GospodarkaPolska

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce to już ponad 6 tysięcy złotych. Jednak jeszcze niedawno było znacznie gorzej

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce co roku wzrasta. Jednak jak będzie wyglądało po uwzględnieniu inflacji CPI?

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce zmienia się co roku. W 2022 roku według danych GUS wyniosło dokładnie 6 346,15 złotych. Jednak jak kształtowało się ono na przestrzeni lat? Od wejścia Polski do Unii Europejskiej wzrosło nominalnie aż o ponad 4 tysiące złotych, co przekłada się na 177,2%. Natomiast realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w tym okresie wyniósł ponad 67%.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce – obliczenie dynamiki

Podobnie jak w artykule – Płaca minimalna w Polsce realnie wzrosła o 120% od 2004 roku. W 2023 roku wynik ma się znacznie poprawić – i w tym przypadku możemy obliczyć realną zmianę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto. W tym celu będziemy musieli wykorzystać tzw. inflację skumulowaną, która w latach 2004 – 2022 wyniosła 65,7%.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Przeciętne wynagrodzenie w 2022 roku – 6346,15 zł
Przeciętne wynagrodzenie w 2004 roku – 2289,57 zł

6346,15 / 2289,57 * 100 = 277,2

Oznacza to, że wzrost płacy średniej w 2022 roku w stosunku do cen z 2004 wyniósł 177,2%.

Zobacz także: Są wyniki zmiany PKB za 2022 rok! Irlandia na szczycie, Estonia z recesją, Polska liderem regionu

Dynamika przeciętnego wynagrodzenia – 277,2
Skumulowana inflacja CPI – 165,7

277,2 / 165,7 * 100 = 167,29

Czyli realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia między 2004 a 2022 wyniósł ponad 67%.

Zmiana nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w latach 2004 – 2023

Pod względem nominalnym nasze przeciętne zarobki w gospodarce narodowej najbardziej podniosły się w 2022 roku o 12,07%. Innymi zauważalnie dobrymi latami były 2021 (9,58%), 2008 (9,4%) oraz 2007 (8,63%).

W przypadku tendencji pierwsze lata po wejściu do UE cechowały się tempem wzrostu naszego przeciętnego wynagrodzenia na poziomie mniej więcej 4% rocznie. Następnie wzrost pensji przyspieszył w kolejnych dwóch latach, aby później zacząć systematycznie hamować. Od 2009 roku (z wyjątkiem 2011 roku) możemy zaobserwować utrzymujące się niskie tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia aż do 2016 roku. Średnio w latach 2012 – 2016 wspomniane tempo wynosiło trochę ponad 3,5% rocznie.

Zobacz także: Raport PITD: Zarobki kierowców zawodowych w Polsce. Na jaką pensję można liczyć w 2022 roku?

Przeciętne wynagrodzenie rok do roku

Po 2016 roku tempo zaczęło przyspieszać i w latach 2017 i 2018 przekroczyło nawet 7%. Niestety w 2020 roku, w czasie pandemii COVID-19 tempo ponownie spadło i osiągnęło trochę ponad 5%. W następnych dwóch latach nominalne wynagrodzenia dynamicznie wzrastało.

Przeciętne wynagrodzenie po uwzględnieniu inflacji CPI w latach 2004 – 2023

Warto jednak zaznaczyć, że tak jak w przypadku płacy minimalnej, nominalne wartości nie zawsze przekładają się na siłę nabywczą naszych pensji. W tym celu możemy przyjrzeć się wynagrodzeniom po uwzględnieniu inflacji CPI w poszczególnych latach.

Przeciętne wynagrodzenie po uwzględnieniu inflacji CPI

W tym przypadku wciąż widzimy ciągły wzrost wynagrodzeń. Praktycznie bez sytuacji, w której słupki znalazłyby się na bardzo zbliżonym poziomie.

Ogólnie w artykule – Spadek średniej krajowej wyniósł 2,1%. Tak źle nie było od 20 lat – przedstawiamy, że realne przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,1%. Jest to prawda, a przedstawiona tutaj różnica wynika z tego, że realny wzrost GUS oblicza na podstawie dynamiki zmiany wynagrodzenia. Czyli między nominalnym wynagrodzeniem z 2021 roku a nominalnym wynagrodzeniem z 2022 roku.

Później jest ono pomniejszane o inflacje „pracowniczą” z roku 2022. Na tym wykresie wartości są pomniejszone o inflację, która wystąpiła w poszczególnych latach. Czyli wynagrodzenie z 2021 roku jest pomniejszone o inflacje CPI z 2021 roku. Analogicznie jest w przypadku 2022 roku.

przeciętne wynagrodzenie w Polsce po uwzględnieniu inflacji

Przy skupieniu się na procentowej zmianie względem okresu poprzedniego, możemy zauważyć znaczne różnice w porównaniu do wykresu przedstawiającego wynagrodzenie nominalne. Wykres otwiera i kończy się dwoma najgorszymi wynikami, czyli wzrostem o jedynie 1,03% w 2004 roku oraz o 1,08% w 2022 roku, który pod względem zmiany w wartościach nominalnych był najlepszy.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce — procentowe zmiany względem lat poprzednich

Tym razem najlepiej wypadł rok 2018, gdzie tempo wzrostu osiągnęło 7,78%. Innymi latami, które również odnotowały wysokie wyniki, są: 2021 (7,65%), 2008 (7,49%), 2007 (6,98%), 2013 (6,66%), 2019 (6,5%) oraz 2009 (6,15%). Oznacza to, że aż w siedmiu latach wzrost wynagrodzeń po uwzględnieniu inflacji przekroczył 6%.

Na pierwszy rzut oka widać zwiększone tempo po wejściu Polski do Unii Europejskiej, które zaczęło spadać od 2009 do 2011 roku. Co interesujące tempo przeciętnego wynagrodzenia dynamicznie wzrosło w okresie kryzysu w strefie euro. Dodatkowo od 2013 roku inflacja zaczęła wyraźnie spadać. W przytoczonym roku wyniosła jedynie 0,9%, co przełożyło się na zaprezentowany powyżej wynik.

Zobacz także: Sojusz rządu i biznesu, czyli francuski sposób na walkę z inflacją

Natomiast od 2014 roku, w którym inflacja się zatrzymała, przez 2015 i 2016, gdy weszliśmy w stan deflacji, aż do 2017 roku nasze tempo wzrostu wynagrodzeń spadało. Bez wątpienia deflacja pomogła poprawić wyniki z lat 2015 i 2016, które w ujęciu nominalnym nie były zachwycające, jednak z drugiej strony obniżyły wynik dla 2017 roku. Powód jest prosty. W 2016 roku deflacja podniosła wynik, natomiast w 2017 inflacja go obniżyła. W ten sposób zbliżyła obie wartości do siebie.

Rezerwy walutowe na świecie. Jaki jest ich stan i dlaczego są tak ważne?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker