GospodarkaPolska

Kolejna obniżka stóp procentowych w Polsce? Prezes NBP nie wyklucza

Jak wskazał Adam Glapiński, w przypadku dalszego napływu pozytywnych danych odnośnie wysokości inflacji będzie mieć miejsce kolejna obniżka stóp procentowych w Polsce!

Jak wskazuje Adam Glapiński, prezes NBP, w wywiadzie udzielonym PAP Biznes, wrześniowa obniżka stóp procentowych w Polsce była racjonalną i przemyślaną decyzją. Co więcej, prezes NBP wskazał, że w przypadku dalszego napływu pozytywnych danych odnośnie wysokości inflacji, aktualnie mocno zawężona przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych znowu się pojawi. 

  • Stan niemieckiej gospodarki się pogarsza. Dzięki temu, jak wskazuje Adam Glapiński, spadnie presja popytowa na ceny w Polsce, a tym samym tempo ich wzrostu. 
  • W wyniku niemieckiego kryzysu inflacja w Polsce średnim okresie będzie niższa, niż sądzono jeszcze w lipcu. Umożliwiło to obniżenie stóp procentowych. 
  • Jeżeli inflacja będzie szybko obniżać się najpierw do 5 proc., a potem poniżej 5 proc., to zgodnie ze słowami prezesa NBP, będą miały miejsce kolejne obniżki stóp procentowych w Polsce. 

Obniżka stóp procentowych w Polsce została spowodowana przez… niemiecką gospodarkę!

Mająca we wrześniu miejsce obniżka stóp procentowych w Polsce wywoła wiele kontrowersji. W przestrzeni publicznej zaczęły się częściej pojawiać tezy, że NBP zaczął zwyczajnie tolerować wyższy poziom inflacji. Jeszcze inni zaczęli wskazywać, że krajowy bank centralny zrezygnował ze sprowadzania tempa wzrostu cen w średnim okresie do celu wynoszącego 2,5 proc. z możliwymi odchyleniami nie większymi od 1 pkt proc. Co więcej, obniżka stóp procentowych w Polsce była dla rynku szokiem. Oczekiwano, iż stopa referencyjna zmniejszy się o 25 pkt bazowych, gdzie jak się potem okazało, spadła ona z poziomu 6,75 do 6 proc.! Na nieprzewidywalność tej zmiany wskazuje również kurs złotego, który po ogłoszeniu decyzji gwałtownie się osłabił. Czym została podyktowana radykalna zmiana polityki pieniężnej? 

Jak wskazuje Adam Glapiński,wywiadzie udzielonym dla PAP Biznes, głównie zmianami prognoz. Zgodnie z ostatnią, lipcową projekcją NBP inflacja w Polsce w 2023 roku miała wynieść 11,9 proc., a w 2024 roku 5,2 proc. Jednakże obecnie zdaniem prezesa NBP, pewne jest, że zarówno ścieżka inflacji, jak i PKB będzie kształtować się poniżej przewidywań z lipcowej projekcji. Oba te spadki zostaną spowodowane przez ten sam czynnik — poważne problemy gospodarcze Niemiec. The Economist ostatnio wskrzesił starą maksymę Niemiec jako „chorego człowieka Europy”. Przy czym w mediach fraza ta przyjęła się całkiem dobrze, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że ostatnie wyniki ekonomiczne niemieckiej gospodarki są słabe, by nie powiedzieć fatalne.

PKB kwartał do kwartału spada lub pozostaje w stagnacji już trzeci kwartał z rzędu, natomiast PKB rok do roku skurczył się o 0,3 proc. w I kw. i 0,1 proc. w II kw. bieżącego roku (po wyrównaniu sezonowym i kalendarzowym). PMI w sektorze produkcyjnym reprezentującym około jedną piątą gospodarki Niemiec załamał się do 39,1 w sierpniu. Z kolei tak się składa, że Niemcy są największym partnerem handlowym polski. Przykładowo zgodnie z danymi The Observatory of Economic Complexity w 2021 roku aż 27,7 proc. (!) polskiego eksportu pod względem wartościowym trafiło do Niemiec. Biorąc to wszystko pod uwagę, zagregowany popyt w polskiej gospodarce się obniży, zmniejszając tym samym presję na wzrost cen.

Realne stopy procentowe w Polsce są już dodatnie!

Zgodnie ze słowami prezesa NBP, już pod koniec bieżącego roku inflacja w Polsce wyniesie pomiędzy 6 a 7 proc. Przy czym w następnym roku będzie ona kontynuować dalszy szybki spadek. Dzięki temu powstała przestrzeń, aby obniżyć stopy procentowe w Polsce, bez ryzyka, iż w wyniku tego działania realne stopy procentowe ponownie staną się ujemne. Dla przypomnienia realna stopa procentowa to inaczej różnica między aktualną nominalną stopą procentową oraz oczekiwaną (!) na przykład za rok inflacją. Z tego powodu, jeżeli oczekiwania analityków są niższe od obniżonych stóp procentowych, a jak wskazuje Adam Glapiński, są one niższe, to oznacza to, że nawet teraz realne stopy procentowe w naszym kraju są dodatnie. 

Przy czym, prezes NBP zapytany o słuszność ocen wskazujących na to, że wrześniowa obniżka stóp procentowych w Polsce oznacza, że wzrosła tolerancja NBP dla wysokości inflacji, bądź zaniechano ze sprowadzenia inflacji do celu w średnim okresie, stwierdził, iż są one błędne. Mimo że aktualnie inflacja nadal jest wysoka, ta przyszła, na której również ze względu na opóźnienia w mechanizmie transmisji polityki monetarnej w szczególności skupia się obecnie RPP, będzie niższa, niż oczekiwano. Jak wyraźnie stwierdził w wywiadzie udzielonym dla PAP Biznes Adam Glapiński:

NBP nie zmienia ani realizowanej strategii celu inflacyjnego, ani samego poziomu celu. Jesteśmy zdeterminowani, aby obniżyć inflację do celu w średnim okresie.

Kiedy będzie mieć miejsce następna obniżka stóp procentowych w Polsce?

Czy biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, należy oczekiwać, że w najbliższej przyszłości będzie miała miejsce kolejna obniżka stóp procentowych w Polsce? W nadchodzących miesiącach najprawdopodobniej do takiej sytuacji nie dojdzie. Jak zaznacza prezes NBP, wysokość stóp procentowych całkowicie dostosowano do aktualnie oczekiwanej, przyszłej, średniookresowej ścieżki inflacji. Z tego powodu przestrzeń do dalszego obniżania stóp procentowych znacząco się zawęziła. Jednakże, jeżeli dalej będą spływać napawające optymizmem dane, przestrzeń ta znacznie się poszerzy. W podobny sposób Adam Glapiński wypowiadał się na ostatniej konferencji NBP. Podkreślał wówczas, że jeżeli inflacja będzie szybko obniżać się najpierw do 5 proc., a potem poniżej 5 proc., to będą miały miejsca następne obniżki stóp procentowych w Polsce.

Inflacja na Węgrzech powyżej oczekiwań! MNB może wstrzymać obniżki

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker