FinansePolska

Agencja Fitch utrzymuje wysoką ocenę kredytową Polski na poziomie „A-„

Agencja Fitch utrzymuje wysoką ocenę wiarygodności kredytowej Polski na poziomie „A-” wskazując przy tym na potencjalne ryzyka związane z rosnącym zadłużeniem i pojawieniem się nierównowag makroekonomicznych. 

  • Agencja Fitch utrzymała wysoką ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie „A-„, tłumacząc swoją decyzję solidnymi ramami makroekonomicznymi, zdywersyfikowaną gospodarką oraz relatywnie niskim poziomem długu publicznego. 
  • Analitycy Fitch prognozują, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (w skład, których wchodzą fundusze pozabudżetowe PFR, BGK i inne) wyniesie 5,3% PKB w 2023 r. i 4,6% PKB w 2024 r. 
  • Istnieją dwa czynniki ryzyka mogące pogorszyć naszą ocenę w przyszłości: gwałtowny wzrost długu publicznego oraz pojawienie się i utrzymanie nierównowag zewnętrznych. 

Agencja Fitch utrzymuje wysoką ocenę kredytową Polski

Agencje ratingowe cyklicznie wystawiają oceny wiarygodności kredytowej pod kątem zdolności państwa do obsługi zadłużenia zagranicznego. W wrześniu br. Moody’s podtrzymał wysoką ocenę kredytową na poziomie „A2”, sugerując, że cięcia w wydatkach pozabudżetowych mogłyby poprawić sytuację sektora finansów publicznych. W notce prasowej, analitycy agencji wyjaśniali, że Polska charakteryzuje się „wysoką zdolnością do wywiązywania się z podjętych zobowiązań przy jednoczesnej wrażliwości na niekorzystne warunki zewnętrzne”. Natomiast w listopadzie inna agencja, czyli Fitch również utrzymała wysoką ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie „A-„. Jak czytamy w komunikacie prasowym:

Ratingi Polski potwierdzają zdywersyfikowaną gospodarka, dość solidne ramy makroekonomiczne oparte na członkostwie w UE, poprawę finansów zewnętrznych i nieco niższy poziom długu publicznego w porównaniu z innymi ocenianymi krajami. Jest to równoważone niższymi wskaźnikami zarządzania i poziomami dochodów niż mediany „A”, a także wyższą zmiennością inflacji.

Zobacz też: EBC przesadził z podwyżką stóp. Eurozona topi się w recesji, gospodarka USA rośnie

Agencja prognozuje, że polityka fiskalna pozostanie luźna

Analitycy Fitch prognozują, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (w skład, których wchodzą fundusze pozabudżetowe PFR, BGK i inne) wyniesie 5,3% PKB w 2023 roku. Jednocześnie agencja nie spodziewa się zbyt dużej konsolidacji fiskalnej, powołując się na projekt ustawy budżetowej, który przewiduje saldo sektora finansów publicznych na poziomie -4,5% PKB w 2024 roku. Fitch prognozuje nieco wyższy deficyt w wysokości 4,6% PKB, wskazują, że potencjalnym źródłem oszczędności mogłyby być wydatki militarne. Jak czytamy:

Planowany skok wydatków na obronność to obszar, w którym widzimy pole do elastyczności budżetowej, natomiast wdrożenie środków mających na celu zwiększenie dochodów podatkowych okaże się większym wyzwaniem.

Agencja trafnie zauważa, że podwyżki podatków są w naszym kraju karkołomnym przedsięwzięciem ze względu na brak przyzwolenia społecznego i ryzyk z tym związanych dla sprawujących władzę decydentów politycznych.

Pod wpływem utrzymania deficytów pierwotnych i kurczeniu się deflatora PKB (dezinflacja i spowolnienie) Fitch prognozuje, że dług publiczny w relacji do PKB zwiększy się do 54,3% PKB na koniec 2025 roku.

Agencja podkreśliła, że zwycięstwo tzw. opozycji demokratycznej w wyborach może przynieść poprawę stosunków z UE, ponieważ nowy rząd nada priorytet poprawie praworządności. To otworzy furtkę do pierwszej wypłaty dotacji z KPO w wysokości 5,2 mld EUR już w pierwszym kwartale 2024 roku. Taki scenariusz, rzecz jasna, poprawi perspektywy gospodarcze, choć krótkookresowo może podsycić presję inflacyjną.

Inflacja w celu w 2025 roku

Bardzo ciekawe są prognozy inflacji i polityki pieniężnej. Fitch oczekuje, że inflacja CPI spadnie do celu 2,5% (+/- 1 pp.) w 2025 roku – podobnie jak projekcja NBP, z której wynika, że cel zostanie osiągnięty w czwartym kw. 2025 roku na poziomie 3,5%. Ponadto, agencja spodziewa się umiarkowanych cięć stóp procentowych w 2024 i 2025 roku, co jest zgodne z obecnym konsensusem rynkowym. Warto podkreślić, że padają również opinie, iż RPP nie dokona żadnych zmian w stopach w całym 2024 roku (np. ze strony ekonomistów Banku Pekao).

Dwa ryzyka: gwałtowny wzrost długu i nierównowagi zewnętrzne

Agencja Fitch wskazuje na dwa czynniki mogące doprowadzić do obniżenia oceny ratingowej. Po pierwsze, gwałtowny wzrost długu publicznego w średnim okresie pod wpływem braku wystarczającej konsolidacji fiskalnej. Po drugie, pojawienie i pogłębienie się nierównowag zewnętrznych (wysoki deficyt na rachunku obrotów bieżących), np. za sprawą pogorszenia się konkurencyjności kosztowej i utrzymującej się wysokiej inflacji.

Zobacz też: Krzywa Philipsa: ruda małpo ja jeszcze żyje

Ocena agencji Fitch spójna z opiniami ekspertów

Ogólnie rzecz biorąc, wysoka ocena kredytowa agencji Fitch jest spójna z komentarzami ekspertów, a także naszą opinią do dyskusji o stanie sektora finansów publicznych. Sytuacja finansowa Polski nie jest zła, a jest relatywnie stabilna przy czym czają się średniookresowe zagrożenia związane z wysokimi stopami procentowymi, deficytami pierwotnymi, rekordowymi wydatkami i potrzebami pożyczkowymi oraz jednocześnie potrzebą konsolidacji fiskalnej. To będzie najpewniej wymagać z jednej strony zmian w strukturze wydatków, a z drugiej także zwiększenia bazy podatkowej.

Nie siejmy paniki. Sytuacja finansowa Polski jest dobra

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker