Polska

Najmniej wartościowym społecznie zawodem jest polityk. Zaraz za nim jest duchowny

Zdaniem Polaków najmniej prestiżowym oraz najmniej wartościowym społecznie zawodem jest działacz partii politycznej.

Z badania przeprowadzonego przez doktor Magdalenę Andrałojć z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wynika między innymi, iż zdaniem Polaków zarówno najmniej prestiżowym, jak i najmniej wartościowym społecznie zawodem jest działacz partii politycznej. Na drugim miejscu od końca uplasował się zaś duchowny (ksiądz, zakonnik). Przy czym warto zaznaczyć, iż Polacy nie tylko uważają, że te zawody nie wnoszą zbyt wiele do społeczeństwa, ale również są zdecydowanie zbyt dobrze wynagradzane. 

Czym jest, a czym powinna być praca dla Polaków?

Czym jest praca dla Polaków? Otóż jak wynika z badania ankietowego (nr 2013/09/D/HS4/02701) przeprowadzonego przez Magdalenę Andrałojć z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na 490 respondentach pracujących łącznie w aż 30 zawodach (informacja, o jakie tym konkretnie są to zawody, znajduje się w dalszej częsci tekstu) praca dla Polaków głównie jest sposobem, dzięki któremu możemy się rozwijać. Najwięcej ankietowanych (aż 79,6 proc.) stwierdziło, że pracuje, ponieważ chce zdobywać nowe umiejętności, nową wiedzę. Prawie równie dużo osób, bo aż 72,4 proc. Polaków, którzy wzięli udział w badaniu, zadeklarowało, iż dzięki wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych jest w stanie realizować siebie. Na ostatnim miejscu na podium znalazła się odpowiedź, iż praca jest „wartością samą w sobie” (z tą opinią zgodziło się 69,2 proc. respondentów). Najmniej ankietowanych, bo zaledwie 5 proc., wskazało, że praca jest sposobem na znalezienie partnera/partnerki życiowej. 

Zobacz także: Zawody przyszłości a tradycyjny przemysł

No dobrze, a czym praca dla Polaków być powinna? Jak się okazuje, powinna być ona tym, czym już i tak jest! Otóż 91,2 proc. badanych rodaków zadeklarowało, iż praca powinna być sposobem na rozwój siebie, a niewiele mniej, gdyż 89 proc. osób, które wzięło udział w badaniu, zgodziło się ze stwierdzeniem, iż powinna ona być sposobem na realizację siebie. Zmiana miała miejsce dopiero w wypadku trzeciego miejsca. Z badania wynika, iż wielu Polaków uważa, że praca winna być wartością samą w sobie (76,2 proc. ankietowanych), ale jeszcze więcej, choć nieznacznie, bo o zaledwie 0,5 pkt proc., jest zdania, że powinna ona być sposobem na poznanie nowych ludzi. Przy czym, ponownie jak w wypadku poprzedniej kwestii, badani najrzadziej wskazali, iż praca powinna być sposobem na znalezienie partnera/partnerki (zaledwie 9 proc. ankietowanych). 

Praca zbyt rzadko ma pozytywny wpływ na środowisko i zbyt często jest wynikiem przymusu ekonomicznego

Jednakże, co warto zaznaczyć, mimo tego, iż zasadniczo praca jest mniej więcej tym, czym być powinna, w wypadku niektórych kwestii rozdźwięk między stanem rzeczywistym a pożądanym jest znaczny. Pierwsza z nich tyczy się szeroko rozumianej ekologii. Mieszkańcy naszego kraju wraz z upływem czasu stawali się coraz bardziej świadomi tego, z jakimi problemami środowiskowymi zmaga się świat. Przy czym, ich rosnąca wiedza przekłada się na realne działania. Choćby wielu naszych rodaków przeszło kolejno na wegetarianizm (10 proc.) oraz weganizm (6 proc.) bądź zamierza spróbować jednej z tych dwóch diet (szerzej o tych kwestiach piszemy tutaj: Zielona transformacja jest procesem, którego nie da się zatrzymać!). Do tego wielu Polaków chciałoby zrobić coś dobrego dla środowiska w pracy, ale niestety nie ma takiej możliwości. Jedynie w wypadku mniejszości (23,5 proc. ankietowanych) praca jest sposobem na zrobienie czegoś ważnego dla środowiska naturalnego. Z kolei zdaniem aż ponad połowy ankietowanych (55,5 proc.) praca powinna być takowym sposobem dla ludzi. 

Zobacz także: Raport PITD: Zarobki kierowców zawodowych w Polsce. Na jaką pensję można liczyć w 2022 roku?

Drugi problem zaś tyczy się rzeczy znacznie bardziej przyziemnej. Otóż zdaniem mieszkańców kraju nad Wisłą możliwość awansu zawodowego musi być związana z pracą. Aż 76,6 proc. badanych stwierdziło, że praca powinna być sposobem na rozwój kariery. W rzeczywistości zaś umożliwiała ona jej rozwój zaledwie 49,2 proc. respondentów. Ponadto, mieszkańcy naszego kraju nie obraziliby się, gdyby wykonywanie obowiązków zawodowych znacznie rzadziej było wynikiem przymusu ekonomicznego. Aż 64,5 proc. ankietowanych stwierdziło, że pracuję, żeby zarabiać, utrzymać siebie lub rodzinę. Z kolei zdaniem zaledwie 40 proc. badanych Polaków praca powinna być z tym związana. 

Najmniej prestiżowym oraz przepłacanym zawodem jest polityk!

Jednakże to nie wszystko. Badaczka postanowiła również przyjrzeć się, prestiżowi i wartości społecznej 30 zawodów. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, najbardziej prestiżowym zawodem zdaniem ankietowanych jest praca strażaka, a najwięcej do społeczeństwa wnoszą lekarze. Przy czym, jak zauważa ekonomistka, zawody najbardziej szanowne, o największej wartości społecznej co do zasady nie pozwalają ponadprzeciętnie zarobić. Choćby w wypadku dziesięciu zawodów w opinii respondentów wnoszących najwięcej do społeczeństwa jedynie trzy były w 2020 roku wynagradzane znacznie powyżej średniej krajowej (5748,24 zł miesięcznie) – lekarz (10909,24 zł), prawnik (10916,09 zł), profesor uniwersytetu (7774,87 zł).

Najmniej prestiżowym zawodem jest polityk
Źródło: Badanie ankietowe dr Magdaleny Andrałojć (nr 2013/09/D/HS4/02701)

Zobacz także: Ratownicy medyczni – najbardziej niedoceniany zawód w Polsce?

Na przeciwnym biegunie rankingu znalazł się działacz partii politycznej. Zawód ten w opinii badanych nie tylko ma najniższa wartość społeczna, ale również wiążę się z najmniejszym prestiżem. Na drugim miejscu od końca znalazł się zaś duchowny (ksiądz, kanonik). Ponadto wspomniane dwa zawody są jednymi z niewielu zbyt dobrze opłacanych. Z danych zaprezentowanych na zamieszczonym poniżej wykresie wynika, że średnio zdaniem badanych Polaków politycy powinni zarabiać prawie o 40 proc. mniej, a duchowni prawie o 20 proc. mniej. Przy czym, warto zaznaczyć, że łącznie jedynie cztery zawody są zdaniem Polaków zbyt dobrze wynagradzane. W opinii rodaków, za dużo zarabiają również prawnicy oraz programiści. 

Źródło: Badanie ankietowe dr Magdaleny Andrałojć (nr 2013/09/D/HS4/02701)

Dzieci hamują karierę zawodową kobiet obniżając zatrudnienie i wynagrodzenia

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker