USA

Najlepsi przyjaciele Ameryki. Kto ma najlepsze relacje z USA?

PIE stworzył indeks „Przyjaciół Ameryki". Przeanalizował, które kraje mają najbliższe relacje ze Stanami Zjednoczonymi w obszarze militarnym, dyplomatycznym i gospodarczym. Niekwestionowanym liderem okazała się Japonia

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) stworzyli indeks Przyjaciół Ameryki”, który wskazuje, które państwa mają najlepsze relacje z USA. Liderem pod tym względem okazała się Japonia. Pozostali przyjaciele Ameryki to m.in. Meksyk i Włochy. Wśród krajów posiadających bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi znalazła się również Polska, ale zajęła miejsce poza pierwszą dziesiątką. Kto należy do największych przyjaciół Ameryki i dlaczego?

Przyjaciele Ameryki – indeks PIE 

Analitycy PIE postanowili stworzyć indeks „Przyjaciół Ameryki”. Jako inspiracja posłużył im podobny indeks Putin’s pals, który został niedawno opublikowany przez The Economist. Wyniki analizy analitycy przedstawili w swoim Tygodniku Gospodarczym nr 14/2023. 

Wskaźnik utworzony przez PIE składa się z dziesięciu zmiennych, które podzielono na trzy obszary: militarny, dyplomatyczny i gospodarczy.

W jaki sposób określono przyjaciół USA?

Analiza relacji państw świata z USA w wymiarze militarnym opierała się na trzech obszarach. Po pierwsze, sprawdzeniu, czy dany kraj jest sygnatariuszem któregoś z najważniejszych traktatów wojskowych ze Stanami Zjednoczonymi. Po drugie, ustaleniu, ile baz wojskowych USA znajduje się na terytorium analizowanego państwa. Po trzecie, jaka jest łączna liczba żołnierzy, którzy tam stacjonują. 

W wymiarze dyplomatycznym zdecydowano się na przyjrzenie się tylko jednej zmiennej – czy dany kraj głosował za przyjęciem rezolucji ONZ, która potępiała agresję Rosji na Ukrainie z 2 marca 2022 r. Do przyjaciół Ameryki nie zaliczono, co oczywiste, pięciu krajów głosujących przeciwko, ale także 35 tych, które wstrzymały się od głosu. 

Zobacz też: Meksyk zaprzestał dotowania benzyny na północy kraju, gdyż Amerykanie doprowadzili tam do niedoborów

Najszerszej analizy dokonano w wymiarze gospodarczym. W tej sferze analitycy PIE skupili się na zbadaniu, w jak dużym stopniu dane państwo jest uzależnione od Stanów Zjednoczonych i ich gospodarki. Wzięto pod uwagę odsetek broni wyprodukowanej przez Amerykanów w ogólnych wydatkach na zakup zagranicznego uzbrojenia, a także jakiej narodowości jest technologia nuklearna wykorzystywana w państwie. Ponadto uwzględniono udział importu amerykańskiego gazu w zapotrzebowaniu krajowym, a także jaki odsetek eksportu danego państwa trafia na rynek amerykański. Ostatnią zmienną było to, jaki procent importu kraju pochodzi z USA.

Najlepsi przyjaciele Ameryki to Japonia, Meksyk i Włochy

Liderem rankingu przyjaciół Ameryki przygotowanego przez PIE okazała się Japonia. Jest ona zdecydowanym rekordzistą, jeśli chodzi o współpracę militarną z USA. Na terytorium kraju funkcjonuje obecnie 86 baz wojskowych, a przebywa w nich 53 tys. żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych. Wartość ogólna wskaźnika, jaką osiągnęła Japonia w indeksie, wyniosła 6,50. 

Na drugim miejscu znalazł się Meksyk z wynikiem 5,42, a podium zamknęły Włochy (5,32). Pozostałe kraje, które uplasowały się w pierwszej dziesiątce to: Kanada (5,07), Korea Południowa (4,90), Niemcy (4,59), Belgia (4,47), Wielka Brytania (4,44), Litwa (4,43) i Brazylia (4,34).

PIE podkreśla, że wysokie pozycje tych krajów w rankingu wynikają z różnych względów. Jedne przodują we współpracy militarnej (jak Japonia czy Niemcy), inne ze względów gospodarczych (Meksyk, Kanada), jeszcze inne importują duże ilości gazu (Litwa). 

Polska na 27. miejscu wśród przyjaciół Ameryki

W rankingu na podstawie sporządzonego przez PIE indeksu Polska uplasowała się dopiero na 27. pozycji. Analitycy zwracają uwagę, że pomimo że w naszym kraju stacjonuje relatywnie dużo żołnierzy USA (ok. 4,5 tys. w 2021 r.), znajdują się dwie bazy wojskowe i zakupiliśmy sporo gazu w 2022 r., to współpraca handlowa z USA odgrywa małą rolę.

Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w 2022 roku obroty handlowe między Polską i Stanami Zjednoczonymi osiągnęły rekordową wartość 27,2 mld dolarów. Udział USA w obrotach handlowych Polski nadal jest jednak bardzo niski. Według danych GUS za okres styczeń-lipiec 2023 r. udział USA w eksporcie wyniósł 2,9 proc., a w imporcie według kraju pochodzenia 4 proc.

Zobacz też: Nowe połączenie intermodalne połączy Włochy z Chinami

Niedoskonałość wskaźnika

Oczywiście, do indeksu „Przyjaciół Ameryki” należy podchodzić z rezerwą, jak do każdego wskaźnika. Co oczywiste, uwzględnia on jedynie kilka wybranych zmiennych, co za tym idzie, wyniki są uproszczone. Poza tym należy mieć na uwadze na trudność w określeniu, czym jest przyjaźń między państwami. Ranking należy zatem potraktować jako swego rodzaju próbę przybliżenia tego, kto posiada bliskie relacje z USA.

W wojnie o chipy Japonia dołącza do USA. Nowe restrykcje uderzą w Chiny

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker