GospodarkaPolska

MFW zaleca zaprzestanie „kosztownych” wakacji kredytowych!

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaleca zaprzestanie wakacji kredytowych, które są "kosztowne" i "nieukierunkowane". 

Jak wynika z oświadczenia personelu MFW nt. gospodarki Polski, finanse publiczne w naszym kraju są stabilne, a głównym wyzwaniem dla obecnej polityki gospodarczej jest walka z inflacją. Jakie są zalecenia MFW dla Polski? Natychmiastowe zaprzestanie wakacji kredytowych, które są „kosztowne” i „nieukierunkowane”. 

Zalecenia MFW dla Polski? Wycofać wakacje kredytowe

Międzynarodowy Fundusz Walutowy regularnie podejmuje tzw. Misje, w ramach których odwiedza kraj członkowski, dyskutuje z przedstawicielami Ministerstwa Finansów i ocenia ogólny stan gospodarczy kraju. Personel MFW w dniach 14-24 marca odwiedził Warszawę, a wnioski z pobytu przedstawił w „Oświadczeniu końcowym misji„. W oświadczeniu tym czytamy:

Po imponującym ożywieniu po pandemii polska gospodarka została dotknięta skutkami wojny Rosji na Ukrainie, która przyczyniła się do wysokiej inflacji i spowolnienia wzrostu. Polska łaskawie gości 1 milion uchodźców z Ukrainy, co jest wyrazem godnym pochwały wysiłków władz i Polaków. Głównym wyzwaniem politycznym jest obniżenie inflacji z powrotem do celu bez nadmiernego osłabiania gospodarki.

Ekonomiści MFW zwracają uwagę, że polityka fiskalna powinna w krótkim okresie skupić się na wspieraniu banku centralnego w walce z inflacją poprzez uniknięcie poluzowania fiskalnego. Innymi słowy, rząd powinien dążyć do możliwie jak najniższego deficytu budżetowego. Jednocześnie środki wsparcia energetycznego powinny być kierowane jedynie do najbardziej narażonych grup społecznych, a w celu promowania oszczędności energii, państwo powinno dopuszczać większą rolę bodźców cenowych.

Zobacz także: PKB per capita Polski nadal daleko w tyle za Niemcami

Fundusz z zadowoleniem przyjął ostatnią zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą konsolidacji finansów publicznych.

Z zadowoleniem należy przyjąć zapowiedziany przez władze zamiar ograniczenia roli pozabudżetowych środków fiskalnych. Wydatki realizowane obecnie ze środków pozabudżetowych powinny zostać przesunięte do budżetu, aby poprawić przejrzystość i umożliwić przegląd parlamentarny i społeczny – czytamy w oświadczeniu

Personel MFW podkreśla znaczenie wydatków na obronność oraz buforów fiskalnych, które pozwoliły Polsce skutecznie odpowiedzieć na pandemię COVID-19 i szok cen energii.

Władze powinny stworzyć w budżecie miejsce na planowany wzrost wydatków na obronność. Posiadanie dużej przestrzeni fiskalnej dobrze przysłużyło się Polsce w czasie pandemii i szoku cenowego energii. Biorąc pod uwagę utrzymującą się niepewność, ważne będzie zachowanie buforów fiskalnych – wskazuje MFW

Co ciekawe, w oświadczeniu międzynarodowa instytucja nakazała wycofanie nieukierunkowanych wakacji kredytowych i odniosła się do decyzji TSUE w sprawie frankowiczów.

Podczas gdy banki powinny kontynuować dobrowolne restrukturyzacje walutowych kredytów hipotecznych, władze powinny zbadać możliwości polityczne, aby pomóc rozwiązać niepewność, jaką ryzyko prawne rzuciło na sektor bankowy. Władze sektora finansowego powinny monitorować wyzwania dla zdolności banków do udzielania kredytów gospodarce, a także należy zaprzestać kosztownych, nieukierunkowanych wakacji kredytowych.

MFW dodaje, że:

[…] wakacje kredytowe dla kredytów hipotecznych udostępnione wszystkim kredytobiorcom – niezależnie od dochodów lub faktycznej trudnej sytuacji – doprowadziły do ​​znacznych kosztów dla banków i nie powinny być przedłużane. Zamiast tego, w razie potrzeby, władze mogłyby zwiększyć skalę istniejących programów, które zapewniają skuteczne wsparcie kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Zobacz także: MFW: Wzrost PKB światowej gospodarki będzie większy, ale…

Prognozy wzrostu i inflacji

MFW oczekuje, że gospodarka Polski wzrośnie w tym roku zaledwie o 0,3 proc. w porównaniu do 4,9 proc. w 2022 r. W następnych latach ma nastąpić ożywienie. Przewiduje się wzrost realnego PKB na poziomie 2,4 proc. w 2024 r. i 3,7 proc. w 2025 r. W średnim okresie gospodarka będzie rosnąć w stosunkowo wysokim tempie 3 proc., gdyż jak wskazują ekonomiści „negatywne skutki starzenia się społeczeństwa są równoważone przez większe inwestycje finansowane częściowo z dotacji UE Next Generation, co podkreśla znaczenie osiągnięcia kamieni milowych uzgodnionych z UE”.

MFW wskazuje, że nadmierny wzrost inflacji wynikał głównie z zewnętrznego szoku cen energii i żywności. Przewiduje zatem, że stopniowe słabnięcie szoków podażowych pozwoli obniżyć inflację z 16,6 proc. pod koniec 2022 r. do 7,2 proc. pod koniec 2023 r. przy średniorocznej inflacji na wysokim poziomie 11,9 proc. Wyzwaniem będzie obniżenie uporczywej inflacji bazowej. Jej poziom wyniesie średnio aż 11 proc. w bieżącym roku. Tym samym MFW podkreśla, że NBP będzie musiał reagować jeżeli inflacja bazowa będzie kształtować się powyżej poziomu pozwalającego w średnim okresie osiągnąć cel inflacyjny.

NBP powinien nadal reagować na zmieniające się warunki, a w szczególności być przygotowanym na dalsze podwyżki stóp procentowych, jeśli będzie to konieczne do obniżenia inflacji do celu do końca 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) odpowiednio podniosła stopy procentowe w latach 2021-22, po czym od października 2022 r. utrzymywała je na poziomie 6,75 proc. To zaostrzenie polityki skutecznie osłabiło aktywność gospodarczą poprzez kanał stopy procentowej i kredytu. Jednak wpływ już osiągniętego zacieśnienia i wynikające z niego tempo dezinflacji są trudne do przewidzenia. W rezultacie polityka pieniężna powinna nadal reagować na zmieniające się dane i warunki – zaleca MFW

Zdaniem funduszu RPP powinna – poprzez odpowiednie komunikaty – dać do zrozumienia, że dyskusja o obniżkach stóp procentowych jest przedwczesna.

Wyzwania prawne i regulacyjne ograniczają stabilność sektora bankowego

Ogólna sytuacja finansowa banków komercyjnych jest korzystna. Udział kredytów zagrożonych jest niski, stopy procentowe doprowadziły do wysokich zysków, a kapitał banków pozostaje silny. Jak jednak dostrzega MFW „wyzwania prawne i regulacyjne mogą ograniczać zdolność banków do wspierania gospodarki”. Po pierwsze, w wyniku wspomnianych już wakacji kredytowych banki poniosły duże koszty. Po drugie zaś „niekorzystne warunki rynkowe utrudniły niektórym bankom emitowanie instrumentów dostępnych do umorzenia lub konwersji długu w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, zgodnie z wymogami MREL”.

Dodatkowo ostatnia decyzja TSUE zwiększyła niepewność w sektorze bankowym.

Wreszcie, ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi nadal powoduje wysoki poziom niepewności w sektorze bankowym. Chociaż postępy w dobrowolnej konwersji walutowych kredytów hipotecznych na lokalną walutę są zachęcające i powinny być kontynuowane, władze powinny zbadać opcje polityczne, które pomogą rozwiązać tę niepewność.

Głód, długi, korupcja. MFW przerwie największy od 75 lat kryzys w Sri Lance?

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker