GospodarkaPolska

Płaca minimalna to już prawie 50% przeciętnego wynagrodzenia. Czy to za dużo?

Relacja płacy minimalnej do średniego wynagrodzenia wynosi już prawie 50%. Ekonomistom udało się określić optymalny poziom tej relacji

Nie ulega wątpliwości, że płaca minimalna oraz przeciętne wynagrodzenie rosną nieprzerwanie od 2004 roku. Warto jednak zaznaczyć, że ich stosunek względem siebie różnił się od w poszczególnych latach. Relacja płacy minimalnej do średniej krajowej wynosiła najmniej 34,8%, natomiast najwięcej aż 50,3%. Czy istnieje jakiś optymalny poziom, tego ile procent powinna wynosić płaca minimalna względem przeciętnego wynagrodzenia? Tak, istnieje.

Relacja płacy minimalnej do średniej krajowej

Interesującą statystyką jest zestawienie przeciętnego i minimalnego wynagrodzenia. Może pokazać nam różnice między teoretycznie najmniej zarabiającymi a średnią dla całej gospodarki. W artykułach: Płaca minimalna w Polsce realnie wzrosła o 120% od 2004 roku. W 2023 roku wynik ma się znacznie poprawić oraz w Przeciętne wynagrodzenie w Polsce to już ponad 6 tysięcy złotych. Jednak jeszcze niedawno było znacznie gorzej, przedstawiliśmy realny wzrost obu płac. Już wtedy można było zauważyć, że płaca minimalna od 2004 roku do 2022 roku rosła dynamiczniej niż średnia krajowa.

Przytoczone obliczenia potwierdza poniższy wykres przedstawiający procentową relację płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia.

relacja minimalnego do przeciętnego wynagrodzenia

Jak możemy zauważyć, po wstąpieniu do UE procentowa relacja płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia utrzymywała się na poziomie około 36%. W 2007 roku średnia krajowa wzrosła dynamiczniej, niż płaca minimalna co przełożyło się na zmniejszenie relacji procentowej. Po tym incydencie widzimy wyraźny skok do poziomu 41,1% w 2009 roku.

Po okresie szybkiego wzrostu odnotowaliśmy delikatny spadek i utrzymanie przez kolejne dwa lata procentowej relacji na poziomie niecałych 41%. 2012 rok był swojego rodzaju punktem zwrotnym, po którym mniej dynamicznie, jednak bardziej systematycznie i długotrwałe zwiększanie relacji procentowej płacy minimalnej do średniej. Wspomniany wzrost trwał sześć lat do 2017 roku i osiągnął pułap 46,8% przeciętnego wynagrodzenia.

Zobacz także: Spadek średniej krajowej wyniósł 2,1%. Tak źle nie było od 20 lat

W 2018 i 2019 roku ponownie średnie wynagrodzenie rosło szybciej od minimalnego, aby w 2020 roku osiągnąć najwyższy wynik w przedstawionym okresie. Płaca minimalna wynosiła wtedy ponad połowę przeciętnej pensji. Od tamtego czasu relacja procentowa między tymi pensjami spada i wyniosła w 2022 roku 47,3%.

Optymalna procentowa relacja między minimalnym i średnim wynagrodzeniem

Czy ktoś kiedyś pokusił się o to, aby określić optymalną procentową relację między minimalnym a przeciętnym wynagrodzeniem? Tak. Dokładnie trójka niemieckich ekonomistów, Gabriel M. Ahlfeldt, Duncan Roth i Tobias Seidel. Naukowcy zbadali wpływ płacy na zatrudnienie, dobrobyt pracowników oraz równość. Analiza wykazała, że płaca minimalna na poziomie 48% średniej krajowej zwiększyła łączny dobrobyt pracowników o około 2,1% oraz zmniejszyła zatrudnienie jedynie o 0,3%.

Maksymalny dobrobyt przynosi pracownikom płaca minimalna na poziomie ok. 60% średniej krajowej. Zwiększyłaby ona dobrobyt pracowników o 4%, ale zatrudnienie spadłoby wtedy aż o 5,6%. Jednocześnie badacze wskazują, że regionalne płace minimalne byłyby znacznie wydatniejsze. W przypadku krajowej płacy minimalnej negatywne skutki w zatrudnieniu widać już przy poziomie 38% średniego wynagrodzenia.

Zobacz także: Ile powinna wynosić płaca minimalna? To zależy co chcemy osiągnąć [BADANIE]

Granica, od której płaca ma negatywny wpływ na zatrudnienie może być dzięki regionalizacji, przesunięta w okolice 50% średniego wynagrodzenia. Z badań wynika, że płaca minimalna powinna więc wynosić od 38% do 60% na poziomie kraju i od 50% do 58% na poziomie regionu. Dolna granica pozwala na zwiększenie dobrobytu bez wpływu na zatrudnienie, a górna na maksymalizację poziomu życia najgorzej zarabiających.

Płace wzrosły aż o 13,6%, mimo że gospodarka znajduje się głębokim dołku

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker