GospodarkaPolska

ORLEN i GAZ-SYSTEM zmagazynują i zagospodarują CO2

ORLEN i Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM podpisali ważny list intencyjny. Dotyczy on podjęcia działań związanych z przygotowaniem warunków do wdrożenia technologii wychwytywania, przesyłu i sekwestracji CO2.

ORLEN i GAZ-SYSTEM będą wdrażać technologie magazynowania CO2

List intencyjny podpisany przez ORLEN i Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przewiduje podjęcie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. W jej ramach firmy podejmą wspólne działania m.in. w zakresie opracowania i realizacji rozwiązań technicznych, umożliwiających efektywne wdrażanie w Polsce technologii wychwytywania, przesyłu i magazynowania dwutlenku węgla. Kluczowym elementem współpracy będzie zdefiniowanie zasad i stworzenie warunków do transportu rurociągami dwutlenku węgla z miejsc jego produkcji i wychwytu do miejsc magazynowania.

Zobacz także: Więcej magazynów gazu, a mniej dopłat

W realizacji tego projektu ważną rolę odegra również doświadczenie i wiedza, jaką Grupa ORLEN nabędzie w niedalekiej przyszłości na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. We wrześniu wchodzące w skład koncernu przedsiębiorstwo, PGNiG Upstream Norway podpisało porozumienie z norweskim Horisont Energi AS. Spółka ta jest właścicielem koncesji na złożu Polaris na Morzu Barentsa, w którym może być magazynowany dwutlenek węgla. Pojemność złoża jest szacowana łącznie na ok. 100 milionów ton dwutlenku węgla, co umożliwi prowadzenie działalności magazynowej przez 12-25 lat. Porozumienie zakłada, że PUN obejmie do 50 proc. udziałów w koncesji i będzie jej operatorem.

Niezbędny element transformacji krajowej gospodarki

Zgodnie z aktualną strategią Grupy ORLEN, do 2030 roku koncern będzie miał możliwość zagospodarowania ok. 3 mln ton dwutlenku węgla rocznie, w ramach własnych emisji i usługi komercyjnej. W realizacji tych celów ma pomóc planowana budowa terminalu CO2 nad Bałtykiem, który byłby wykorzystywany zarówno na potrzeby Grupy, jak i klientów zewnętrznych. Dwutlenek węgla byłby dostarczany do terminala z zakładów przemysłowych w centralnej i północnej części kraju, a następnie składowany pod dnem morza w ramach procesu sekwestracji. Według planów, w początkowej fazie istnienia terminala, transport będzie realizowany koleją. Jednakże docelowym rozwiązaniem jest przesyłanie dwutlenku węgla z wykorzystaniem rurociągu.

Zobacz także: Gazowce „Święta Barbara” i „Ignacy Łukasiewicz” dołączą do floty Grupy ORLEN

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN, wdrożenie technologii wychwytywania, magazynowania i zagospodarowania dwutlenku węgla jest niezbędnym elementem transformacji krajowej gospodarki. Dla firm, które z powodów technologicznych, nie są w stanie wyeliminować emisji CO2, to jedyna możliwość ograniczenia ich śladu węglowego. Dlatego ORLEN buduje silne kompetencje, które pozwolą w ciągu kilku lat zaoferować usługi związane z zagospodarowaniem dwutlenku węgla m.in. dla branży chemicznej, cementowni oraz hut stali. Porozumienie pomiędzy ORLEN i GAZ-SYSTEM to ważny krok w kierunku wypracowania rozwiązań wspierających rozwój tej działalności w Polsce.

Magazynowanie CO2 w Polsce staje się faktem. ORLEN podpisał umowę

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker