Polska

Praca zdalna z perspektywy kobiet wychowujących dzieci może zaburzać balans życiowy

Negatywny wpływ wydarzeń ostatnich lat będzie prowadził do pogłębiania się nierówności na rynku pracy

Praca zdalna z perspektywy kobiet z jednej strony może być szansą, szczególnie dla młodych matek. Z drugiej zaś często prowadzi do utraty balansu pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Połączenie opieki nad dzieckiem wraz z pracą na etacie nie jest zadaniem łatwym. Jak pokazują badania, może prowadzić do pogłębiania się asymetrii na rynku. 

Praca zdalna z perspektywy kobiet wychowujących dzieci

Podczas pandemii w wielu środowiskach praca zdalna stała się normą. To, co początkowo stanowiło mechanizm zapobiegania rozpowszechnianiu się wirusa w miejscu pracy, zaczęło być standardem w niektórych firmach, a nawet sposobem na przyciągnięcie pracowników.

Część pracowników umysłowych do dziś wykonuje niektóre obowiązki z domu. Za pracą w trybie home office przemawia przede wszystkim ograniczenie kosztów związanych z dojazdem do pracy. Pozwala to również zaoszczędzić sporo czasu, szczególnie w aglomeracjach miejskich. W wielu przypadkach wybranie pracy zdalnej wpłynęło jednak na usunięcie bariery oddzielającej życie prywatne od zawodowego.

Badania przytaczane przez Polski Instytut Ekonomiczny pokazują, że praca zdalna stała się domeną kobiet:

Średnio w całym roku 21 proc. pracujących kobiet wykonywało swoją pracę – czasami lub zwykle – z domu. U mężczyzn odsetek ten wyniósł 16 proc. W 2021 r. powszechność pracy zdalnej spadła, nadal jednak rozwiązanie to było częściej stosowane przez kobiety niż mężczyzn (17 proc. vs 14 proc.).

PIE

Praca zdalna może wydawać się atrakcyjną perspektywą dla młodych matek. Dzięki ograniczeniu fizycznej obecności w biurze, w teorii kobiety mogą więcej czasu poświęcać dzieciom. Duża elastyczność, jaką daje im możliwość pracy w trybie home office, powinna zatem ułatwiać godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Analitycy PIE wskazują jednak, że może również nieść ze sobą systemowe zagrożenia wpływające na pozycję kobiet na rynku pracy.

Zobacz także: Polscy pracodawcy dyskryminują matki małych dzieci!

W przytaczanym przez analityków PIE badaniu The Gendered Consequences of Financial Crises: A Cross-National Analysis z 2019 roku wskazano, że negatywne skutki kryzysów finansowych aż do 7 lat po ich ustaniu mogą negatywnie wpływać na obecność kobiet w polityce i na rynku pracy oraz ich poziom zdrowia i edukacji. W dłuższej perspektywie przekłada się to na nierówności pomiędzy płciami. Zamknięcie szkół w trakcie pandemii nie było tylko szansą dla matek na większą obecność w życiu pociech, ale poniekąd wymusiło na nich dodatkową pracę opiekuńczą. Trudne warunki ekonomiczne i mniejsza dostępność w placówkach dydaktycznych dodatkowo obciążyły matki. W wielu przypadkach doprowadziło to do utraty równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.

Zobacz także: Kobiety w logistyce. Rynek się zmienia, co sprzyja inkluzywności

Kobiety na rynku pracy – negatywny wpływ wydarzeń ostatnich lat

Badania pokazują, że w trakcie pandemii kobiety częściej podejmowały się opieki nad dziećmi niż mężczyźni. Według szacunków ONZ z kwietnia 2020 roku panie spędziły na pracach domowych i opiekuńczych aż trzy razy więcej czasu niż mężczyźni. To ogromne obciążenie. Z perspektywy rozwoju zawodowego najbardziej poszkodowaną przez pandemię grupą społeczną są matki z dziećmi w wieku szkolnym lub młodszymi:

Odpowiedzialność za zadania związane z kwestiami opiekuńczymi pozostała ściśle powiązana z płcią, a praca zdalna może doprowadzać do utrwalenia schematów. Zgodnie z badaniami Eurofound, gdy obydwoje partnerzy pracują poza domem, ojcowie są nieco bardziej skłonni niż matki, aby zwiększyć udział w zapewnianiu opieki dla swoich dzieci. Kiedy tylko jeden partner pracuje zdalnie, rodzic ten częściej zwiększa liczbę tego typu zadań. Natomiast gdy oboje partnerzy pracują zdalnie, matki są znacznie bardziej chętne niż ojcowie, aby zwiększyć udział w zapewnianiu opieki dzieciom.

Pomimo że dla wielu matek praca zdalna może być szansą na zwiększenie swojej obecności w życiu dziecka, w wielu przypadkach może prowadzić do pogłębiania się nierówności na rynku pracy. Wzrost kosztów związanych z opieką nad dziećmi oraz niedostępność miejsc w placówkach sprawiają, że matki często są obciążone zbyt dużą liczbą obowiązków. W efekcie nie mogą na równi konkurować z mężczyznami w środowisku zawodowym.

Kobiety coraz częściej decydują się na samodzielny kredyt i … spłacają go solidniej od mężczyzn

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker