Komentarze I Analizy

Luka w edukacji przedszkolnej między bogatymi i biednymi dziećmi wynosi 30,9%

Takie luki należy niwelować jak najszybciej

Z danych OECD wynika, że luka w edukacji przedszkolnej pomiędzy bogatymi i biednymi dziećmi wynosi w Polsce aż 30,9%, podczas gdy w rozwiniętych gospodarkach jak Włochy, Japonia, Francja czy Korea Południowa jest to prawie 0%. Literatura naukowa wskazuje, że edukacja wczesnoszkolna ma silny wpływ na rozwój dziecka i przynosi korzyści ich rodzinom nawet 50 lat później. 

Edukacja przedszkolna ma ogromny wpływ na przyszłą sytuację społeczno-ekonomiczną dziecka. Wpływ ten jest zdecydowanie większy, niż może nam się wydawać, Aby to pokazać warto odwołać się do badania amerykańskich ekonomistów Jamesa Heckmana i Ganesha Karapakula.

W latach 1962-1965 w eksperymencie naukowym wzięło udział 128 afroamerykańskich dzieci z okręgu Perry Elementary School w Ypsilanti w stanie Michigan. Dzieci zostały podzielone na dwie podobne grupy pod względem poziomu IQ, podziału płci i pochodzenia społeczno-ekonomicznego.cNastępnie w wyniku losowania wybrano grupę, która każdego dnia przez dwa lata otrzymywała 2,5 h edukacji przedszkolnej. Ponadto dzieci te miały 1,5 h wizyt domowych od ich przyszłych nauczycieli w szkole podstawowej Perry Elementary School. Druga grupa dzieci stanowiła tzw. próbę kontrolną. Co się okazało?

Zobacz też: Czeskie Koleje wycofały polskie pociągi! Po dwóch dniach, bo się psują

Naukowcy odkryli, że grupa przedszkolna miała o 50% mniej wyroków skazujących za brutalne przestępstwa w porównaniu do grupy kontrolnej. Mężczyźni w przedziale wiekowym 20-50 lat spędzili średnio 27 dni w więzieniu, podczas gdy w grupie kontrolnej 136 dni. Dzieci, które przeszły przez etap edukacji przedszkolnej odnosiły więcej sukcesów na rynku pracy, miały wyższe zarobki i lepsze zdrowie.

Ponadto znacznie częściej przebywali w stabilnych związkach. Co ciekawe, autorzy badania odkryli coś jeszcze, co przykuło ich uwagę, Okazuje się, że dzieci beneficjentów edukacji przedszkolnej rzadziej mają problemy w szkole, charakteryzują się wyższym poziomem wykształcenia, lepszymi kwalifikacjami i niższym poziomem działalności przestępczej.

Czas od urodzenia do piątego roku życia to krytyczny moment dla rozwoju dziecka. To wtedy mózg rozwija się bardzo szybko poprzez budowanie podstaw umiejętności poznawczych, co bezpośrednio wpływa na wyniki w nauce, sytuację na rynku pracy, a także na zdrowie. Niestety, o ile każde dziecko potrzebuje edukacji już na bardzo wczesnym etapie, o tyle nie każde dziecko ma zapewnione miejsce w przedszkolu. Wiele dzieci z tzw. grup ryzyka jest defaworyzowanych, ponieważ pochodzą z rodzin o gorszym statusie społeczno-ekonomicznym. Im wyższy odsetek takich dzieci tym gorszy stan zdrowia społeczeństwa, niższa jakość kapitału ludzkiego i większy poziom przestępczości.

Tym problemom można zaradzić właśnie przez promowanie i wspieranie edukacji wczesnoszkolnej. Zwrot z inwestycji we wczesną edukację wynosi od 7% do nawet 10% rocznie, ponieważ spadają koszty kształcenia naprawczego (remedial education), opieki zdrowotnej i wydatków na wymiar sprawiedliwości, a jednocześnie rośnie poziom produktywności w gospodarce.

Zobacz też: Narodowy Program Obiadów Szkolnych jako rozwój koncepcji państwa opiekuńczego [RAPORT OG]

Tymczasem luka w edukacji przedszkolnej pomiędzy dziećmi z górnego i dolnego kwartyla społeczno-ekonomicznego wynosi w Polsce aż 30,9%. To oznacza, że nieporównywalnie więcej dzieci z bogatych rodzin ma dostęp do edukacji w najwcześniejszym etapie rozwoju. Dzieci z biednych rodzin są wykluczone, co ma ww. konsekwencje jak gorszy poziom wykształcenia, niższe zarobki, większa przestępczość itd. Warto podkreślić, że luka ta prawie w ogóle nie występuje w wysoko rozwiniętych krajach. We Włoszech wynosi 3,8%, w Japonii 3,8%, we Francji 3,2%, natomiast w Korei 1,3%. Średnia dla krajów OECD to 11,6% – blisko 3-krotnie mniej, aniżeli w Polsce.

Luka w edukacji przedszkolnej pomiędzy dziećmi z górnego i dolnego kwartyla społeczno-ekonomicznego

Źródło: OECD

Ile polskie władze wydają na edukację przedszkolną? Polska przeznacza stosunkowo dużo (2,3% PKB) na tle UE (średnia: 1,7% PKB) na edukację podstawową i przedszkolną. Eurostat niestety nie dzieli bardziej szczegółowo wydatków publicznych, stąd nie wiemy jaka część tych środków trafia na rozwój edukacji przedszkolnej, a jaka na rozwój edukacji podstawowej.

Podsumowując, luka w edukacji przedszkolnej między bogatymi i biednymi dziećmi jest w naszym kraju ogromna i należy ją jak najszybciej zniwelować, aby zaradzić negatywnym jej konsekwencjom jak nierówności edukacyjne, wyższy poziom przestępczości i niższe zarobki wśród dzieci nieuczestniczących w edukacji na wczesnym etapie rozwoju.

Edukacja przedszkolna przynosi korzyści wszystkim

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker