Polska

W jakich branżach wynagrodzenia wzrosną w najbliższych miesiącach?

PIE zbadał, czy polskie firmy planują podwyżki wynagrodzeń w nadchodzących 3 miesiącach. W jakich przedsiębiorstwach można liczyć na podwyżkę?

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. po raz pierwszy od 11 miesięcy był szybszy od wzrostu inflacji. Oznacza to, że realnie wynagrodzenia w tym miesiącu wzrosły. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) postanowił zbadać, jakie plany dotyczące wynagrodzeń mają polskie firmy w najbliższym czasie. W jakich branżach wynagrodzenia wzrosną w nadchodzących 3 miesiącach? Gdzie można liczyć na podwyżki?

  • Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. wyniósł 11,9 proc. r/r i był wyższy od tempa wzrostu inflacji CPI.
  • Według badania MIK 17 proc. firm ma w planach podnieść wynagrodzenia w najbliższych trzech miesiącach.
  • Najczęściej wynagrodzenia planują podwyższać firmy duże.

W jakich branżach wynagrodzenia wzrosną?

Z badania Miesięcznego Indeksu Koniunktury przeprowadzanego przez PIE i BGK wynika, że 17 proc. firm ma w planach podnieść wynagrodzenia w najbliższych trzech miesiącach. W zdecydowanej większości firm nie ma co liczyć na podwyżki – nie planuje ich 82 proc. przedsiębiorstw. 1 proc. zakłada obniżenie wynagrodzeń.

Analitycy PIE w Tygodniku Gospodarczym wskazują, że branżą, w której najwięcej firm deklaruje podwyżki wynagrodzeń, jest budownictwo. Taki zamiar wyraziło tu 21 proc. badanych przedsiębiorstw. Wzrost wynagrodzeń zakładają też firmy z branż: usługowej (19 proc.), produkcyjnej (18 proc.) i handlowej (17 proc.). Najmniej firm, które chcą podnosić wynagrodzenia znalazło się w branży TSL (tylko 8 proc.). Najczęściej firmy deklarują wzrost wynagrodzeń od 5 do 10 proc

W jakich branżach wynagrodzenia wzrosną w najbliższych miesiącach?
Plany dotyczące zmiany wysokości wynagrodzeń w najbliższych trzech miesiącach deklarowane w lipcu 2023 r. (w proc.). Źródło: opracowanie własne PIE i BGK na podstawie badania przeprowadzonego przez w/w. Tygodnik Gospodarczy nr 30/2023

Zobacz też: Rosnące koszty pracy w Polsce i UE. Jak wpłyną na zatrudnienie?

Najchętniej wynagrodzenia podniosą firmy duże

Największy odsetek firm planujących podnieść wynagrodzenia swoich pracowników znajduje się w grupie przedsiębiorstw dużych. Taki zamiar wyraziło 21 proc. z nich. Pracownicy firm dużych nie muszą się także obawiać obniżek wynagrodzeń – nie zadeklarowała ich żadna z firm.

Podwyżki wynagrodzeń planuje po 17 proc. przedsiębiorstw małych oraz mikro-. Co ciekawe, 3 proc. mikroprzedsiębiorstw chce podnieść wynagrodzenia o ponad 10 proc., podczas gdy na taki krok nie zdecyduje się żadna firma średnia i duża. Najmniejszy odsetek firm planujących wzrost wynagrodzeń odnotowano w firmach średnich (14 proc.). 

Wzrost wynagrodzeń wyższy od wzrostu inflacji

Z danych GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. wyniosło 7335,20 zł brutto. Oznacza to, że wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r. wyniósł 11,9 proc. r/r*. W tym samym okresie inflacja CPI wyniosła 11,5 proc. Wynagrodzenia rosły więc szybciej od inflacji, a tym samym po raz pierwszy od prawie roku nastąpił realny wzrost wynagrodzeń w Polsce

Wynagrodzenia rosły niemal we wszystkich sektorach PKD (w 14 na 15). Względem maja 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 2,1%. Jak podaje GUS:

Wzrost płac odnotowano prawie we wszystkich sekcjach, z czego największy w sekcji Górnictwo i wydobywanie (o 10,7%), gdzie wynagrodzenia zwiększyły się do 11290,69 zł (miesiąc wcześniej wynosiły 10201,34 zł) oraz Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (o 7,4%) i wzrostem płacy do 10063,21 zł (miesiąc wcześniej wynosiła 9365,97 zł).

*Warto pamiętać, że do tej miary wykorzystywane są dane z przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, co częściowo zniekształca prawdziwy obraz poziomu wynagrodzeń w kraju. Badanie nie obejmuje, m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Szczegółowe wyjaśnienie metodologii badania można znaleźć na stronie GUS.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw obejmują wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składowe wynagrodzeń, m.in. premie, nagrody, wynagrodzenie za płacę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy emerytalne. Jak wskazuje GUS to właśnie premie, nagrody i odprawy emerytalne miały duży wpływ na poziom wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w czerwcu 2023 r.

Zobacz też: Strajk kierowców polskich ciężarówek w Niemczech przybiera na sile

PIE: dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń się utrzyma

Analitycy PIE, powołując się na swoje analizy, stwierdzają, że wzrost wynagrodzeń na poziomie dwucyfrowym utrzyma się do 2024 r. Podobną projekcję zaprezentował na początku lipca NBP, wskazując na utrzymanie podwyższonego tempa wzrostu wynagrodzeń nominalnych w gospodarce narodowej.

Ile czasu zajmuje znalezienie pracy w Polsce? Ekonomiści odpowiadają

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker