Kryzys demograficzny będzie kosztować nas 0,7% PKB każdego roku [BADANIE]

Struktura wiekowa i wzrost liczby ludności podlegają gwałtownym zmianom w wyniku historycznie niskich wskaźników dzietności. Proces starzenia się społeczeństwa będzie mieć negatywne konsekwencje ekonomiczne. Po pierwsze, mniej osób w wieku produkcyjnym oznacza niższy zasób dostępnej siły roboczej, co implikuje spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Po drugie, mniej osób w wieku produkcyjnym, a co za tym idzie … Czytaj dalej Kryzys demograficzny będzie kosztować nas 0,7% PKB każdego roku [BADANIE]