Polska

Wyzwania dla przedsiębiorców. Czyli jak się przygotować do prowadzenia firmy i jak sprawdzić kontrahentów

Założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga odpowiedniego przygotowania, ponieważ przed przedsiębiorcami stoi wiele wyzwań. Jak zatem to zrobić? Dlaczego istotne jest weryfikowanie potencjalnych kontrahentów? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Wyzwania dla przedsiębiorców – konieczność opłacania składek ZUS

Założenie własnej firmy pozwala nie tylko realizować swój pomysł na biznes, czy zarabiać na własnej pasji, ale wiąże się również z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest oczywiście konieczność opłacania składek ZUS, czyli zarówno składek na ubezpieczenie społeczne, jak i należności z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. W efekcie jest to znaczne obciążenie dla przedsiębiorcy, szczególnie w sytuacji, gdy dopiero startuje on z własnym biznesem, czy zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Co istotne, składki ZUS z roku na rok rosną, ponieważ ich wysokość uzależniona jest między innymi od czynników, czyli przeciętnego wynagrodzenia za pracę w danym roku oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę. O ile w pierwszych latach działalności przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. małego ZUS-u, czyli preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne, to wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest natomiast obecnie od osiąganych przychodów. W efekcie, jeśli firma zarabia więcej, tym wyższe składki musi odprowadzać przedsiębiorca.

Konieczność opłacania składek ZUS to nie jedyne obciążenie przedsiębiorcy, ponieważ jest on zobowiązany również do odprowadzania podatku dochodowego. Jego wysokość uzależniona jest przede wszystkim od wybranej formy opodatkowania oraz osiąganych dochodów. Istotne w tym przypadku jest to, że polska ordynacja podatkowa pozwala przedsiębiorcom wybrać formę opodatkowania, dzięki czemu można dopasować ją do specyfiki prowadzonej działalności. W efekcie możliwe jest zmniejszenie wysokości należnych podatków, co przekłada się na wyższe zyski. Zarówno w przypadku składek ZUS, jak i podatków istotne jest także to, że muszą być one płacone w odpowiednich terminach, ponieważ ich niedotrzymanie może grozić poważnymi konsekwencjami.

Envato

Jak przygotować się do prowadzenia działalności gospodarczej?

Chcąc pracować na własny rachunek warto pamiętać o tym, by odpowiednio przygotować się do prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawą jest w tym przypadku oczywiście biznes plan, który pozwala ocenić szansę powodzenia opracowanego pomysłu na biznes. Określając dokładnie rodzaj prowadzonej działalności należy natomiast zastanowić się nad tym, czy będzie ona funkcjonowała w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy może konieczne będzie zatrudnienie pracowników. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku wielu branż zatrudnienie pracowników jest niezbędne do realizacji poszczególnych zadań. Istotne jest w tym przypadku to, że stanowią oni dla firmy koszt, który musi być pokryty z uzyskiwanych przez nią dochodów. Co więcej, kosztem jest nie tylko wynagrodzenie wypłacane pracownikowi, ale również organizacja i wyposażenie jego stanowiska pracy, czy konieczność opłacania składek ZUS, które są po stronie pracodawcy.

Co jeszcze warto przemyśleć przed otwarciem własnej firmy? Istotną kwestią jest między innymi fakt, czy będzie ona potrzebowała biura. Warto bowiem mieć świadomość, że są to dodatkowe koszty, które wynikają zarówno z konieczności jego wynajęcia, jak i aranżacji, czy utrzymania. Mimo jednak iż każda firma musi posiadać jakąś siedzibę, to w praktyce nie każda musi posiadać własne biuro. W przypadku wielu profesji działalność może opierać się na realizacji zadań bezpośrednio u klientów lub być wykonywana we własnym domu. Pozwala to nie tylko ograniczyć koszty, ale w wielu przypadkach jest również bardzo wygodne.

Dlaczego warto weryfikować potencjalnych kontrahentów?

Decydując się na bycie przedsiębiorcą należy mieć świadomość, że zakładana firma będzie musiała odpowiednio odnaleźć się w danym środowisku biznesowym. Podstawą jest w tym przypadku znalezienie kontrahentów oraz nawiązanie z nimi właściwych relacji, ponieważ przekłada się to nie tylko na późniejsze zyski, ale również ciągłość zamówień, czy zleceń. Bardzo ważną kwestią staje się w tym przypadku jednak odpowiednia weryfikacja potencjalnych kontrahentów, ponieważ należy pamiętać o tym, że nie każda współpraca biznesowa może być opłacalna. Dzieje się tak z wielu różnych względów, a jednym z nich jest właśnie nieuczciwość kontrahentów bądź ich aktualne problemy, które mogą przełożyć się na jakość współpracy. W efekcie firma może nie tylko ponieść straty finansowe, ale utracić również korzyści, które osiągnęłaby współpracując w tym czasie z innym podmiotem. Jest to ogromne ryzyko, które w przypadku nowych lub małych przedsiębiorstw może poważnie zachwiać płynnością finansową bądź doprowadzić nawet do bankructwa.

Envato

Jak sprawdzić potencjalnego kontrahenta?

Mając świadomość tego, że weryfikacja kontrahentów jest bardzo ważna należy wiedzieć również to, w jaki sposób ją przeprowadzić. Sprawdzić potencjalnego kontrahenta można bowiem na kilka różnych sposobów, wykorzystując między innymi:

  • CEiDG, gdzie wystarczy wpisać imię i nazwisko danego przedsiębiorcy bądź podać NIP lub REGON jego firmy. Pozwoli to sprawdzić m.in. jak długo dany podmiot funkcjonuje na rynku, a także to, czy firma nie jest obecnie zawieszona bądź znajduje się w upadłości;
  • KRS, gdzie zweryfikować można kontrahentów działających w formie spółek, stowarzyszeń, czy fundacji;
  • Białą listę, gdzie można sprawdzić to, czy kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Zweryfikować można również jego numer konta, co pozwala sprawdzić, czy nikt się nie podszywa pod dany podmiot.

Zobacz także: PIE: Przedsiębiorcy wspierają pracowników w obliczu inflacji. W jaki sposób?

Dzięki Internetowi zweryfikowanie kontrahenta w większości przypadków jest bardzo proste, co pozwala ograniczyć ryzyko prowadzenia działalności. Warto jednak mieć świadomość, że weryfikacji firmy na Białej liście można dokonać również z poziomu programu księgowego 360 Księgowość, który jest dostępny pod linkiem: 360ksiegowosc.pl. Jest to wygodne i szybkie rozwiązanie, ponieważ status podatnika można sprawdzić wybierając w menu Przychody (dla KPiR), a następnie wskazując lub dodając nowego klienta. Po jego wybraniu wystarczy kliknąć opcję „Status podatnika VAT – Biała lista.” Program 360 Księgowość to rozwiązanie online dla przedsiębiorców, które automatyzuje wiele procesów księgowych i ułatwia codzienną pracę.

Podsumowując należy stwierdzić, że przedsiębiorcy muszą stawić czoła wielu wyzwaniom, które czekają na nich już od samego początku prowadzenia działalności gospodarczej. Są to nie tylko liczne formalności, czy obowiązkowe daniny, ale również konieczność weryfikacji potencjalnych kontrahentów, co pozwala ograniczyć ryzyko w biznesie.

MATERIAŁ PARTNERA

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker