USA

Dramatyczny wzrost śmiertelności matek w USA [BADANIE]

Gwałtowny wzrost zgonów dotyczy głównie kobiet czarnoskórych.

Coraz więcej kobiet w Stanach Zjednoczonych umiera w ciągu roku po porodzie. Badania pokazują, że liczba tych tragicznych przypadków od 1999 roku wzrosła ponad dwukrotnie, a największe ryzyko dotyczy kobiet czarnoskórych.

Czynniki wpływające na wzrost śmiertelności matek w USA

Jak informuje agencja Reuters, badanie opublikowane w medycznym czasopiśmie JAMA ujawnia wielowymiarowe aspekty dramatycznego wzrostu śmiertelności matek w USA. Dane zebrane w ciągu dwudziestu lat, od 1999 do 2019 roku, wskazują na ponad dwukrotny wzrost liczby zgonów matek — z 505 do 1210.

Wyniki badania ukazują niepokojącą dysproporcję — wzrost śmiertelności jest szczególnie wysoki wśród kobiet pochodzenia indiańskiego i rdzennych mieszkańców Alaski. Te dane sugerują istnienie poważnych nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej i w jakości świadczonych usług.

Alarmujące są także ogólne statystyki zgonów na 100 000 żywych urodzeń. Wskaźnik ten wzrósł z 12.7 do 32.2, a wśród kobiet pochodzenia indiańskiego i rdzennych mieszkańców Alaski z 14.0 do 49.2, co pokazuje skalę problemu.

Z kolei wskaźniki śmiertelności wśród czarnoskórych kobiet wzrosły z 26.7 do 55.4, a wśród Azjatów, Hawajczyków i innych mieszkańców Pacyfiku z 9.6 do 20.9. Wśród kobiet pochodzenia hiszpańskiego wskaźnik wzrósł z 9.6 do 19.1, a wśród białych z 9.4 do 26.3.

Czytaj również: Ochrona zdrowia w Polsce jest niedofinansowana i co gorsze nieefektywna!

Wskaźniki te pokazują, że problem dotyczy szerokiego spektrum społeczeństwa. Wydaje się, że wyzwania związane z opieką zdrowotną dla kobiet w ciąży i po porodzie są uniwersalne, ale nierówności wskazują na konieczność skoncentrowania działań na określonych społecznościach.

Te wnioski sugerują, że aby skutecznie zaradzić temu problemowi, musimy zwrócić uwagę na złożone czynniki wpływające na te statystyki. Do tych czynników należą systemowe nierówności w opiece zdrowotnej oraz specyficzne wyzwania związane z ciążą i porodem.

Źródło: Statista

Zaskakujące różnice regionalne: szczegółowe spojrzenie na śmiertelność matek w USA

Pomimo wcześniejszych badań skupiających się na trendach narodowych, najnowsze badanie podjęło ambitne zadanie analizy danych stanowych dotyczących śmiertelności matek. Wyniki okazały się niezwykle zaskakujące, odkrywając nowe i często niezrozumiane różnice regionalne.

Zwłaszcza jedno z odkryć wywołało zdumienie badaczy. Otóż najwyższe wskaźniki śmiertelności matek wśród kobiet czarnoskórych odnotowano w niektórych stanach północno-wschodnich USA. Te stany zazwyczaj nie kojarzą się z wyjątkowo wysoką śmiertelnością matek, co pokazuje złożoność i wielowymiarowość tego problemu. Ten fenomen kłóci się z powszechnym przekonaniem, że stany południowe są miejscem największych trudności w tym obszarze.

Czytaj również: Kanadyjska służba zdrowia jest przereklamowana

Jak wyjaśnia kierowniczka badań, dr Allison Bryant z Mass General Brigham w Bostonie.

Zazwyczaj stany południowe są wskazywane jako miejsca z najgorszymi wskaźnikami śmiertelności matek w kraju, podczas gdy Kalifornia i Massachusetts mają najlepsze. Ale to nie opowiada całej historii.

Na południu kraju odnotowano wysoką śmiertelność matek we wszystkich grupach etnicznych. Szczególnie ta kwestia dotyczy wśród kobiet czarnoskórych, podczas gdy na Środkowym Zachodzie i w regionie Wielkich Równin najwyższe wskaźniki dotyczą kobiet pochodzenia indiańskiego i rdzennych mieszkańców Alaski.

Te zaskakujące różnice regionalne pokazują, jak złożony jest problem śmiertelności matek, podkreślając jednocześnie potrzebę indywidualnego podejścia do każdego stanu i grupy etnicznej. Potwierdzają też konieczność dalszych badań, aby lepiej zrozumieć te rozbieżności i skuteczniej kierować działania prewencyjne oraz interwencje zdrowotne.

Główne przyczyny zgonów po porodzie: wyzwania i możliwe rozwiązania

Amerykańska agencja, Centers for Disease Control and Prevention, dostarcza istotne dane dotyczące głównych przyczyn zgonów w ciągu roku po porodzie. Stany psychiczne, nadmierne krwawienie i choroby sercowo-naczyniowe znajdują się na czele listy tych przyczyn. Do innych czynników, które mogą zagrażać życiu matek, należą infekcje, zakrzepy krwi oraz wysokie ciśnienie krwi związane z ciążą.

Zdiagnozowanie stanów psychicznych, takich jak depresja poporodowa czy zespoły stresu pourazowego, u kobiet po porodzie zdarza się znacznie częściej. Ten fakt podkreśla konieczność skupienia się na zdrowiu psychicznym nowych matek. Niestety, dostęp do odpowiednich usług zdrowia psychicznego często bywa ograniczony. To zjawisko jest szczególnie widoczne wśród kobiet z grup o najwyższym ryzyku i jest to problem, który musi być rozwiązany.

Jakie jest ryzyko śmierci młodej matki w USA i skąd się ono bierze?

Nadmierne krwawienie po porodzie, zwane również krwotokiem poporodowym, jest jednym z najczęstszych powodów śmiertelności matek. Pomimo tego, że jest to stan, który można przewidzieć i zapobiec, nadal jest to jedna z głównych przyczyn zgonów.

Choroby sercowo-naczyniowe i ciążowe powikłania naczyniowe są równie niepokojące. Ciąża jest okresem, w którym obciążenie serca jest zdecydowanie wyższe, a ryzyko powikłań jest zwiększone u kobiet z wcześniej istniejącymi schorzeniami serca.

Zakażenia po porodzie, choć mniej powszechne, są nadal poważnym zagrożeniem dla życia matek, zwłaszcza w przypadku opóźnionych lub niezdiagnozowanych infekcji. Równie niebezpieczne są zakrzepy krwi. Ciąża zwiększa ryzyko tworzenia się skrzepów, a problemy z układem krwionośnym mogą prowadzić do poważnych powikłań.

Ponadto wysokie ciśnienie krwi związane z ciążą, zwane też stanem przedrzucawkowym, jest jednym z głównych czynników ryzyka związanych ze śmiertelnością matek.

Czytaj również: Eskalacja napięć na morzu: USA konfiskują irańską ropę, Iran odpowiada

Rozwiązanie tych problemów wymaga zdecydowanej poprawy w obszarze opieki przedporodowej i poporodowej. W tym także większego zrozumienia dla specyficznych potrzeb kobiet w różnych grupach etnicznych i społecznościach. Szczególnie istotne jest podniesienie jakości opieki zdrowotnej, lepszego monitorowania stanu zdrowia matek po porodzie. Co równie istotne — ważnym aspektem jest zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki dla kobiet w ciąży i po porodzie.

Czy trend wzrostu śmiertelności matek będzie trwał?

Przewidywania dotyczące dalszych trendów w zakresie śmiertelności matek są niepokojące. Jak zauważa dr Allison Bryant, kierownik badania:

Nasze odkrycia dostarczają ważnych informacji o wskaźnikach śmiertelności matek poprzedzających pandemię. Prawdopodobnie zobaczymy dalszy wzrost ryzyka śmiertelności matek we wszystkich populacjach, jeśli przeanalizujemy dane z kolejnych lat.

Źródło: MotherJones.com

Istnieje obawa, że osoby czarnoskóre nadal będą miały najwyższy wskaźnik, ale mogą wystąpić również większe wzrosty w niektórych innych grupach w ostatnich latach. Istotne jest, aby monitorować te trendy i reagować na nie odpowiednimi działaniami prewencyjnymi i interwencyjnymi. Pandemia COVID-19 mogła dodatkowo pogorszyć sytuację, zwłaszcza wśród grup najbardziej narażonych. Zmiany w dostępie do opieki zdrowotnej, większy stres i nierówności społeczne mogą przyczynić się do dalszego wzrostu wskaźników śmiertelności.

Wzrost śmiertelności matek w USA to wierzchołek góry lodowej

Podsumowując, analiza danych dotyczących śmiertelności matek w USA pokazuje niepokojący trend, który zasługuje na pilną uwagę. Pomimo postępów w technologii medycznej i dostępności opieki zdrowotnej, ryzyko śmierci w ciągu roku po porodzie dla amerykańskich kobiet nadal wzrasta. Sytuacja jest szczególnie trudna dla kobiet czarnoskórych i rdzennych mieszkańców Alaski.

W obliczu tych statystyk nie możemy również ignorować potrzeby zdecydowanych działań, które poprawią jakość i dostępność opieki zdrowotnej dla wszystkich kobiet. I to niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, miejsca zamieszkania czy statusu społecznego. Amerykanie potrzebują również większego zaangażowania w badania i działania zapobiegawcze, które pomogą im lepiej zrozumieć i rozwiązać te niepokojące problemy. W innym przypadku śmiertelność matek w USA będzie nieprzerwanie rosła.

Konfederacja manipuluje danymi i stara się okłamać opinię publiczną

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Krzysztof Kobylarz

Dziennikarz, który posiada prawie 15-letnie doświadczenie w dziennikarstwie i copywritingu. Współpracował m.in. z Marquard Media Polska, Wydawnictwem Agora, Polskim Radiem Rzeszów oraz wieloma polskimi i zagranicznymi agencjami marketingowymi. Na co dzień zajmuje się transportem lotniczym, wspierając pasażerów z największych korporacji i organizacji światowych.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker