GospodarkaUSA

Nouriel Roubini ostrzega! Mówi, że czeka nas „stagflacyjny kryzys zadłużenia”

Słynny ekonomista Nouriel Roubini na łamach Project Syndicate wskazuje, że czeka nas „stagflacyjny kryzys zadłużenia”, który zostanie wywołany przez destrukcyjną „pętlę zagłady”. 

Nouriel Roubini jest amerykańskim ekonomistą pochodzenia tureckiego, który przewidział załamanie amerykańskim rynku nieruchomości i recesję w 2009 roku. Na łamach Project Syndicate wieszczy on nadejście istnego kataklizmu gospodarczego w postaci „stagflacyjnego kryzysu zadłużenia” w postaci jednoczesnego występowania recesji, nadmiernej inflacji i kryzysu zadłużenia.

W obliczu wysokiej i utrzymującej się inflacji, ryzyka recesji, a obecnie zbliżającego się kryzysu niewypłacalności w sektorze finansowym, banki centralne, takie jak amerykańska Rezerwa Federalna, stoją przed trylematem. Jedynym rozwiązaniem, niezdolnym do walki z inflacją i jednoczesnego zapewnienia wsparcia płynności, jest poważna recesja – a tym samym szerszy kryzys zadłużenia – wskazuje Roubini

Zobacz także: Chiński gigant otwiera w USA samoobsługowy magazyn

Ekonomista szacuje, że łączne niezrealizowane straty amerykańskich banków wynoszą w rzeczywistości aż 1,75 bln dolarów, co stanowi 80 proc. ich kapitału. Wnioskuje, że wysokie niezrealizowane straty wraz z niską jakością kapitału sprawiają, że większość amerykańskich banków jest już technicznie bliska niewypłacalności, a „setki są już w pełni niewypłacalne”.

Po części za obecną destabilizację systemu bankowego w USA Roubini obarcza winą organy regulacyjne.

[…] organy regulacyjne nawet nie poddały banków testom warunków skrajnych, aby zobaczyć, jak poradzą sobie w scenariuszu gwałtownego wzrostu stóp procentowych.

Dalej amerykański ekonomista pisze:

Teraz, gdy ten domek z kart się rozpada, kryzys kredytowy spowodowany dzisiejszymi napięciami bankowymi stworzy trudniejsze lądowanie dla gospodarki realnej, ze względu na kluczową rolę, jaką banki regionalne odgrywają w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.

Zobacz także: Jak działa system finansowy, czyli o bankowej teorii kreacji kredytu

Roubini stwierdza, że banki centralne nie mogą liczyć na osiągnięcie zarówno stabilności cen, jak i stabilności finansowej poprzez jednoczesne podnoszenie stóp procentowych w celu zwalczania inflacji i wspierania płynności w sektorze bankowym, aby utrzymać stabilność finansową.

W pułapce zadłużenia wyższe stopy procentowe będą napędzać systemowe kryzysy zadłużenia, których wsparcie płynności nie będzie wystarczające do rozwiązania – sugeruje Roubini

Ekonomista sądzi, że recesja jest nieuchronna, zważywszy na źródła inflacji, a to zaś oznacza nadejście „stagflacyjnego kryzysu zadłużenia”.

Banki centralne nie mogą również zakładać, że nadchodzący kryzys kredytowy zabije inflację poprzez ograniczenie zagregowanego popytu. W końcu negatywne zagregowane szoki podażowe utrzymują się, a rynki pracy pozostają zbyt ciasne. Poważna recesja jest jedyną rzeczą, która może złagodzić inflację cen i płac, ale sprawi, że kryzys zadłużenia będzie bardziej dotkliwy, a to z kolei przyczyni się do jeszcze głębszego pogorszenia koniunktury gospodarczej. Ponieważ wsparcie płynności nie może zapobiec tej systemowej pętli zagłady, wszyscy powinni przygotować się na nadchodzące stagflacyjny kryzys zadłużenia – ostrzega Roubini

Pożyczki z Chin destabilizują globalny system finansowy

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker