Gospodarka

Opieka nad osobami starszymi będzie coraz kosztowniejsza

Opieka nad osobami starszymi ze względu na starzejące się społeczeństwo będzie coraz większym obciążeniem dla budżetu państwa

Najnowsze prognozy Komisji Europejskiej wskazuję, że w niedługiej przyszłości opieka nad osobami starszymi będzie generowała coraz więcej wydatków. Prognozy przedstawiają dynamiczny wzrost wydatków publicznych na opiekę długoterminową w relacji do PKB. Jednym z kluczowych elementów analizy jest scenariusz demograficzny, koncentrujący się na wpływie procesu starzenia się społeczeństwa na wydatki publiczne związane z opieką długoterminową.

Opieka nad osobami starszymi w Polsce będzie generowała większe koszty

Zgodnie z tą prognozą KE, Polska może spodziewać się znacznego wzrostu wydatków na opiekę nad osobami starszymi. W latach 2019-2070 mają się one zwiększyć o 196% względem PKB. Z 0,8% PKB do 2,3% PKB. Ten scenariusz podkreśla rosnące wyzwania związane z zapewnieniem długoterminowej opieki w kontekście starzenia się społeczeństwa. Wymagać to będzie adekwatnych działań i strategii ze strony rządów oraz instytucji odpowiedzialnych za system opieki zdrowotnej.

Zobacz także: Adam Glapiński pod parasolem EBC. Możliwe odwołanie do TSUE

Zgodnie z prognozami OECD, w nadchodzących dziesięcioleciach odsetek osób starszych w populacji krajów należących do tej organizacji będzie nadal wzrastał. Udział ludności w wieku powyżej 65 lat podwoił się, rosnąc z niecałych 9% w 1960 roku do 18% w 2021 roku. Przewiduje się, że ta tendencja wzrostowa będzie kontynuowana. Prognozy zakładają, że odsetek takich osób do 2050 roku wzrośnie do 27%.

Niezwykle istotnym aspektem jest szybki wzrost liczby osób w najstarszym przedziale wiekowym, czyli tych w wieku 80 lat i starszych. Według prognoz OECD, udział tej grupy osób podwoi się w latach 2021-2050 osiągając średnio wzrost z 4,8% do 9,8%. Prognozy te rzucają światło na rosnące wyzwania związane z procesem starzenia się społeczeństwa. Nakreślają także potrzebę dostosowania strategii i polityk publicznych do zmieniającej się struktury demograficznej.

Opieka nad osobami starszymi w starzejącym się społeczeństwie

Dynamiczne zmiany demograficzne wymagają podejmowania działań w celu dostosowania systemu opieki zdrowotnej do rosnących potrzeb starzejącego się społeczeństwa. W roku 2021 szacuje się, że ponad 21 milionów osób w krajach OECD cierpiało na demencję. Jeśli obecne tendencje się utrzymają, to do 2040 roku ta liczba może wzrosnąć o około 50%, osiągając niemal 32 miliony osób.

W świetle tych prognoz istnieje pilna potrzeba dostosowywania i rozwijania systemów opieki zdrowotnej w zakresie demencji. Skomplikowany obraz demograficzny wskazuje na konieczność rozwijania strategii, zarówno w zakresie diagnozy, jak i opieki nad osobami dotkniętymi tą chorobą. Zapewnienie odpowiednich zasobów, wsparcia rodzin oraz inwestycji w badania nad leczeniem i profilaktyką staje się kluczowe w kontekście zapobiegania i zarządzania tym wyzwaniem zdrowotnym.

Zobacz także: Kryzys w branży SMR. Czy to koniec technologii mikro reaktorów?

Obecnie opieka długoterminowa w większości przypadków jest świadczona nieformalnie, głównie przez rodzinę lub inne bliskie osoby. Badania przeprowadzone w dziesięciu wybranych krajach wykazały istnienie licznych podobieństw w systemach opieki nad osobami starszymi. W każdym z tych przypadków mniejszość seniorów korzysta z opieki formalnej, czy to na rynku, czy w instytucjach państwa.

Co więcej, koszty opieki formalnej bez wsparcia publicznego są poza zasięgiem finansowym znacznej części osób starszych w każdym z analizowanych państw. To podkreśla konieczność istnienia publicznego wsparcia w celu zapewnienia dostępu do profesjonalnej opieki długoterminowej, równocześnie doceniając istotną rolę opieki nieformalnej, szczególnie ze strony rodzin. Wartość tej opieki stanowi ważny element szeroko zakrojonych strategii wspierania osób starszych i ich potrzeb opiekuńczych.

Czy państwa podołają zmianom?

Brak opracowania adekwatnych rozwiązań systemowych w reakcji na rosnące zapotrzebowanie na opiekę długoterminową może prowadzić do dezaktywizacji zawodowej części społeczeństwa. Dane z badania ankietowego SHARE wskazują, że w Polsce 6% osób powyżej 50 roku życia deklaruje codzienną nieformalną opiekę nad seniorem, a 4% opiekę cotygodniową. Tylko 25% z tych nieformalnych opiekunów przyznaje, że jednocześnie pracuje zawodowo.

Zobacz także: Sorter Ferag Skyfall zmieni oblicze branży? Wyznacza nowe standardy

Analiza danych SHARE przez naukowców dotycząca wpływu nieformalnej opieki nad rodzicami, teściami i dziadkami na sytuację zatrudnienia i liczbę godzin pracy osób powyżej 50 roku życia w piętnastu krajach europejskich ukazuje, że codzienna opieka zmniejsza prawdopodobieństwo zatrudnienia i liczbę przepracowanych godzin.

Warto zaznaczyć, że opieka o częstotliwości tygodniowej lub mniejszej nie wywiera znaczącego wpływu na prawdopodobieństwo zatrudnienia i liczbę przepracowanych godzin. Powyższa analiza pokazuje, że istnieje potrzeba przemyślenia i wdrożenia skutecznych strategii wsparcia dla osób łączących opiekę nieformalną z aktywnością zawodową.

PISA 2022. Wyniki polskich uczniów drastycznie się pogorszyły

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker