GospodarkaPolska

91% mieszkańców Polski deklaruje satysfakcję z życia! To więcej, niż w Czechach, Niemczech i Hiszpanii!

Polacy stają się coraz szczęśliwszym narodem. Niewiele brakuje nam do unijnej czołówki

Czy Polacy są szczęśliwi? Jak wynika z badania Eurobarometru aż 91% mieszkańców Polski deklaruje zadowolenie z życia. Na tle krajów UE wypadamy bardzo dobrze. Jedynie w ośmiu znacznie bogatszych państwach odsetek ten jest wyższy. Jesteśmy szczęśliwsi między innymi od Czechów, Niemców i Hiszpanów.

  • 91% mieszkańców Polski deklaruje zadowolenie z życia.
  • Jedynie osiem bogatszych państw UE posiada wyższy odsetek mieszkańców zadowolonych z życia. To m.in. Irlandia (97%), Dania (96%) i Luksemburg (96%).
  • Ogółem, niższą satysfakcję z życia od nas deklarują Czesi (90%), Hiszpanie (87%) czy Niemcy (89%).
  • Najmniej szczęśliwi spośród krajów UE są Bułgarzy (61%), Rumuni (63%) i Grecy (67%).
  • W porównaniu do 2009 r. odsetek zadowolonych z życia w Polsce wzrósł o 15 pkt procentowych.

Polacy szczęśliwsi od Czechów, Niemców i Hiszpanów

Według nowego Eurobarometru 91% mieszkańców Polski deklaruje zadowolenie z życia. Jedynie 8% jest niezadowolonych, natomiast 1% nie jest w stanie wskazać na swój poziom życiowej satysfakcji. Na tle krajów unijnych jesteśmy bardzo szczęśliwym narodem. Jedynie osiem bogatszych państw UE posiada wyższy odsetek mieszkańców zadowolonych z życia. To Irlandia (97%), Dania (96%), Luksemburg (96%), Szwecja (95%), Finlandia (95%), Holandia (94%), Malta (93%) i Słowenia (93%). Co ciekawe, ogółem, niższą satysfakcję z życia od nas deklarują między innymi Czesi (90%), Hiszpanie (87%) czy Niemcy (89%). W całej UE 85% mieszkańców jest zadowolonych z życia.

Zobacz też: Polska liderem wzrostu produktywności w regionie! Wyprzedzamy nawet Niemcy

Najbardziej niezadowoleni? Bułgarzy, Rumuni i Grecy

Mieszkańcy, którego kraju są najmniej usatysfakcjonowani? Bułgarii (61%), Rumunii (63%) i Grecji (67%). W tych państwach około jedna trzecia społeczeństwa jest niezadowolona z życia.

Największy odsetek mieszkańców deklarujących, że są „bardzo zadowoleni” występuje w Danii (68%). Wysoki odsetek takich osób mieszka także w Irlandii (52%), Holandii (51%) i Szwecji (46%). W Polsce udział osób wskazujących na najwyższy poziom życiowej satysfakcji wyniósł 15%. Jednocześnie aż 76% mieszkańców Polski deklaruje, że są „całkiem zadowoleni”. „Niezbyt zadowolonych” jest 7% Polek i Polaków, natomiast „w ogóle niezadowolonych” jest jedynie 1%. Kompletny brak zadowolenia deklaruje prawie co dziesiąta osoba w Grecji (9%) i blisko co dwunasta w Bułgarii (8%).

Zadowolenie z życia w Polsce szybko rośnie. Ale najszybciej na Węgrzech

Mimo, że mniejszy odsetek społeczeństwa niemieckiego deklaruje ogólną satysfakcję z życia, niż w Polsce to większy odsetek wskazał na wysokie zadowolenie: 23% wobec 15% w naszym kraju. Także większy udział mieszkańców Czech jest „bardzo zadowolonych” z życia (21%). W porównaniu do badania Eurobarometru z 2009 roku staliśmy się o wiele szczęśliwszym narodem (+15 p. proc.). Wówczas tylko 76% mieszkańców Polski deklarowało satysfakcję życiową. Największego skoku dokonali jednak Węgrzy. W latach 2009-2023 odsetek zadowolonych z życia wzrósł w tym kraju z 44% do 80%.

Warto podkreślić, że różne badania wskazują na inny odsetek zadowolenia z życia polskiego społeczeństwa. Na przykład w niedawnym raporcie McKinsey & Company pt. „Jak unieść ambicje Polski? U progu nowej ery” odsetek ten wyniósł 75%. Różnice te zapewne wynikają z różnic metodologicznych (wielkość próby badawczej, liczba możliwych odpowiedzi itd.). Niemniej, wszystkie badania pokazują jeden i ten sam trend: Polacy z roku na rok, z dekady na dekadę stają się szczęśliwszym społeczeństwem.

Zobacz też: Decyzja środowiskowa otwiera drogę dla budowy CPK

Przyczyn tego jest wiele. Począwszy od tych ekonomicznych jak ponad trzykrotny wzrost PKB per capita w ciągu ostatnich trzech dekad, zmniejszenie bezrobocia o 70% w porównaniu do 1990 r., a skończywszy na tych społeczno-środowiskowych jak spadek liczby osób żyjących w ubóstwie o 20%, zmniejszenie nierówności dochodowych mierzonych wskaźnikiem Giniego (o 4 pkt proc.), czterokrotny wzrost liczby osób z wyższym wykształceniem, niższe o połowę zanieczyszczenie powietrza emisją dwutlenku węgla czy wzrost oczekiwanej długości życia o 5 lat (wszystkie wskaźniki w stosunku do 1990 r.). Jakość życia szybko się poprawia, jednak abyśmy mogli dogonić unijną czołówkę pod względem zadowolenia z życia (kraje skandynawskie, Irlandia czy Holandia) potrzebne są kolejne lata i dekady dynamicznego rozwoju.

Udział Polski w globalnym PKB pierwszy raz w historii wynosi 1%!

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker