Finanse

Pożyczka na spłatę raty kredytu? Co robić, gdy nie starcza na spłatę kredytu?

Ogromne podwyżki rat kredytów i pożyczek z oprocentowaniem zmiennym, historycznie wysoka inflacja, coraz wyższe ceny energii elektrycznej i paliwa zatrzęsły płynnością finansową wielu gospodarstw domowych. W artykule wyjaśnimy, co możesz zrobić, jeśli w Twoim portfelu zabrakło pieniędzy na spłatę kredytu.

Jak wynika z danych GUS, w czerwcu 2023 roku inflacja konsumencka wyniosła 11,5 proc. w ujęciu rocznym. W praktyce oznacza to, że od czerwca ubiegłego roku produkty i usługi konsumpcyjne zdrożały średnio właśnie o tę wartość. Na skutek kilkunastu podwyżek stóp procentowych znacząco wzrosły także raty kredytów i pożyczek z oprocentowaniem zmiennym, nierzadko aż o 80 – 90%! Z powodu zwiększonych kosztów towarzyszących utrzymaniu gospodarstwa domowego wielu Polaków straciło finansową płynność, co przełożyło się na zaległości płatnicze względem instytucji podatkowych, dostawców mediów, wspólnot mieszkaniowych oraz banków.

Opóźnienie w spłacie raty kredytu hipotecznego — jakie konsekwencje?

Brak terminowej spłaty kredytu hipotecznego będzie skutkował rozpoczęciem procedury windykacyjnej. Jej pierwszym etapem jest miękka windykacja, czyli pozasądowa (ugodowa) próba rozwiązania sporu. W ramach miękkiej windykacji kredytodawca może wysyłać do Ciebie SMS-owe, listowne czy e-mailowe monity – komunikaty informujące o zadłużeniu i nawołujące do spłaty zaległości. Może także wykonywać do Ciebie połączenia telefoniczne i wysyłać wezwania do zapłaty. Jak pokazuje praktyka, etap miękkiej windykacji często rozpoczyna się już kilka dni po terminie wymagalności spłaty. Jeśli mimo ponagleń ze strony kredytodawcy nie uregulujesz zadłużenia, może on wypowiedzieć umowę kredytową, umieścić Twoje dane w rejestrach dłużników prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej, skierować sprawę na drogę postępowania sądowego lub przekazać zewnętrznej firmie windykacyjnej.

Co robić, gdy nie starcza na spłatę kredytu?

Nie starcza Ci pieniędzy na spłatę kredytu? Nie bądź bierny. Regularne opóźnienia będą skutkować nie tylko wskazanymi wyżej konsekwencjami, ale także pogorszeniem historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej a co za tym idzie – przekreśleniem szans na sięgnięcie po kredyt lub pożyczkę w przyszłości. Sprawdź, co możesz zrobić, aby poprawić swoją sytuację i uregulować zadłużenie względem banku.

Pożyczka online na spłatę raty kredytu – czy warto?

Dla wielu osób skutecznym, a przede wszystkim najszybszym, sposobem na „załatanie dziury” w budżecie i pozyskanie pieniędzy na spłatę rat kredytu hipotecznego może być sięgnięcie po szybką pożyczkę pozabankową. Kiedy warto to zrobić?

Pożyczka online od VIVUS na spłatę kredytu okaże się dobrym rozwiązaniem, jeśli w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu dni spodziewasz się zastrzyku gotówki, który pozwoli spłacić zobowiązanie w terminie. Maksymalny okres spłaty zobowiązania wynosi z reguły 61 dni. Zanim złożysz wniosek, musisz mieć więc pewność, że zdołasz zwrócić pieniądze w terminie. Jeśli zaciągniesz pożyczkę online, pieniądze mogą trafić na Twoje konto nawet w dniu złożenia wniosku, a wszystkie niezbędne kroki wykonasz przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu. Co ważne – zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, maksymalne koszty pozaodsetkowe pożyczki pozabankowej nie mogą być wyższe niż:
• 5% kwoty finansowania (dla pożyczek z okresem spłaty do 30 dni);
• 20% finansowania (dla pożyczek z dłuższym niż 30 dni okresem spłaty).

Koszty finansowania w firmie pożyczkowej będą więc porównywalne do tych towarzyszących zaciągnięciu kredytu gotówkowego w banku.

Kiedy nie brać pożyczki online na spłatę raty kredytu? Taka pożyczka online może być jednorazową pomocą, nie jest jednak rozwiązaniem problemu jeśli problem ze spłatą jest cykliczny i powtarza się. Wtedy warto rozważyć inne rozwiązania, mniej doraźne.

Pożyczka z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zapewnia pomoc osobom, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie terminowo spłacać rat kredytów. Przybiera formę zwrotnej, nieoprocentowanej pożyczki i umożliwia otrzymanie dopłaty do raty w maksymalnej wysokości 2000 zł aż przez 36 miesięcy. Spłata pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od daty wypłaty ostatniej dopłaty. Co ważne, jeśli kredytobiorca spłaci 100 rat w terminie, fundusz umorzy pozostałe do spłaty 44.

Ze wsparcia FWK mogą skorzystać osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • mają status osoby bezrobotnej;
  • rata kredytu hipotecznego, który spłacają jest wyższa niż 50% dochodów gospodarstwa domowego;
  • dochód gospodarstwa domowego po odliczeniu rat kredytu wynosi mniej niż 1522 zł (w przypadku jednoosobowego) lub 1200 zł na osobę (w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego). Do kwoty dochodu nie należy wliczać świadczeń wychowawczych, pomocowych oraz środków pochodzących z programu Rodzina 500+.

Zmiana oprocentowania kredytu ze zmiennego na stałe

Kolejnym rozwiązaniem, które może pomóc w odciążeniu domowego budżetu, jest zmiana oprocentowania kredytu ze zmiennego na stałe. Zanim zdecydujesz się na taki krok, sprawdź jednak, ile wyniesie miesięczna rata finansowania ze stałym oprocentowaniem i ile zapłacisz za zmianę (w zależności od banku opłata wynosi od 0 do kilkuset złotych). Pamiętaj także, że od kilku miesięcy stopy procentowe pozostają na historycznie wysokich poziomach, a zdaniem ekspertów Rada Polityki Pieniężnej na przestrzeni najbliższych miesięcy zdecyduje o ich obniżeniu. W takich realiach zmiana oprocentowania ze zmiennego na stałe może nie być najlepszą decyzją.

Wakacje kredytowe

Kredytobiorcy, którzy nie są w stanie terminowo regulować rat, mogą skorzystać z wakacji kredytowych, czyli okresowej przerwy w spłacie. Wakacje kredytowe mogą przybierać dwojaką formę: wakacji kredytowych udzielanych przez bank na wskazanych w umowie kredytu zasadach i rządowych wakacji kredytowych, będących jednym ze sposobów wsparcia kredytobiorców w okresie wysokiej inflacji.

Korzystając z bankowych wakacji kredytowych, w zależności od banku zawiesisz spłatę całej raty kapitałowo-odsetkowej, samego kapitału lub odsetek. Poszczególne instytucje finansowe pozwalają na zawieszenie od jednej do kilku rat finansowania, a warunkiem realizacji takiej operacji często jest terminowa spłata poprzednich rat.

Rządowe wakacje kredytowe pozwalają zawiesić spłatę jednej raty kapitałowo-odsetkowej w kwartale. Niespłacone raty przechodzą na koniec okresu kredytowania, wydłużając okres spłaty. Z rządowych wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które zawarły umowę kredytu hipotecznego w polskich złotych przed 1 lipca 2022 roku. Program trwa do końca 2023 roku. Jeśli nie złożyłeś wcześniej wniosku o rządowe wakacje kredytowe, wciąż możesz to zrobić.

Artykuł sponsorowany powstał we współpracy z vivus.pl

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker