Gospodarka

Zmiany w wynagrodzeniach dla pracowników młodocianych – co warto wiedzieć jako przedsiębiorca?

Młodzi ludzie coraz chętniej podejmują pierwszą pracę jeszcze w okresie nauki w szkole. Potrzeba usamodzielnienia się i zdobycia bezcennego doświadczenia nie jest jedynym powodem. Równie ważne dla nastolatków jest wynagrodzenie. Dla pracowników młodocianych ustawodawca przewiduje inne warunki zatrudnienia, a od 1 września 2023 roku zmianie uległa wysokość wypłaty. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Kim jest pracownik młodociany?

Nie każda osoba poniżej 18. roku życia może zostać uznana za pracownika młodocianego. W myśl art. 190 kodeksu pracy do tej grupy zaliczamy tylko te osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat. Zatrudnienie pracownika młodocianego do przygotowania zawodowego może wiązać się z wypłacaniem wynagrodzenia. W tym wypadku jego wysokość nie jest uzależniona od charakteru wykonywanych czynności. Liczy się wyłącznie to, w której klasie znajduje się uczeń.

Zmiany w wynagrodzeniach dla pracowników młodocianych

Szczegółowe wytyczne dotyczące wynagradzania pracowników młodocianych zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2023 poz. 1348). W myśl jego zapisów minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu wynosi aktualnie:

 • W pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia – nie mniej niż 8% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (do niedawna było to 5%).
 • W drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia – nie mniej niż 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (do niedawna było to 6%).
 • W trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia – nie mniej niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (do niedawna było to 7%).

Ponadto w rzeczonym Rozporządzeniu podjęto temat wynagradzania młodocianych odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Od września wynosi ono nie mniej niż 7%. Więcej aktualnych informacji o rynku pracy znajdziesz na portalu dla przedsiębiorców Firmove.pl.

Jak kształtują się kwoty wynagrodzenia pracownika młodocianego?

W związku z nowelizacją prawa każdy pracownik młodociany zatrudniony w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu może liczyć na podwyżkę rzędu 203,06-204,25 zł, w zależności od roku nauki. Szczegółowe wynagrodzenia prezentują się następująco:

 • pierwszy rok nauki: 560,46 zł,
 • drugi rok nauki: 630,52 zł,
 • trzeci rok nauki: 700,58 zł.

Co istotne, są to kwoty minimalne i pracodawca może zaoferować wyższe wynagrodzenie. Warto pamiętać, że zatrudnienie pracownika młodocianego wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składek ubezpieczeniowych. 

O czym warto pamiętać, zatrudniając pracownika młodocianego?

Pod wieloma względami pracownik młodociany traktowany jest podobnie jak inni pracownicy. Jednocześnie prawo daje takiej osobie specjalne przywileje. Nowe przepisy nie zmieniły podejścia do terminu świadczenia pracy. Nie może być ona wykonywana w godzinach nocnych oraz podczas weekendów. Zakazane jest także zatrudnianie młodocianych przy pracach:

 • związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, 
 • wymagających stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała, 
 • zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, 
 • wykonywanych w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, 
 • wykonywanych w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów, 
 • wykonywanych w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych, 
 • wykonywanych w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych,
 • stwarzających zagrożenie wypadkiem.

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker