Polska

Dyskryminacja mężczyzn? Pełnomocnik Rządu nie widzi problemu!

Zdaniem Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania (!!!) nierówny wiek emerytalny wynika z naturalnych różnic między kobietami a mężczyznami!

Sympatyk Stowarzyszenia na rzecz Chłopców i Mężczyzn, Pan Artur postanowił zapytać Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Annę Schmidt odnośnie tego, jakie instytucja ma stanowisko dotyczące dyskryminacji oraz problemów polskich mężczyzn. Jak się okazało, na dwóch polach Pełnomocnik ds. Równouprawnienia (!!!) tak właściwie jest przeciwko równouprawnieniu. W odpowiedzi biura Instytucji możemy wyczytać między innymi, iż nierówny wiek emerytalny wynika z naturalnych różnic (o tym, jak horrendalnych rozmiarów jest to absurd, piszę szerzej w tekście), a nierówności w systemie edukacji są ważne i mają dla rządu znaczenie, o ile dotyczą one kobiet. 

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania niestety postanowiła odpowiedzieć na zadanie pytania

Sympatyk Stowarzyszenia na rzecz Chłopców i Mężczyzn, pan Artur postanowił zadać Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania trzy stosunkowe proste, ale niezwykle ważne dla wielu polskich mężczyzn pytania. W skrócie (z ich treścią Czytelnik może zapoznać się poniżej), zapytał się on, jakie jest podejście instytucji do nierównego wieku emerytalnego, ogromnych nierówności w systemie edukacji, które negatywnie wpływają na wiele aspektów życia mężczyzn oraz nadmiarowych zgonów i bardzo częstych samobójstw wśród panów. Na dwa z trzech pytań, biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania postanowiło odpowiedzieć w lekceważący, dający jasno znać, że kwestia równouprawnienia nie ma dla tej instytucji żadnego znaczenia, sposób, ale po kolei.

Źródło: Stowarzyszenie na rzecz Chłopców i Mężczyzn „Pełnomocnik ds. Równouprawnienia przeciw równouprawnieniu”

Zobacz także: Polscy mężczyźni, mimo chęci, nie realizują się jako ojcowie!

Nierówny wiek emerytalny wynika z naturalnych różnic między kobietami i mężczyznami (XD)

Jak możemy wyczytać w odpowiedzi (zalecam z całością zamieszczoną poniżej się zapoznać), nierówny wiek emerytalny nie jest żadną formą dyskryminacji. Zdaniem biura fakt, że kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni, mając dopiero 65 lat, wynika z naturalnych różnic między płciami. Przy czym, trudno się z Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania nie zgodzić w tej kwestii. Faktycznie między mężczyznami a kobietami istnieją naturalne różnice na przykład w oczekiwanej długości trwania życia. Szkoda tylko, że te działają, co warto z całą stanowczością podkreślić, na szkodę mężczyzn, a nie kobiet. Ze względu na szereg problemów, mężczyźni w Polsce żyją znacznie, ale to znacznie krócej od kobiet!

Źródło: Stowarzyszenie na rzecz Chłopców i Mężczyzn „Pełnomocnik ds. Równouprawnienia przeciw równouprawnieniu”

Przykładowo zgodnie z danymi Eurostatu oczekiwana długość trwania życia w przypadku Polek w 2018 roku wyniosła aż 81,7 lat (dla całej UE 83,7 lat), podczas gdy Polaków zaledwie 73,7 lat (78,2 lat). Przy czym, warto podkreślić, że zgodnie z danymi Our World in Data nie ma obecnie kraju, gdzie mężczyźni żyją dłużej od kobiet. Jednakże istnieje wiele państw, w których opisana luka jest znacznie mniejsza niż w Polsce. Przy czym z wieloma takimi krajami bezpośrednio granicznymi! Otóż w Czechach analizowana różnica w 2018 roku wyniosła 5,9 lat, a w przypadku Węgier i Słowacji 6,9 lat, podczas gdy w Polsce osiągnęła ona aż 8 lat! 

Źródło: Michał Gulczyński, Twitter

Zobacz także: Mężczyźni żyją znacznie krócej od kobiet, ponieważ znacznie rzadziej się leczą

Ze względu na różnice rząd powinien ustanowić nierówny wiek emerytalny — dla kobiet wyższy, dla mężczyzn niższy!

Opisane tutaj różnice przekładają się zaś na to, że wielu mężczyzn zwyczajnie nie dożywa wieku emerytalnego. Jak wynika z wielokrotnie przywoływanej na łamach tego portalu wyliczeń przeprowadzonych przez Stowarzyszenie na rzecz Chłopców i Mężczyzn aż ponad co czwarty polski mężczyzna (27,2 proc.) umiera, zanim ukończy 65. rok życia. Dla porównania zaledwie 7,5 proc. kobiet nie dożywa wieku emerytalnego. Podsumowując, tę kwestię, jeżeli rząd tak bardzo przejmuje się naturalnymi różnicami między kobietami i mężczyznami, to powinien on ustanowić nierówny wiek emerytalny — dla kobiet wyższy, dla mężczyzn niższy!

Źródło: Stowarzyszenie na rzecz Chłopców i Mężczyzn, „Dobrze jest być dziadkiem”

Kogo obchodzą nierówności edukacyjne? Na pewno nie Pełnomocnik ds. Równouprawnienia

Jednakże odpowiedź na pytanie dotyczące nierówności edukacyjnych jest jeszcze lepsza (całość, z która zalecam się zapoznać, została zamieszczona poniżej)! Tak wiele manipulacji i półprawd na metr kwadratowy nie widziałem nawet w Twittach Sławomira Mentzena. Naprawdę aż nie wiem, od czego zacząć. Na samym początku swojej odpowiedzi biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania wyraźnie stwierdza, że ogólnie opłaca się studiować. Przy czym co warto zaznaczyć, wniosek ten wynika nie tylko z danych przytoczonych w Strategii Demograficznej, ale również z szeregu badań. Ponadto korzyści płynące ze studiowania i ogólnie edukacji nie kończą się jedynie na tym.

Źródło: Stowarzyszenie na rzecz Chłopców i Mężczyzn „Pełnomocnik ds. Równouprawnienia przeciw równouprawnieniu”

Zobacz także: Marne wykształcenie, krótkie życie oraz śmiertelne wypadki, czyli o problemach mężczyzn w Polsce

Nauczanie pomaga w awansie społecznym. Z badania przywołanego przez Michała Gulczyńskiego w raporcie „Przemilczane nierówności. O problemach mężczyzn w Polsce” wynika, iż wysoki poziom mobilności społecznej, który udało się osiągnąć wielu krajom po wojnie, był wynikiem mającej miejsce w tamtym okresie ogromnej ekspansji systemu edukacji. Co więcej, z przytoczonej przez badacza metaanalizy wynika, iż poziom wykształcenia ma pozytywny, choć niewielki wpływ na umieralność, prawdopodobieństwo palenia czy zostania otyłym. Do tego w przypadku panów wykształcenie wpływa na to, czy uda im się znaleźć partnerkę! Choćby z niezwykle ciekawego badania niderlandzkiego Tindera wynika wprost, że kobiety zdecydowanie wolą lepiej wykształconych od gorzej wykształconych mężczyzn, gdzie dla panów wykształcenie potencjalnej partnerki nie ma znaczenia. 

Biorąc pod uwagę te dane, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania powinienem być przynajmniej zaniepokojony nierównościami w edukacji wyższej, które jak widać poniżej, są obecnie ogromne. W 2020 roku 32,7 proc. Polaków w wieku od 25 do 34 lat mogło się pochwalić dyplomem uczelni wyższej, gdzie dla Polek analogiczny odsetek wyniósł aż 52,6 proc. Oznacza to, iż był on aż o 19,9 pkt proc. bądź jak kto woli o ponad 60 proc. większy! Jednakże jak wynika z dalszej części tekstu, Biura Pełnomocnik Rządu problem ten w ogóle nie obchodzi. Znaczenie ma jedynie to, że kobiety idą na gorsze kierunki (nietechniczne zamiast technicznych) i trzeba je zachęcać do wybierania lepszych w celu obniżenia luki płacowej. 

Źródło: Michał Gulczyński, „Przemilczane nierówności. O problemach mężczyzn w Polsce”

Oznacza to, jak słusznie zauważa Stowarzyszenie na Rzecz Chłopców i Mężczyzn, iż:

Ministerstwo za ważniejsze uważa zajęcie się problemem elitarnym (lepiej płatne kierunki studiów) niż masowym (brak wykształcenia szerokich rzesz mężczyzn).

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, „Praca a dom Wyzwania dla rodziców i ich konsekwencje”

Do tego, co warto zaznaczyć, już teraz wykształcenie kobiet działa na ich korzyść na rynku pracy. Przykładowo zgodnie z analizą przytoczoną przez Polski Instytut Ekonomiczny, fakt, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni mają wyższe wykształcenie, zwiększa ich zarobki w relacji do wynagrodzeń mężczyzn. Biorąc to pod uwagę nie lepiej, gdyby rząd zajął się przyczynami stojącymi za istnieniem luki płacowej (o najważniejszych z nich szeroko pisaliśmy tutaj: Czy gender pay gap istnieje?)? Po trzecie zaś, jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, tak dyskredytowane przez wspomnianą instytucję pielęgniarstwo jest jednym z najbardziej opłacalnych kierunków studiów w Polsce! Przynajmniej tak wynika z niniejszego wykresu. Z tego powodu osobiście nie obraziłbym się, gdyby Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaczął zachęcać polskich mężczyzn do pójścia na pielęgniarstwo bądź położnictwo (pozycja numer 10.). 

Źródło: Money.pl, Te kierunki warto studiować. Absolwenci mogą liczyć na ponad 10 tys. zł na start

Zobacz także: Kobiety w logistyce. Rynek się zmienia, co sprzyja inkluzywności

Dyskryminacja mężczyzn? Rząd jest na tak!

Odpowiedzi na trzecie pytanie nie przytoczę, gdyż niestety Stowarzyszenie nie opublikowało go na swojej stronie. Jednakże zgodnie z zapewnieniami jego członków na tym polu biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania stanęło na wysokości zadania. Jednakże nie zmienia to faktu, że na dwóch poprzednich polach Instytucja ta całkowicie się wyłożyła. Pokazała ona wprost, że dyskryminacja czy też problemy mężczyzn w ogóle jej nie obchodzą tak jak w przypadku edukacji bądź spotykają się z poparciem organizacji (nierówny wiek emerytalny). 

Za problemy polskich mężczyzn nie odpowiada ich wolna wola, a szereg różnorodnych czynników

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker