GospodarkaPolska

GUS potwierdza! Od trzech miesięcy ceny w Polsce nie uległy zmianie!

Jak wynika z danych GUS, średnio ceny w Polsce w lipcu nie tylko nie wzrosły, ale spadły, choć jedynie nieznacznie!

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), średnio ceny w Polsce w ubiegłym miesiącu nie tylko nie wzrosły, ale spadły, choć jedynie nieznacznie! W praktyce oznacza to, że już od trzech miesięcy poziom cen w naszym kraju nie uległ zmianie. Jednakże bynajmniej nie oznacza to, że roczna inflacja w Polsce przestała być problemem. Ta co prawda również spada, ale nie zmienia to faktu, że do osiągnięcia celu wyznaczonego przez NBP jeszcze bardzo wiele jej brakuje.

  • Roczna inflacja w Polsce w lipcu wyniosła 10,8 proc. Jeszcze nie tak dawno temu, bo w lutym osiągnęła 18,4 proc.
  • Ceny w Polsce w końcu się ustabilizowały. Co więcej, w lipcu 2023 roku w stosunku do czerwca spadły!
  • Mimo tych danych powinniśmy ograniczyć nasz optymizm. Inflacja w Polsce jeszcze długo będzie poważnym problemem.
  • W celu inflacyjnym w najlepszym przypadku znajdziemy się dopiero pod koniec 2025 roku.

Inflacja spada! Dezinflacją osiągnęła wysokie tempo

Zgodnie z ostatecznymi wyliczeniami GUS roczna inflacja w Polsce w lipcu 2023 roku ponownie w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyła się i to mocniej, niż sądzili ekonomiści. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, wyniosła ona 10,8 proc. wobec 11,5 proc. w czerwcu oraz 11 proc. wyczekiwanych przez analityków. Oznacza to, że w minionym lipcu średnio ceny w Polsce były wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2022 roku o 10,8 proc. Oznacza to, że w ciągu ostatnich miesięcy w Polsce miała miejsce dezinflacja z prawdziwego zdarzenia. Dla przypomnienia jeszcze nie tak dawno temu, bo w lutym 2023 roku, roczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosła rekordowe 18,4 proc. 

Roczny wzrost cen w Polsce
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, „Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r.”

Ceny w Polsce po raz pierwszy od ponad półtora roku spadły!

Co ważniejsze i bardziej interesujące, w lipcu średnio ceny w Polsce po raz pierwszy od lutego 2022 roku, kiedy to została wprowadzona hojna Rządowa Tarcza Antyinflacyjna, spadły. Jak wynika z danych zaprezentowanych na zamieszczonym poniżej wykresie, w lipcu inflacja miesięczna, obrazująca wzrost poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do czerwca, wyniosła -0,2 proc. Oznacza to, że poziom cen w naszym kraju spadł! Co więcej, biorąc pod uwagę, że w czerwcu oraz maju miesięczna inflacja była zerowa, należy zauważyć, że średnio ceny w Polsce pozostają stabilne już od trzech miesięcy. Jednakże bynajmniej nie oznacza to, że ceny wszystkich dóbr stanęły bądź się obniżyły. Wskaźnik inflacji, co warto dobitnie podkreślić, obrazuje zmianę uśrednionego poziomu cen.

Ceny w Polsce przestały rosnąć!
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, „Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r.”

Co więcej, ceny usług w Polsce w ostatnich miesiącach zauważalnie wzrosły. Dobra należącego do tej kategorii są aktualnie droższe niż w kwietniu. Przy czym najmocniejszy, wynoszący aż 2,7 proc. wzrost miał miejsce w przypadku usług świadczonych przez sektor hotelarski oraz gastronomiczny (HoReCa). Jedynie nieznacznie wolniej podrażały dobra zaklasyfikowane kolejno do kategorii zdrowie (2,5 proc.) oraz rekreacja (2,2 proc.). Te wzrosty zostały zneutralizowane głównie przez ceny towarów w Polsce, które od kwietnia znacząco spadły. Najmocniej zaś i to aż o 4,5 proc. w tym okresie potaniał transport, głównie za sprawą obniżek cen paliw na rynkach międzynarodowych. Znaczący był również spadek cen odzieży i obuwia (3,9 proc.) oraz żywności (co prawda dobra z tej kategorii potaniały o „jedynie” 0,9 proc., ale stanowią one aż  ok. 27 proc. koszyka polskich gospodarstw domowych).

Ceny usług w Polsce rosną, a towarów maleją
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, Twitter

Czy ceny w Polsce na dobre się ustabilizowały? Niestety nie!

Czy wszystkie te dane oznaczają, że ceny w Polsce w końcu się ustabilizowały, a inflacja przestanie być wysoka? Bynajmniej nie. Napawające optymizmem informacje nie zmieniają tego, że inflacja w Polsce jest i będzie pozostawać poważnym problemem jeszcze przez długi czas. Faktycznie w najbliższych miesiącach będzie ona kontynuować trend spadkowy. Zgodnie z najnowszą projekcją przygotowaną przez Narodowy Bank Polski (NBP), jeszcze pod końcem roku przyjdzie nam zobaczyć roczną inflację w Polsce na poziomie znacznie niższym od 10 proc. Przy czym zgodnie z analizą NBP za ten spadek będą odpowiedzialne w znacznej mierze czynniki, które wcześniej mocno przyczyniły się do tego, że ceny w Polsce rosły w rekordowym tempie. Mowa mianowicie o surowcach energetycznych i rolnych, które na globalnym rynku już od wielu miesięcy tanieją. 

Jak wysoka będzie inflacja?
Źródło: NBP, Raport o inflacji – lipiec 2023 r.

Inflacja bazowa jeszcze długo pozostanie poważnym problemem!

Problem z inflacją w naszym kraju widać wyraźnie dopiero w przypadku 2024 roku, w którym to ceny energii czy żywności przestaną odgrywać już taką rolę. Tym problemem jest inflacja bazowa. Ta przede wszystkim obrazuje oprócz zmiany kosztów pracy, które spadają (choć ich spadek będzie wyhamowany przez dużą podwyżkę płacy minimalnej w 2024 roku), marż, oczekiwania inflacyjne. Ze względu między innymi na historycznie wysoką inflację, powszechnym zjawiskiem zarówno wśród przedsiębiorców, pracobiorców, jak i konsumentów jest oczekiwanie, że ceny w Polsce nadal będą szybko rosnąć.

To z kolei wpływa na ich decyzje. Gospodarstwa domowe mogą zwiększyć wydatki konsumpcyjne, a tym samym stymulować popyt, kosztem przyszłych wydatków na dobra i usługi, ponieważ przyszłe ceny według ich predykcji będą wyższe. Z kolei pracownicy spodziewający się utraty siły nabywczej pensji, są bardziej skłonni walczyć o wyższe wynagrodzenia. Zjawisko to w naukach społecznych określa się mianem samospełniającej się przepowiedni. To właśnie wysokość oczekiwań sprawi, że inflacja bazowa, a tym samym inflacja dóbr konsumenckich będzie w naszym kraju jeszcze przez długi okres wysoka.

Prawdopodobieństwo, że inflacja znajdzie się w celu inflacyjnym
Źródło: NBP, Raport o inflacji – lipiec 2023 r.

Zgodnie ze wspomnianą projekcją NBP, wzrost cen towarów i usług konsumenckich w Polsce spadnie poniżej górnej granicy celu inflacyjnego (3,5 proc.) dopiero pod koniec 2025 roku! Co więcej, projekcja ta jest oparta na założeniu, iż stopy procentowe w Polsce nie ulegną zmianie i przez cały jej okres będą na obecnym poziomie. Z kolei wypowiedzi członków RPP wskazują na to, że jeszcze w tym roku one spadną! Tym samym powrót do celu inflacyjnego w rzeczywistości może zająć jeszcze więcej czasu. 

Największa inflacja w historii — przyczyny, przebieg i komunizm

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker