Polska

Realne wynagrodzenia w Polsce spadają. Zyskują za to emeryci

Jak zmieniały się realne wynagrodzenia w Polsce w ciągu ostatnich lat? W jakim tempie rosły emerytury? Czy zarobki w sferze budżetowej rosły szybciej czy wolniej?

Wysoka inflacja sprawiła, że realne wynagrodzenia w Polsce spadają. W sferze budżetowej spadek trwa już ponad dwa lata. W lepszej kondycji finansowej są za to emeryci. Hojna waloryzacja emerytur oraz 13. i 14. emerytura sprawiły, że realna wartość świadczeń jest rekordowa.

Realne wynagrodzenia w Polsce

W tym roku płaca minimalna wzrośnie dwukrotnie. Od 1 stycznia tego roku wynosi ona 3490 zł, a od II połowy tego roku będzie to już 3600 zł. Tak duży wzrost związany jest z bardzo wysoką inflacją i próbą ratowania wartości realnych wynagrodzeń w Polsce. Decyzja o dwóch podwyżkach wynika nie z preferencji rządu, a z ustawy o płacy minimalnej uchwalonej w 2002 roku. Zgodnie z nią, jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 proc., ustala się dwa terminy. Z kolei na przykład zgodnie z przewidywaniami profesjonalnych prognostyków, którzy wzięli udział w kwietniowej ankiecie NBP, z 50% prawdopodobieństwem inflacja w następnym roku zamknie się w przedziale 5,2-9%.

W przyszłym roku wzrost ma być jeszcze większy. Według zapowiedzi ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej płaca minimalna wyniesie w 2024 roku ponad 4,2 tys. zł. Oznacza to, że nominalny wzrost wyniesie blisko 20%. Progresję minimalnego wynagrodzenia w Polsce prezentuje poniższy wykres.

Płaca minimalna w Polsce

Wzrost płacy minimalnej przekłada się także na większą dynamikę średniego realnego wynagrodzenia w Polsce. Podsumować powinien to ekonomista Polskiej Sieci Ekonomii, Michał Możdżeń. Jak zauważa ekonomista, średnie realne wynagrodzenia w Polsce są obecnie o połowę wyższe niż w 2007 roku. Mówiąc o realnych wynagrodzeniach, ekonomista ma oczywiście pensje skorygowane o inflację.

Realne wynagrodzenia w Polsce są o połowę wyższe niż w 2007 roku

Ekonomista postanowił podsumować dochody w kilku grupach. Po pierwsze wziął pod uwagę przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Grupa ta obejmuje zatrudnionych w firmach, których liczba pracowników wynosi przynajmniej 10 osób. Oznacza to, że pomija ono mikroprzedsiębiorstwa. Drugą miarą jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. To z kolei obejmuje już wszystkich zatrudnionych w Polsce. Trzecią miarą jest średnie wynagrodzenie w sferze budżetowej. Ta miara obejmuje wszystkich zatrudnionych w publicznym sektorze. Mowa tutaj o urzędnikach, policjantach, wojskowych czy nauczycielach.

Do porównania ekspert wybrał jeszcze dwie grupy emerytów. Pierwszą są emeryci, którym emerytury wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Druga obejmuje rolników, którym emerytury wypłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Jakie są wnioski?

Zobacz też: Dzietność w Polsce najniższa od lat. W tym roku będzie najniższa w historii?

Przez wiele lat liderami skumulowanego wzrostu dochodów byli emeryci oraz pracownicy sfery budżetowej. Gdy PIS przejmował władzę, wzrost względem 2007 roku wynosił w tych grupach ok. 25-30%. W przypadku wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz w sektorze przedsiębiorstw było to ok. 20%. Na początku 2019 roku skumulowany wzrost we wszystkich grupach (za wyjątkiem KRUS) zrównał się i wynosił ok. 40%. Pandemia COVID-19 wraz z 14. emeryturą przyniosły pewien rozjazd. Znacznie szybciej zaczęli zyskiwać pracownicy sfery budżetowej oraz emeryci.

Realne wynagrodzenia w Polsce spadają

W 2021 roku ceny w Polsce zaczęły rosnąć coraz szybciej. Nawet bardzo dynamiczny nominalny wzrost wynagrodzeń zaczął mieć problemy w rekompensowaniu wzrostu inflacji. Pierwsze zaczęły spadać realne wynagrodzenia w sferze budżetowej. Już w 2021 roku obserwowaliśmy tam stagnację, a od IV kwartału 2021 roku przeciętne wynagrodzenia w budżetówce zaczęły już spadać. Wolny rynek jeszcze przez pewien czas się bronił, ale pod koniec 2022 roku spadły również realne wynagrodzenia w Polsce w sektorze przedsiębiorstw oraz gospodarce narodowej.

Największymi wygranymi okazali się emeryci. Co prawda emerytury zaliczyły w pierwszym kwartale 2023 roku delikatny spadek, ale są one obecnie realnie aż o 60% wyższe niż w 2007 roku. W przypadku wynagrodzeń w sferze budżetowej, gospodarce narodowej oraz sektorze przedsiębiorstw, wzrost wyniósł ok. 50%. Omawiane dane można prześledzić na poniższym wykresie.

Realne Wynagrodzenia i emerytury w Polsce
Michał Możdżeń

Rosnące obciążenia emerytalne uderzą w portfele pracujących

Dane dowodzą, że sytuacja emerytów jest w Polsce relatywnie dobra. Warto przy tym wspomnieć o tym, iż kryzys demograficzny sprawi, że na coraz większą liczbę emerytur będzie musiało składać się coraz mniej pracujących. To z kolei może prowadzić do dwóch zjawisk. Po pierwsze wzrosnąć mogą podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. Będzie to skutkować spadkiem siły nabywczej pracujących Polaków. Drugim skutkiem będzie spadek siły nabywczej emerytur w Polsce. Zwiększanie podatków będzie nieść za sobą szereg negatywnych skutków, więc nieunikniony wydaje się spadek relacji emerytur do wynagrodzeń w Polsce.

W 2022 roku skrajne ubóstwo w Polsce wzrosło o ponad 50%! Eksperci alarmują

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker