Energetyka

Energia w UE pochodzi głównie z OZE i atomu. W Polsce z węgla

W Unii Europejskiej energia pochodzi głównie z OZE oraz z energetyki jądrowej, której w sumie odpowiadają za ponad 70% produkowanej energii

Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące produkcji energii elektrycznej w Europie. Z czego produkowana jest energia w UE? Jak się okazuje, dominują odnawialne źródła energii oraz energetyka jądrowa.

Energia w UE pochodzi z OZE i energetyki jądrowej

Energia w UE produkowana jest z różnych źródeł: paliw stałych, gazu ziemnego, ropy naftowej, ale także jest to energia pochodząca z energetyki jądrowej i odnawialnej. W przypadku energii odnawialnej należy wymienić biomasę, energię wodną, wiatrową i słoneczną.

W 2021 r. największym źródłem przyczyniającym się do produkcji energii pierwotnej w UE była energia odnawialna (41% całkowitej produkcji energii w UE). OZE ma największy udział w miksie energetycznym UE od 2016 roku. To wtedy pierwszy raz odnawialne źródła energii wyprzedziły energetykę jądrową. Energia jądrowa mimo bycia na cenzurowanym m.in. przez Niemców, była drugim źródłem energii (31%) UE. Na kolejnych miejscach były paliwa stałe (18%), gaz ziemny (6%), ropa naftowa (3%) i inne (0,2%).

Produkcja energii w krajach UE

Produkcja energii w UE była bardzo zróżnicowana w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. W 2021 r. energia odnawialna była wyłącznym źródłem produkcji pierwotnej na Malcie (innymi słowy, kraj ten nie produkował żadnego innego rodzaju energii). Energia odnawialna stanowiła również główne źródło w wielu krajach UE, z udziałami powyżej 95% na Łotwie (blisko 100%) i w Portugalii (98%).

Z kolei paliwa stałe (np. węgiel) były głównym źródłem energii produkowanej w Polsce (72%), Estonii (56%) i Czechach (45%).

Gaz ziemny miał największy udział w Holandii (58%) i Irlandii (42%; choć tam głównym źródłem produkcji energii były odnawialne źródła energii i biopaliwa – 49%). Natomiast udział ropy naftowej był największy w Danii (35%; tam głównym źródłem pozyskania energii były źródła odnawialne i biopaliwa – 48%).

Miks energetyczny Polski ciągle bardzo emisyjny

A jak wygląda miks energetyczny Polski? Z danych Eurostatu wynika, że w 2021 roku 71,5% energii pierwotnej pochodziło w Polsce z paliw stałych. Co oznacza w tym przypadku węgiel kamienny i brunatny. Drugim źródeł energii w Polsce była energetyka odnawialna, która odpowiadała za 21,3% wyprodukowanej energii. Na trzecim miejscu znalazł się gaz z udziałem 5,6%.

Tak duży udział paliw kopalnych w naszym miksie energetycznym sprawia, że Polska ma najbardziej emisyjną energetykę w UE. W ostatnich 12 miesiącach wyprodukowanie 1 kWh energii wiązało się z emisją 732 g CO2. Dla porównania we Francji, gdzie 3/4 energii pochodzi z energetyki jądrowej emisje wyniosły 86 gramów.

Miks energetyczny Polski 2021
Eurostat

Co ciekawe udział OZE w polskim miksie energetycznym spadł w stosunku do 2020 roku. W 2021 roku z OZE pochodziło 21,3% energii, natomiast w 2020 roku było to 21,6% mimo, że produkcja energii z OZE cały czas rośnie. Nie jest to jednak wyjątek. Jeśli weźmiemy pod uwagę całą UE, to tam udział OZE w miksie energetycznym również spadł w stosunku do 2020 r. Z 22,1% do 21,8%. Prawdopodobnie główną przyczyna jest pandemia Covid-19, która wpłynęła na zużycie energii, a co za tym idzie również produkcję. Z tego powodu została ograniczona produkcja na bardziej stabilnych źródłach energii w efekcie czego udział OZE w miksie energetycznym wzrósł.

Lesistość w UE rośnie, jednak jest bardzo nierównomierna

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Filip Lamański

Dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy z wykształcenia ekonomista specjalizujący się w demografii i systemie emerytalnym. W 2020 roku nagrodzony w konkursie NBP na dziennikarza ekonomicznego roku 2020 w kategorii felieton lub analiza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker