Europa

Liczba więźniów w Polsce – jesteśmy unijnym liderem w zamykaniu

Jaka jest liczba więźniów w Polsce? Nowe dane na ten temat mogą wiele osób zszokować. Pod tym względem jesteśmy niechlubnym liderem w Unii Europejskiej.

Przestępczość w Polsce jest niska

Polska jest jednym z najspokojniejszych państw w UE. Liczne statystyki potwierdzają, że przestępczość w Polsce jest naprawdę niska. Jedną z najbardziej znanych statystyk jest liczba zamachów terrorystycznych, o których nad Wisłą wiemy jedynie z gazet. Warto jednak zaznaczyć, że poziom ogólnej przestępczości w Polsce jest bardzo niski. Potwierdzają to dane zbierane przez Eurostat. Urząd  Statystyczny systematycznie pyta mieszkańców Unii Europejskiej o poczucie bezpieczeństwa w ich okolicy.

W których krajach najmniej osób raportowało przestępczość, przemoc oraz akty wandalizmu w ich okolicy? Najmniejszy odsetek odnotowano w turystycznej Chorwacji, gdzie w 2019 roku zgłosiło to jedynie 2,7% pytanych. Drugą najniższą przestępczość w UE odnotowano na Litwie (3,2%). Trzecie miejsce zajęła Polska, gdzie tylko 4,4% osób zgłaszało wspomniane zjawiska.

Wynik poniżej 5% odnotowały jeszcze dwa badane przez Eurostat (ale nie należące do UE) kraje — Islandia (2,8%) oraz Norwegia (4,0%). W czołówce pod względem przestępczości (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) znajdziemy jeszcze Węgry (5,3%), Słowację (5,6%), Łotwę (6,1%), Finlandię (6,4%) oraz Portugalię (6,7%).

W których krajach przestępczość jest najwyższa? Pierwsze miejsce pod tym względem zajmuje Bułgaria. Tam takie zjawisko odnotował co piąty ankietowany (20,2%). Zła sytuacja jest również w Grecji (16,9%), Holandii (16,3%), Francji (14,7%), na Macie (13,6%), w Belgii (13,3%), Niemczech (13,1%) oraz Szwecji (13%).

Liczba więźniów w Polsce jest bardzo wysoka

Logika kazałaby przypuszczać, że to właśnie takie kraje jak Polska, Węgry, Litwa czy Słowacja, będą miały najmniejszą liczbę więźniów. W końcu to właśnie tam przestępczość jest najniższa. Tak jednak nie jest. Jest… na odwrót. Liderami pod względem liczby więźniów (w przeliczeniu do 100 000 mieszkańców) są Polska oraz Węgry 191 więźniów na 100 000 mieszkańców). W czołówce znalazły się również takie kraje jak Słowacja, Litwa, Czechy, Łotwa czy Estonia. Wszystkie należą do państw o niskiej przestępczości.

Gdzie liczba więźniów jest najniższa?

Znacznie ciekawsza sytuacja jest po drugiej stronie zestawienia. Do państw o najmniejszej liczbie więźniów należą: Finlandia, Słowenia, Holandia, Niemcy, Dania, Szwecja, Irlandia czy Bułgaria. Z państw spoza UE można wymienić również Islandię, Norwegię i Szwajcarię. Są to więc zarówno państwa o niskiej skali przestępczości (Islandia, Norwegia, Szwajcaria czy Finlandia), jak i te, gdzie przestępczość jest wysoka (Niemcy, Holandia, Bułgaria).

Czy więzienia mogą szkodzić?

Czy w Polsce powinno być tylu więźniów? Część ekspertów uważa, że dzisiaj nadużywa się pozbawienia wolności. Ma to nieść za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Po pierwsze takie działanie kosztuje podatników. Utrzymanie więzień kosztuje, a to sprawia, że to podatnicy opłacają pobyt przestępców w więzieniu. Kolejnym, zdaje się ważniejszych powodem, jest wpadanie w złe środowisko. Eksperci wskazują, że osoby, które były w więzieniu mają znacznie większe szanse na powrót do niego. Wieloletnia izolacja może także sprawiać, że byli już więźniowie nie są przystosowani do zmieniającego się rynku pracy, co skutkuje bezrobociem i ubóstwem. To zaś przyczynia się do większej przestępczości.

Dobrym przykładem może tutaj być badanie o tytuleThe Effect of Job Loss and Unemployment Insurance on Crime in Brazil. Badacze z Brazylii postanowili sprawdzić wpływ zasiłków dla bezrobotnych w Brazylii na skłonność do popełniania przestępstw, przez osoby, które straciły zatrudnienie. Omawiane zasiłki wynosiły 80% wcześniejszego wynagrodzenia i były wypłacane przez 5 miesięcy. Warunkiem jego otrzymania było nieustanne zatrudnienie przez ostatnie 16 miesięcy.

Okazało się, że zasiłek niwelował skłonność do przestępczości powstałą po utracie pracy. Fakt, że zasiłki dla bezrobotnych w Brazylii całkowicie niwelują wpływ zwolnienia na skłonność do popełnienia przestępstwa, całkowicie falsyfikuje drugą hipotezę. W końcu, gdyby to czas wolny był czynnikiem decydującym w tej kwestii, ludzie po utracie pracy niezależnie od otrzymania zapomogi popełnialiby przestępstwa równie często. Z drugiej strony pokazuje on, jak ważne jest dla ludzi utrzymanie poziomu konsumpcji. Badanie to jest dowodem na to, jak istotna jest walka z szokiem po utracie pracy.

Dotacje dla przedszkoli zmniejszają przestępczość [BADANIE]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker