjnej kobiet.

Dane Eurostatu pokazują, że posiadanie dzieci zwiększa aktywność zawodową mężczyzn, a zmniejsza aktywność zawodową kobiet. Ponadto brak dzieci sprawia, że różnica w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn jest niewielka i jeszcze bardziej maleje wraz ze wzrostem wykształcenia. Dane te są zbieżne z innymi badaniami, które opisywaliśmy. Wynika z nich, że tzw. Gender Pay Gap, czyli różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn praktycznie nie istnieje do momentu pojawienia się dziecka. Badania na ten temat przeprowadzili w 2018 roku naukowcy z National Bureau of Economic Research. Porównali oni zarobki u mężczyzn i kobiet oraz ich zmianę po narodzinach pierwszego dziecka. Naukowcy bazowali na danych z Danii. Wynikało z nich, że to posiadanie dziecka jest główną przyczyną luki płacowej.

Zobacz też: Bogaci Polacy coraz częściej wybierają prywatne szkoły dla swoich dzieci

Warto jednak zauważyć, że te programy dotykają bezpośrednio głównie ich beneficjentów. W przypadku zmniejszonej przestępczości korzyści ma odnosić przede wszystkim reszta społeczeństwa. Właśnie dlatego naukowcy przyjrzeli się wpływowi dostępu do edukacji wczesnoszkolnej na zachowania przestępcze.  Choć nie jest to pierwsze badanie, w którym uczeni udowadniają wpływ edukacji wczesnoszkolnej na przestępczość, to dzięki zastosowaniu znacznie większej próby, jakość tego badania jest lepsza. Analiza ma jednak swoje słabości. Badacze ograniczają się jedynie do danych ze stanu Karolina Północna. Badali oni wpływ dwóch programów — Head Start oraz Smart Start.

Head Start to amerykański program federalny, który ma na celu wyrównywanie szans dzieci począwszy od wieku 3-5 lat, a także kompensowanie deficytów i zapobieganie kumulacji zagrożeń. Program ruszył w 1965 roku. W Stanach Zjednoczonych nie finansuje się na poziomie ogólnokrajowym publicznej opieki przedszkolnej. Rozwiązania takie stosują nieliczne lokalne władze. Head Start było częścią wprowadzonej przez administrację prezydenta Lyndona B. Johnsona kampanii przeciwdziałania ubóstwu, znanej jako Wielkie Społeczeństwo. Początkowo obejmowało przede wszystkim kilkutygodniowe, letnie przedszkola wyrównawcze dla najuboższych.

Zobacz też: Edukacja przedszkolna przynosi korzyści wszystkim

Z czasem program był jednak rozwijany, a fundusze tego programu finansowały m.in. powstanie serii telewizyjnej Ulica Sezamkowa. Naukowcy wykazali, że Head Start w latach 60. i 70. przyczynił się do zmniejszenia prawdopodobieństwa poważnego wyroku w wieku 35 lat o 1,3 p.p. w hrabstwach o wysokim poziomie ubóstwa. Efekt w hrabstwach z niską stopą ubóstwa był jednak nieistotny statystycznie.

Drugim badanym programem był Smart Start. Była to publiczno-prywatna inicjatywa w Karoline Północnej, której początek miał miejsce w 1993 roku. Zapewnia ona fundusze dla organizacji pozarządowych w całym stanie, aby zapewnić, że dzieci wejdą do szkoły zdrowe i gotowe do odniesienia sukcesu. Wspierana jest opieka nad dziećmi i obniżenie jej kosztów, dostęp do ochrony zdrowia czy wsparcie dla rodzin. W latach 2019-20 budżet Smart Start wyniósł ponad 150 mln USD (zdecydowana większość ze środków publicznych). Analiza wykazała, że program generuje podobne zmniejszenie zachowań przestępczych dorosłych, z podobnymi efektami skoncentrowanymi w hrabstwach o wysokim ubóstwie i wśród czarnych dzieci.

Dotacje dla przedszkoli zwracają się całemu społeczeństwu

Wyniki sugerują więc, że programy tego typu mają zdolność do ograniczania przestępczości, ale widoczne jest to głównie w obszarach w największym stopniu dotkniętych ubóstwem. Dodatkowo efekty Smart Start są wyższe w regionach, gdzie nie ma dostępu do Head Start. Sugeruje to, że krańcowy zwrot z finansowania wczesnej edukacji maleje.

Autorzy badania dodają również, że wielkość korzyści zewnętrznych oznacza, że program wsparcia wczesnej edukacji jest opłacalny. Szczególnie widoczne jest to w najbiedniejszych regionach. W przypadku najuboższych hrabstw same korzyści ze zmniejszonej przestępczości przekraczają koszty programu. To bardzo imponujący wynik, ponieważ nie było to celem tego programu. Badanie sugeruje również, że dotacje dla przedszkoli warto ukierunkować w stronę najuboższych, bo tam krańcowe korzyści są zdecydowanie największe.

Im kraj jest bogatszy, tym nastolatkowie są mniej zadowoleni ze swojego życia [BADANIE]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker