Polska

Adam Glapiński pod parasolem EBC. Możliwe odwołanie do TSUE

Adam Glapiński może liczyć na poparcie Prezes EBC. Czy postawienie go przed Trybunałem Stanu byłoby złamaniem praworządności?

Po ostatnich wyborach wzmogły się głosy po stronie opozycji na temat odwołania, czy nawet postawienia przed Trybunał Stanu Prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem mają być decyzje, które podejmował podczas wciąż trwającego kryzysu gospodarczego. Niespodziewanie Prezes Glapiński zyskał mocnego sojusznika prosto z samych instytucji unijnych. Jest nim Prezes Europejskiego Banku Centralnego. Czy Prezes Adam Glapiński ma powody do obaw?

Adam Glapiński pod parasolem ochronnym Unii Europejskiej

Prezes Adam Glapiński przejął się ostatnio nasilającymi głosami polityków byłej opozycji, na temat postawienia go przed Trybunałem Stanu. Dlatego wystosował list do Europejskiego Banku Centralnego, informując o skierowanych przeciwko niemu oskarżeniach. Po dwóch tygodniach otrzymał odpowiedź, z której może być zadowolony. Prezes EBC Christine Lagarde, podkreśla w liście, że po zawieszeniu Prezesa Glapińskiego w czynnościach służbowych i postawieniu go przed Trybunałem Stanu, NBP będzie mogło skierować skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zobacz także: Kolejna obniżka stóp procentowych w Polsce? Prezes NBP nie wyklucza

Jedną z wypowiedzi, które nadało dynamice sprawy, były słowa Ryszarda Petru na pytanie dziennikarza, czy Adam Glapiński zostanie postawiony przed Trybunał Stanu. Petru odpowiedział wtedy, że taki wniosek jest przygotowywany. Jego zdaniem działania NBP były groźne dla gospodarki i przyczyniły się do wzrostu inflacji. Petru podkreślił, że istnieją również inne zarzuty. Jego zdaniem, jeśli ktoś złamał prawo, to powinien ponieść konsekwencje karne. Jednak czy to właśnie postawienie przed Trybunał Stanu Prezesa Glapińskiego zdaniem Christine Lagarde nie będzie złamaniem prawa i naruszeniem zasad praworządności?

W przyszłej koalicji rządzącej głosy na temat przyszłości Prezesa Glapińskiego są podzielone. Donald Tusk oświadczył, że jego formacja polityczna nie podejmie żadnych działań, które mogłyby naruszyć stabilność czy podważyć reputację państwa polskiego w Europie i za granicą. Z kolei marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, wyraził potrzebę poważnego zastanowienia się nad takim wnioskiem. Wskazał na konieczność rozważenia sprawy ze wszystkich perspektyw przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Adam Glapiński zjednał sobie współpracowników

Wiceprezes NBP, Marta Kightley, ogłosiła w rozmowie z „Financial Times”, że w przypadku zawieszenia Adama Glapińskiego, w czynnościach NBP planuje złożenie apelacji w tej sprawie do TSUE. Kightley podkreśliła, że apelacja będzie opierała się na zarzutach złamania traktatów unijnych, które przewidują niezawisłość banku centralnego.

Zobacz także: Intercity zmienia design przedziałów. Ma być wygodniej… Tylko kiedy?

Adam Glapiński w swoim liście informuje, że członkowie byłej opozycji rozważają złożenie wniosku wstępnego o poniesienie odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu przed Sejmem za m.in. naruszenie art. 227 ust. 4 Konstytucji RP. Prezes Glapiński podkreśla, że w przypadku faktycznego złożenia wniosku, każdy czynnik wpływający na możliwość wykonywania jego obowiązków jako prezesa NBP może, o ile nie jest niezgodny z prawem, wpłynąć na jego niezależność. Przez to także na niezależność całego zarządu.

Członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego wystosowali do marszałka Sejmu Szymona Hołowni list otwarty w obronie Adama Glapińskiego. Autorzy listu podkreślają, że działania NBP i jego prezesa w latach 2020-23 były oparte o najlepszą wiedzę ekonomiczną, realizowały interes gospodarczy RP i były zgodne z prawem. Postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu byłoby ukaraniem za przykładne wykonanie jego obowiązków. Działania NBP w latach 2020-23 uratowały nasz kraj przed zapaścią gospodarczą. Podkreślali.

Odpowiedź Prezes Europejskiego Banku Centralnego

W dalszej części listu, Christine Lagarde zaznacza, że, zgodnie z art. 14 ust. 2 statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC), celem zapewnienia niezależności prezesów krajowych banków centralnych, przewidziana jest ochrona w sytuacji, gdyby Sejm podjął uchwałę o postawieniu prezesa NBP w stan oskarżenia. W takim przypadku, skoro taka uchwała musiałaby zostać przedstawiona przed sądem i prowadziłaby do automatycznego zawieszenia Prezesa NBP. Prezes Glapiński mógłby skierować taką uchwałę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zwrócić się o ocenę jej zgodności z prawem.

Zobacz także: Nowe prognozy NBP: inflacja jednak będzie wyższa

Szefowa EBC dodała, że właśnie stan oskarżenia wiązałby się z zawieszeniem pełnienia funkcji przez Adama Glapińskiego zarówno w NBP, jak i jako członka Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego. Według Christine Lagarde byłoby to nielegalne.

Konstytucja stwierdza, że Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Jesteśmy jedyną instytucją w kraju, która może podejmować działania w tym zakresie (…) Co więcej, w celu realizacji polityki pieniężnej ustawa o NBP mówi czarno na białym, że NBP może sprzedawać i kupować różne papiery wartościowe w operacjach otwartego rynku. W związku z tym zarzut bezprawia jest całkowicie nieuzasadniony – Członek zarządu NBP Paweł Szałamacha.

To właśnie tak wygląda mechanizm zarządzania walutą euro – Unia kocha biurokrację

 

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker