Energetyka

Produkcja węgla w UE. Polska i Niemcy dystansują resztę państw

Produkcja węgla to jedna z tych kategorii, w których Polska zajmuje bardzo wysoką pozycję.

Postępująca świadomość społeczna na temat zmian klimatu sprawia, że produkcja węgla jest ograniczana. W Europie wiele państw zrezygnowało już z węgla. Są jednak takie, gdzie stanowi on bardzo ważny element gospodarki oraz miksu energetycznego.

  • Polska jest drugim największym (po Niemczech) producentem węgla w UE.
  • Łącznie w 2022 roku produkcja węgla w UE wyniosła 349 mln ton.
  • Jesteśmy największym producentem oraz użytkownikiem węgla kamiennego w UE.
  • Węgiel brunatny używany był jedynie przez 9 państw UE w porównaniu do 26, które używają węgla kamiennego.

W 2022 roku produkcja węgla w UE nadal rosła

Postępujące zmiany klimatu coraz mocniej przenikają do świadomości społecznej. Zmiany w podejściu do ekologii wywierają presję na politykach. Społeczeństwa domagają się ograniczania emisji. Obok elektromobilności czy zmniejszenia konsumpcji, najczęściej nacisk kładziony jest na miks energetyczny. Większość państw rozwiniętych ma już wyznaczone daty, do których mają stać się naturalne klimatycznie.

Do państw tych nie należy jednak Polska. Nasz kraj jest liderem w produkcji prądu z wysoce emisyjnych źródeł, takich jak węgiel kamienny oraz brunatny. Niewystarczające inwestycje sprawiły, że wiele osób uważa nasz miks za skansen. Wysoka emisyjność jest także problemem z uwagi na rosnące ceny emisji CO2. To sprawia, że inwestycje w niskoemisyjną energetykę powinny ruszyć jak najszybciej.

Mimo starań unijnych decydentów produkcja oraz zużycie węgla w UE w 2022 roku ponownie wzrosło. Według danych Eurostatu produkcja wyniosła 349 mln ton, co oznacza wzrost o 5% względem 2021 roku. Z kolei zużycie wyniosło 454 mln ton. W ujęciu rocznym było ono o 2% wyższe. Wzrost ten napędzał głównie wysoce emisyjny węgiel brunatny. Paliwo to wykorzystywane jest m.in. przez polską elektrownię Bełchatów.

Produkcja węgla brunatnego rośnie

W 2022 roku w krajach UE wyprodukowano łącznie 294 mln tony węgla brunatnego. Oznacza to wzrost o 6% względem roku 2021. Warto jednak pamiętać, że odbicie to wynika w dużej mierze ze zniesienia COVIDowych restrykcji, które skrępowały gospodarkę UE w latach 2020-21. Gdy porównamy produkcję do 2019 roku, to okaże się, że jest ona poniżej przedpandemicznego poziomu. Węgiel brunatny wydobywany jest obecnie w 9 państwach UE. Niekwestionowanym liderem są tutaj Niemcy.

W 2022 roku produkcja węgla brunatnego Niemiec wyniosła 131 mln ton. Tym samym nasz zachodni sąsiad odpowiadał za ok. 44% całkowitej unijnej produkcji tego surowca. Drugie miejsce przypadło Polsce, która odpowiadała za 19% produkcji węgla brunatnego w UE. Podium zamyka Bułgaria z wynikiem 12%. Zaraz za nimi uplasował się nasz południowy sąsiad — Czechy. W ojczyźnie krecika wydobyto 11% węgla brunatnego. Poza ww. państwami produkcja odbywa się również w Rumunii, Grecji, na Węgrzech, w Słowenii oraz na Słowacji.

Zobacz też: Produkcja samochodów elektrycznych? Bez Chin może być trudno

Dane dotyczące zużycia się niemal identyczne. Dlaczego? Węgiel brunatny nie jest zwykle przedmiotem handlu. Wydobywany jest on w kopalniach odkrywkowych, a następnie przy pomocy specjalnych taśm oraz pojazdów jest transportowany wprost do elektrowni. Takie elektrownie znajdują się w bliskiej okolicy odkrywki. Niższą kaloryczność wynagradzają małe koszty pozyskania i transportu. Można więc powiedzieć, że kopalnia i elektrownia stanowią jeden większy obiekt. Przykładem takiej elektrowni jest elektrownia w Bełchatowie.

Węgiel brunatny rzadko jest głównym paliwem służącym do produkcji energii elektrycznej w krajach UE. Jest on jednak bardzo popularny w kilku krajach Bałkanów. Warto jednak nadmienić, że rosnące moce w energetyce wodnej oraz gazowej sprawiają, że nawet tam, węgiel brunatny jest obecnie w odwrocie.

Produkcja węgla kamiennego w 2022 roku

W przypadku węgla kamiennego sytuacja jest bardziej stabilna. Produkcja węgla kamiennego w UE w 2022 roku wyniosła 55 mln ton. Producentów w UE jest jedynie dwóch: Polska i Czechy. Polska odpowiada za przytłaczającą większość produkcji tego surowca.

Produkcja węgla brunatnego (brązowy) oraz kamiennego (niebieski) w krajach UE, 2022

Produkcja węgla w UE
Eurostat

Jego zużycie było za to wyraźnie wyższe, ponieważ wyniosło 160 mln ton. To o 11% mniej niż w 2019 roku. Węgiel kamienny wydobywa się głęboko pod ziemią. Posiada on lepszą kaloryczność od węgla brunatnego. Jest też często przedmiotem handlu. Polska kupuje węgiel kamienny z takich państw jak Kolumbia czy Australia. Warto pamiętać, że jest on wykorzystywany nie tylko w energetyce, ale także innych gałęziach przemysłu. Dlatego używany jest on w znacznie większej liczbie państw. Eurostat podaje, że zużycie odnotowano we wszystkich krajach UE za wyjątkiem małej Malty.

Liderem zużycia była Polska. Odpowiadała ona za 38% całkowitego zużycie tego surowca. Zaraz za nią uplasowały się Niemcy, które odpowiadały za 25% zużycie. Łącznie te dwa kraje odpowiadały więc za niemal dwa razy więcej niż cała reszta razem wzięta. Następne pod względem zużycia były Włochy, Holandia, Francja, Hiszpania i Czechy.

Nasza pierwsza elektrownia atomowa powstanie przy współpracy z USA. Jest to również projekt geopolityczny

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker