Polska

Coraz więcej ubogich rodzin w Polsce może wyjechać na wakacje

Ubogie rodziny w Polsce są w stanie sfinansować sobie wakacje? Jak wynika z tygodnika Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) w ostatnich latach wzrósł odsetek ubogich gospodarstw domowych, które mogą pozwolić sobie na wyjazd wakacyjny. 

W 2022 r. 27,6 proc. populacji Polski w wieku co najmniej 16 lat nie było stać na opłacenie przynajmniej tygodniowego wypoczynku raz w roku poza domem (w tym również do drugiego domu/mieszkania, domku letniskowego lub do rodziny/znajomych) – czytamy w tygodniku PIE

Niemniej, poza 2022 r., kiedy odsetek ten wzrósł o 1,1 pkt proc., w ciągu ostatniej dekady systematycznie spadał. Jeszcze w 2012 r. aż 62% osób w wieku co najmniej 16 lat nie było w stanie sfinansować sobie tygodniowego pobytu na wakacjach. Wskaźnik ten był wtedy zdecydowanie powyżej średniej unijnej (40,5%). Z kolei w 2022 r. znalazł się poniżej średniej państw UE, która wyniosła 28,6%.

W ostatniej dekadzie jedynie Litwa zanotowała nieco większy spadek wartości tego odsetka (o 34,6 pkt. proc., Polska o 34,4 pkt. proc) – wskazują ekonomiści PIE

Zobacz też: Port w Świnoujściu się rozwija. Powstanie nowy tor podejściowy 

Co ciekawe, o ile ogólny odsetek populacji Polski, która nie jest w stanie pokryć wyjazdu wakacyjnego wzrósł w 2022 r., o tyle odsetek ten wśród osób zagrożonych ubóstwem (ok. 14% społeczeństwa) spadł o 1,4 pkt proc. do 53,3%. Średnia unijna w tym przypadku wyniosła 57,5%. Warto zauważyć, że niezdolność do pokrycia wydatków na tygodniowy wyjazd wakacyjny silnie zmalała w ostatniej dekadzie. W latach 2012-2022 odsetek takich osób wśród populacji zagrożonej ubóstwem zmniejszył się aż o 34,8 pkt proc. (najsilniej w UE). To oznacza, że coraz więcej ubogich rodzin w Polsce może pozwolić sobie na wakacyjny wyjazd.

Źródło: Tygodnik PIE

Gdzie odsetek osób zagrożonych ubóstwem, które nie są w stanie wyjechać na wakacje jest najwyższy? A gdzie najniższy? Jak czytamy w tygodniku PIE:

Najwyższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem, których nie stać na tygodniowy wypoczynek odnotowano w Rumunii (92,0 proc.), następnie w Grecji (84,2 proc.) i Chorwacji (80,2 proc.). Z drugiej strony, najniższy udział odnotowano w Luksemburgu (21,1 proc.), następnie w Szwecji (25,5 proc.) i Danii (26,3 proc.).

Zobacz też: Wzrost PKB Polski będzie jednak 4-krotnie wyższy? MFW podnosi prognozę

Duży spadek odnotował w Polsce również odsetek gospodarstw domowych z dziećmi na utrzymaniu i zagrożonych ubóstwem, które nie mają zdolności finansowych do pokrycia tygodniowego wyjazdu wakacyjnego. Ekonomiście PIE – powołując się na dane Eurostatu – wskazują, że odsetek zmniejszył się w ostatnich dziesięciu latach o 40 pkt proc. (średnio w UE o 15,2 pkt proc.) do 48,4% w 2022 r. (średnia UE: 60,8%).

Przełożyło się to na 9. najlepsze miejsce w UE, a biorąc pod uwagę 5 największych państw w UE pod względem liczby mieszkańców, na miejsce 1 – dodają ekonomiści

Polacy głupsi niż myślą? Zdecydowanie przeceniają swoją wiedzę o finansach [BADANIE]

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker