Gospodarka

Dzietność w Rosji przeraża. Rosjanie wymierają nie tylko na froncie

Dzietność w Rosji jest w dramatycznym stanie tak bardzo, że Władimir Putin postanowił zrobić sobie z niej temat kampanii wyborczej

Dzietność w Rosji nie jest obecnie w najlepszym stanie, a populacja tego wschodniego państwa spada. Dostrzegł to obecny Prezydent Władimir Putin i postanowił, że trzeba coś z tym zrobić. Poprawę tego wskaźnika uznał za najważniejszy cel Federacji Rosyjskiej na najbliższe dziesięciolecie. We wzroście populacji w oczywisty sposób nie pomaga trwająca wojna, gdzie młodzi mężczyźni nie tylko umierają, ale nie mogą się rozmnażać.

  • Dzietność w Rosji od rozpadu ZSRR i samodzielnego funkcjonowania Federacji Rosyjskiej nigdy nie była wysoka
  • Współczynnik dzietności w Rosji w 2022 roku wyniósł 1,42
  • Najniższy wynik dzietności w Rosji zanotowano w 1999 roku, kiedy współczynnik wynosił zaledwie 1,15. Chociaż obecnie Rosja osiąga lepsze rezultaty, to warto zauważyć, że wskaźnik dzietności w Polsce nigdy nie spadł do tak niskiego poziomu jak w przypadku Rosji
  • W przedstawionym okresie populacja Rosji spadła o 3,26%. Dla porównania populacja Polski oscyluje w okolicach 38 milionów i od 1991 do 2022 według populationpyramid.net urosła o około 4,4%
  • Medal matki bohaterki jest odznaczeniem państwowym ustanowionym w 1944 roku w ZSRR. Do Federacji Rosyjskiej powróciło w 2022 roku dekretem Prezydenta. Przysługuje ono matkom, które urodziły co najmniej 10 dzieci. Wszystkie muszą być obywatelami Rosji. Poza medalem matka otrzymuje również milion rubli.

Dzietność w Rosji zaniepokoiła Putina

Niedawno w dość konkretny sposób Władimir Putin nawoływał Rosjan do zakładania większych rodzin. Wzywał do rodzenia nawet siedmiorga, ośmiorga, czy więcej dzieci. Nie są to słowa rzucone mimochodem. Podczas konferencji Światowej Rady Ludowej Rosji w Moskwie, Władimir Putin oświadczył, że zwiększenie populacji Rosji będzie najważniejszym celem na nadchodzące dziesięciolecie. Putin wypowiedział te słowa w czasie gdy jego państwo zmaga się nie tylko z niską i ciągle spadającą dzietnością, ale również z rosnącą liczbą ofiar wojny na Ukrainie oraz wzmożonej emigracji.

Zobacz także: Korea Południowa musi podnieść dzietność. To kwestia życia bądź spadku PKB

Wspomniana konferencja nosiła nazwę „Teraźniejszość i przyszłość świata rosyjskiego”. Prowadził ją patriarcha Cyryl, zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. Dodatkowo uczestniczyli w niej przedstawiciele różnych tradycyjnych organizacji religijnych. Pokazuje to jak mocno religia podlega władzy politycznej w Moskwie. Prawdopodobnie Putin za pomocą religii chce przekonać Rosjan do zakładania większych rodzin.

Prezydent Federacji Rosyjskiej przekonywał, że:

posiadanie wielu dzieci, duża rodzina powinna stać się normą. Sposobem życia wszystkich narodów Rosji. Rodzina to nie tylko fundament państwa i społeczeństwa, to zjawisko duchowe, źródło moralności.

Wskazywał również na tradycję wielodzietności rosyjskich rodzin, podkreślając potrzebę zachowania i ożywienia tych zwyczajów.

Dzietność w Rosji zmieniała się na przestrzeni lat

Dzietność w Rosji od rozpadu ZSRR i samodzielnego funkcjonowania Federacji Rosyjskiej nigdy nie była wysoka. Na poniższym wykresie, możemy zaobserwować, że na początku lat 90. XX wieku do 2002 roku dzietność w Rosji była niższa niż w Polsce. Przypomnijmy, że współczynnik dzietności oznacza: liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15–49 lat) przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną w badanym roku, tzn. przy przyjęciu cząstkowych współczynników płodności z tego okresu za niezmienne.

Poziomem, który zapewnia zastępowalność pokoleń to wynik współczynnika dzietności na poziomie 2,1. Jest to upragniony cel, do którego nieskutecznie zmierzają wszystkie rozwinięte państwa i nie tylko. Współczynnik dzietności w Polsce wyniósł w 2022 roku jedynie 1,26. Rosja co prawda wypadła od nas lekko lepiej, jednak jej wynik również jest tragiczny i wyniósł we wspomnianym roku 1,42.

Najniższy wynik dzietności w Rosji zanotowano w 1999 roku, kiedy współczynnik wynosił zaledwie 1,15. Chociaż obecnie Rosja osiąga lepsze rezultaty, to warto zauważyć, że wskaźnik dzietności w Polsce nigdy nie spadł do tak niskiego poziomu jak w przypadku Rosji. Od 2010 roku dzietność w obu krajach podążała różnymi ścieżkami. W Rosji odnotowano wzrost, osiągając w 2016 roku najwyższy poziom po upadku Związku Radzieckiego, czyli 1,76, nadal jednak poniżej poziomu zastępowalności pokoleń.

W tym okresie dzietność w Polsce zaczęła na chwilę rosnąć, aby od 2017 roku do dziś zacząć regularnie spadać. Dzietność w Rosji w ostatnich latach weszła w podobny trend. Wyjątkiem był rok 2020, w którym dzietność pozostała na takim samym poziomie co w 2019 roku.

Populacja Federacji Rosyjskiej

Sama dzietność to jedna sprawa. Dla ogólnej populacji w państwie ważna jest również umieralność, a także saldo migracji. W przypadku Rosji dochodzą również straty wojenne. Według danych Ukrainy, od początku konfliktu zginęło ponad 300 000 osób. Populacja Rosji miała spaść o około 550 000 osób w pierwszym roku inwazji.

Zobacz także: Przewoźnicy z Polski mają dość! Chcą ostrzejszych przepisów dla Ukrainy

Populacja Federacji Rosyjskiej w 1991 roku wynosiła prawie 148,5 miliona ludzi. Według danych Banku Światowego w 2022 roku Rosja liczyła już około 143,5 miliona osób, czyli o 5 milionów mniej niż jeszcze 30 lat temu. Według dostępnych danych populacja Rosji w analizowanym okresie wynosiła najmniej w 2008 roku. Było to około 142,742 milionów ludzi. Oznacza to, że od 1991 do 2008 roku populacja Rosji zmniejszyła się o prawie 6 milionów ludzi. Możemy zauważyć, że od 2009 do 2017 roku populacja Rosji urosła o 1 745 493. Obecnie jednak pozostaje w wyraźnym trendzie spadkowym zachwianym jedynie przez aneksje ukraińskiego terytorium.

Aby zobrazować skale depopulacji, przyjrzyjmy się wartościom względnym. W przedstawionym okresie populacja Rosji spadła o 3,26%. Dla porównania populacja Polski oscyluje w okolicach 38 milionów i od 1991 do 2022 według populationpyramid.net urosła o około 4,4%. Dlaczego u nas populacja wzrosła a w Rosji spadła, mimo że wskaźnik dzietności jest bardzo podobny? Ogromny wpływ miała migracja. Przez lata do naszego państwa przyjechało sporo ludzi ze wschodu, zwłaszcza po wybuchu wojny. Wstępne szacunki donoszą, że na początku 2023 roku w naszym państwie znajdowało się ponad 41 milionów ludzi.

Natomiast populacja Ukrainy w latach 1993 – 2022 spadła aż o 11 milionów do 41,2, a według danych za 2023 rok obecnie ma tam mieszkać około 29 milionów ludzi. Jest to spadek aż o 44,73%. Więcej: Dzikie Pola znów dzikie. Ukraina się wyludnia, jest tam mniej ludzi niż w Polsce! [ANALIZA]

Dzietność w Rosji — podsumowanie

Władimir Putin twierdzi, że katastrofalny problem demograficzny w Rosji nie może być rozwiązany jedynie za pomocą zachęt finansowych. Mimo że Federacja, aby podnieść dzietność w Rosji, zdecydowała się na bardzo rozbudowaną politykę pronatalistyczną opartą głównie na świadczeniach pieniężnych. Jest ich kilka i obowiązują do konkretnych etapów życia dziecka. Wartym odnotowania jest również powrót medalu matki bohaterki. Odznaczenia państwowego ustanowionego w 1944 roku w ZSRR. Do Federacji Rosyjskiej powróciło ono w 2022 roku dekretem Prezydenta. Przysługuje ono matkom, które urodziły co najmniej 10 dzieci. Wszystkie muszą być obywatelami Rosji. Poza medalem matka otrzymuje również milion rubli.

Zobacz także: Czeski cud demograficzny się skończył? Dzietność w Czechach zanurkowała

W państwie pojawiają się jednak głosy, że niepewność gospodarcza, a przede wszystkim sam konflikt, zniechęca wiele par do zakładania rodzin lub jej powiększenia. Apel prezydenta o powiększenie rodziny pojawił się także w okresie przedwyborczym (w przyszłym roku mają odbyć się wybory prezydenckie w Rosji). Bardzo prawdopodobne jest, że sprawa ochrony rodziny będzie często podnoszona w czasie kampanii. Do tej pory jednak Władimir Putin nie ogłosił nowych, konkretnych rozwiązań mających podnieść dzietność w Rosji.

Warto również wspomnieć, że Putin posiada prawdopodobnie co najmniej sześcioro dzieci z trzema partnerkami. Publicznie przyznał się jednak tylko do dwóch córek. Niezwykły apel o zwiększenie liczby ludności wywołał debaty na temat wykonalności takiej polityki i jej potencjalnych konsekwencji dla krajobrazu społeczno-gospodarczego Rosji.

Korea Południowa, czyli jak najwyższą dzietność świata zamienić na najmniejszą [RAPORT OG]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker