Energetyka

Grupa ORLEN powiększa swoje zasoby ropy w Norwegii

W złożu Øst Frigg, w którym udziały ma PGNiG Upstream Norway (PUN) z Grupy ORLEN, może znajdować się dwa razy więcej ropy naftowej, niż zakładano do tej pory. Odkrycie zostanie zagospodarowane z wykorzystaniem planowanej infrastruktury obszaru Yggdrasil – jednego z największych projektów wydobywczych realizowanych obecnie na całym Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Grupa ORLEN jest partnerem projektu.

Zasoby ropy naftowej w złożu Øst Frigg przypadające na Grupę ORLEN wynoszą nawet 11 mln boe

Złoże Øst Frigg znajduje się na koncesjach PL873 i PL442, w których udział PGNiG Upstream Norway (PUN) wynosi 12,3 proc. Do tej pory zasoby Øst Frigg szacowano na 18-45 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Wyniki uzyskane w trakcie realizacji odwiertu poszukiwawczego wskazują, że rzeczywiste zasoby wydobywalne mogą być co najmniej dwa razy większe i wynosić 40-90 mln boe. Oznaczałoby to, że zasoby ropy naftowej w złożu Øst Frigg przypadające na Grupę ORLEN wynoszą 5-11 mln boe. Dokładne oszacowanie zasobności złoża wymagać będzie dalszych analiz, których wyniki muszą zostać jeszcze potwierdzone przez Norweski Dyrektoriat Naftowy.

Zobacz także: Grupa ORLEN uzyskała nowe koncesje w Norwegii. Ma ich już 98!

Øst Frigg jest jednym z ośmiu złóż, na których prace prowadzone są w ramach projektu zagospodarowania Yggdrasil (dawniej NOAKA). To jedna z największych inwestycji realizowanych obecnie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, której wartość wynosi ok. 115 mld koron norweskich (ok. 45 mld złotych). Yggdrasil jest realizowany przy wykorzystaniu systemu zachęt podatkowych, wprowadzonych w Norwegii w związku z COVID-19. Udział Grupy ORLEN w 8 koncesjach zlokalizowanych w obszarze NOAKA wynosi około 13 proc.

Dodatkowe zasoby ropy naftowe wzmocnią pozycję Grupy ORLEN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Dodatkowe zasoby złoża Øst Frigg istotnie zwiększają też przewidywany wolumen ropy naftowej przypadający na Grupę ORLEN w projekcie Yggdrasil z 26,7 mln do ok. 31 mln boe ropy naftowej i kondensatu (przyjmując uśredniony wolumen zasobów złoża Øst Frigg). Dodatkowe zasoby będą wykorzystywały planowaną infrastrukturę projektu Yggdrasil. Oznacza to, że charakteryzują się one bardzo wysoką rentownością i nie będą wymagały istotnych dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

Zobacz także: Produkcja gazu ziemnego Grupy ORLEN w Polsce i za granicą wyniosła aż 7,7 mld m sześc.

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, wstępne wyniki prac poszukiwawczych na złożu Øst Frigg okazały się zaskakująco dobre. Dodatkowe zasoby ropy naftowej, jakie udało się tam znaleźć, wzmocnią pozycję Grupy ORLEN jako jednego z czołowych graczy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

PGNiG Upstream Norway ma ambitne plany wobec Norweskiego Szelfu Kontynentalnego

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker