GospodarkaPolska

Polskie firmy notują zaskakująco dobre wyniki rentowności, mimo spowolnienia!

Z danych o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych płynie wniosek, że polskie firmy są stosunkowo odporne na spowolnienie koniunktury. 

Polskie firmy odporne na kryzys?

Jak wskazują ekonomiści PKO Banku Polskiego przychody firm niefinansowych w pierwszym kwartale wzrosły o 18% r/r, podczas gdy koszty o 19,1% r/r. W rezultacie wynik finansowy netto zmniejszył się o 0,2% r/r i 0,6 p. proc. kw/kw do 58,8 mld zł. Co jednak warte zauważenia to fakt, że wynik finansowy netto w stosunku do PKB wzrósł z 6,8% PKB w poprzednim kwartale do 7,4% PKB w pierwszym kwartale br. Wynika to z faktu, iż nominalny zysk rósł szybciej, niż nominalny PKB.

Źródło: Makro Flash PKO BP

Jak czytamy w Makro Flashu PKO BP:

Wskaźniki rentowności firm w 1q23 były niższe niż przed rokiem, jednak utrzymały się na poziomach zbliżonych do tych z 2h22 (ROS: 4,5% w 1q23; +0,1pp q/q; -0,8pp r/r; wsk. rentowności obrotu netto: 4,4%; +0,2pp q/q; -0,8pp r/r), co pokazuje, że zdolność firm do utrzymywania rentowności w okresie dekoniunktury okazała się względnie wysoka. Spodziewamy się utrzymania rentowności przedsiębiorstw na zbliżonym poziomie również w 2q23.

Źródło: Makro Flash PKO BP

Zobacz także: Nowy most kolejowy w Krakowie coraz bliżej. Prace są na finiszu

Budownictwo trzyma się najlepiej

Co ciekawe, niektóre branże w pierwszym kwartale br. wygenerowały lepsze wskaźniki rentowności, niż rok wcześniej. Są to branże takie jak budownictwo, gdzie wskaźnik rentowności obrotu netto zwiększył się o 1,4 p. proc. r/r do 4,9%, transport (+0,7 p. proc. do 4,4%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (+1,1 p. proc. do 3,8%). W których branżach nastąpił największy spadek rentowności?

Rentowność przetwórstwa przemysłowego spadła do 4,6% (-0,8pp r/r; -0,8pp q/q), a największy spadek marż, podobnie jak w 4q22, dotknął branżę IT (5,1%; -7,1pp r/r), co można wiązać z dużym udziałem kosztów wynagrodzeń. Nadal dobre wyniki notuje branża wydobywcza (15,6%; -0,4pp r/r), korzystająca z wysokich cen surowców energetycznych – czytamy w analizie PKO BP

Zobacz także: Konsumpcja i produkcja w głębokim dołku! Ale recesji nie będzie. Dlaczego?

Koszty energii coraz bardziej doskwierają, ale inwestycje pozytywnie zaskakują

Przedsiębiorstwa w Polsce coraz mocniej odczuwają koszty energii, które stanowiły 4% kosztów ogółem w pierwszym kw. 2023 roku wobec 3,3% w pierwszym kw. 2022 roku. Udział kosztów zużycia materiałów i energii utrzymał się na podobnym poziomie 50,5% pierwszym kw. br. w stosunku do 50,4% w pierwszym kw. ub. roku. W tym samym okresie udział kosztów wynagrodzeń zmniejszył się do 13,6%.

Zobacz także: Wynagrodzenia w Polsce znowu dynamicznie rosną! Tym razem o 12,1%

Najbardziej zaskakują inwestycje, które wzrosły, mimo że gospodarka pogrąża się w dekoniunkturze.

Inwestycje dużych firm (50+ pracowników) w 1q23 były zaskakująco silne. Nakłady w ujęciu realnym wzrosły o 7,2% r/r (wobec 5,9% w 2022). Ponownie najmocniej rosły nakłady na środki transportu (+15,1% r/r). Ożywienie było jednak szerokie – wzrosty odnotowano również w przypadku pozostałych publikowanych kategorii – budynków i budowli (+4,9% r/r) oraz maszyn i urządzeń (+5,9% r/r). Sektorowo liderem jest energetyka z niemal 60- procentowym wzrostem nominalnych nakładów. Dane wpisują się w nasz scenariusz makro – inwestycje kontynuują w 2023 umiarkowane wzrosty, wspierane m.in. przez konieczne nakłady na transformację energetyczną – wskazują ekonomiści PKO Banku Polskiego

Bułgaria – unijny outsider pogrążony w ubóstwie i nierównościach

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker