FinanseGospodarkaPolska

W 2022 roku najlepiej w Polsce zarabiali górnicy! Do tego, ich pensje wzrosły najmocniej!

Jakie są najlepiej płatne zawody w Polsce. Jak się okazuje, w naszym kraju najbardziej opłaca się być… górnikiem!

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wstępne dane odnośnie do tego, jak wysokie było przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w Polsce w 2022 roku. Z nich możemy się dowiedzieć między innymi, jakie są najlepiej płatne zawody. Jak się okazuje, w naszym kraju najbardziej opłaca się być… górnikiem! Przeciętnie miesięczne wynagrodzenie w sekcji Górnictwo i wydobywanie wyniosło 11 101,46 zł i było aż o 74,9 proc. wyższe od średniego wynagrodzenia dla gospodarki narodowej! 

Czym jest i ile wynosi przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej?

Zanim przejdę do dokładnej analizy opublikowanych przez GUS danych, chciałbym poświęcić kilka słów metodologii. Najczęściej publikowanym i najpopularniejszym wskaźnikiem dotyczącym płac jest przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw. Niewątpliwie jest to bardzo użyteczny wskaźnik, ale ukazuje on sytuacje stosunkowo ograniczonej liczby pracowników. Po pierwsze całkowicie pomija on zarobki uzyskiwane przez pracowników państwowej sfery budżetowej. Przy czym takich osób w naszym kraju jest ponad 1,5 mln. 

Zobacz także: Gdzie zarabia się najlepiej? Ranking otwiera województwo mazowieckie, zamyka zaś warmińsko-mazurskie

Przy czym miernik ten nie oddaje zbyt dobrze nawet sytuacji finansowanej pracobiorców sektora prywatnego. Wynika to z tego, iż GUS konstruując go, bierze pod uwagę jedynie wynagrodzenia pracowników wykonujących obowiązki zawodowe w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 10 osób. Powoduje to, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zawyża to, ile średnio zarabia się w sektorze prywatnym, ponieważ w mikroprzedsiębiorstwach, w których swoją drogą pracuje ok. 4,2 mln osób (!), zarabia się gorzej, niż w większych firmach.

Z kolei przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej bierze pod uwagę zarówno pracowników budżetówki, jak i ludzi zarabiających w mikrofirmach. Jak możemy wyczytać na stronie sejmu:

Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej to stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie, po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą. 

Zgodnie ze wstępnymi danymi opublikowanymi przez GUS, tak wyliczone przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2022 roku wyniosło 6346,15 zł. Oznacza to, że w stosunku do 2021 roku wzrosło ono nominalnie o 11,7 proc. W wartościach realnych zaś zanurkowało i to mocno. Zgodnie z komunikatem opublikowanym w bieżącym roku przez Urząd, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 14,4 proc. W praktyce oznacza to, że przeciętnie realne pensje Polaków w ciągu roku skurczyły się aż o 2,7 proc. Przy czym, co warto zaznaczyć, taka sytuacja nie miała miejsca w naszym kraju od momentu dołączenia przez nas do Unii Europejskiej!

Zobacz także: Zarobki kierowców zawodowych w Polsce. Sytuacja w TSL

Najlepiej płatne zawody? Górnicy nie mają sobie równych!

Z danych można wyczytać również, jakie są najlepiej płatne zawody w Polsce. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, w 2022 roku najbardziej opłacało się pracować w sekcji Górnictwo i wydobywanie. Średnie wynagrodzenie brutto w przypadku pracowników tego sektora wyniosło aż 11 101,46 złotych. Oznacza to, że było ono aż o 74,9 proc. wyższe od średniego wynagrodzenia dla gospodarki narodowej! Z pewnością na płace nie narzekają również Polacy zatrudnieni w sekcjach Informacja i komunikacja oraz Działalność finansowa i ubezpieczenia. Przeciętna płaca brutto w tych sektorach wyniosła kolejno 10,97 i 10,03 tys. złotych. 

Najlepiej płatne zawody w Polsce
Źródło: GUS, „Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. – dane wstępne”

No dobrze, a jakie są najgorzej płatne zawody w Polsce? Otóż zgodnie z danymi GUS w celu zmaksymalizowania zarobków należy unikać jak ognia sekcji Zakwaterowanie i gastronomia. Ludzie zatrudnieni w tej branży mogli średnio liczyć na wynagrodzenie brutto wynoszące zaledwie 4127,68 złotych! Warto przypomnieć, że przeciętna płaca w gospodarce narodowej w 2022 roku wyniosła 6346,15 zł, czyli była wyższa aż o ponad 50 proc.! Z drugiej strony nieznacznie lepiej od pracowników gastronomii zarabiali Polacy zatrudnieni w sekcji Pozostała działalność usługowa (głównie fryzjerstwo, działalność pogrzebowa oraz pranie i czyszczenie różnych tkanin) oraz Administrowanie i działalność wspierająca. Średnie zarobki w przypadku tych branż w minionym roku wyniosły odpowiednio 4,86 oraz 4,9 tys. złotych.

Zobacz także: Ile zarabia policjant? Dowiedz się, ile wynoszą zarobki w policji

Górnicy nie tylko zarabiają najlepiej, ale również otrzymali największe podwyżki

Dodatkowo z danych GUS możemy dowiedzieć się o tym, którzy pracownicy otrzymali największe podwyżki w minionym orku. Zgodnie z ustaleniami Urzędu, w najlepszej sytuacji ponownie byli górnicy. Średnie wynagrodzenie w sekcji Górnictwo i wydobywanie w 2022 roku było wyższe rok do roku aż o… 22,6 proc. Oznacza to, że ludziom zatrudnionym w tej branży nie tylko udało się dogonić inflację, ale również zdecydowanie ją przegonić — wzrost płac realnych osiągnął aż 8,2 proc. Niewiele mniejszy wzrost zanotowali pracownicy sekcji Transport i gospodarka magazynowa, bo w wysokości 22,2 proc. Na ostatnim miejscu na podium znaleźli się Polacy zatrudnienie w sektorze Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Średnie wynagrodzenie w tej branży wzrosło o 14,8 proc. 

W najgorzej sytuacji, jeżeli chodzi o podwyżki, znaleźli się pracownicy Edukacji. Średnie wynagrodzenie brutto w przypadku tej sekcji wzrosło jedynie o… 5,9 proc. Oznacza to, że realna płaca w przypadku analizowanej branży spadła niemal o 10 proc. (dokładnie o 8,5 proc.). Do tego przy okazji warto przypomnieć, że polscy nauczyciele praktycznie zarabiają najgorzej w całej Europie (szerzej tę kwestię poruszamy w artykule zalinkowanym poniżej). Nieco większe, ale niebędące nawet blisko dogonienia tempa wzrostu cen podwyżki pensji miały miejsce w sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (7,8 proc.) oraz Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (9,3 proc.).

Zarobki nauczycieli w Polsce to dno. Są na samym końcu w Europie

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker