Polska

Wypadki przy pracy coraz częstsze. Problem z bezpieczeństwem?

Wypadki przy pracy zdarzają się coraz częściej. Czyżbyśmy mieli w Polsce problem z bezpieczeństwem w pracy?

Wypadki przy pracy stają się w Polsce coraz częstsze. Wynika to z danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny. Podczas jakich czynności wypadków jest najwięcej? Co jest głównym powodem wypadków w pracy? Wszystkie te kwestie zostaną opisane w poniższym artykule. 

  • Od stycznia do września uległo wypadkowi 45 809 osób. Jest to wzrost o 7,5% r/r
  • Liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących zwiększyła się z poziomu 2,99 do 3,22
  • Liczba poszkodowanych w zdarzeniach śmiertelnych spadła o 10% r/r. Spadła również liczba wypadków ciężkich o 5,1% r/r
  • Podczas pracy zdalnej do wypadku doszło u 233 osób
  • Najwięcej wypadków odnotowano w województwie śląskim, a najmniej w małopolskim
  • Do największej liczby wypadków dochodzi w górnictwie
  • Do wypadków najczęściej dochodzi przez nieprawidłowe zachowanie pracowników
  • Prawie 80% urazów dotyczy dolnej lub górnej kończyny

Wypadki przy pracy — spojrzenie ogólne

W okresie styczeń–wrzesień 2023 roku odnotowano zgłoszenie 45 809 osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy. Stanowi to wzrost o 7,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Nie tylko ogólna liczba poszkodowanych wzrosła. Liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących zwiększyła się z poziomu 2,99 do 3,22. Jest to istotne o tyle, że populacja w Polsce urosła przez m.in. napływ uchodźców z Ukrainy. Niestety wskaźnik wypadkowości wskazuje tendencję wzrostową.

Zobacz także: Branża budowlana słabo przędzie. Brakuje pracowników, popytu i KPO

W okresie styczeń–wrzesień 2023 roku liczba poszkodowanych w zdarzeniach śmiertelnych wyniosła 99 osób, co oznacza spadek o 10,0% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Liczba wypadków ciężkich również wykazuje pewną poprawę, z 206 poszkodowanymi, co stanowi spadek o 5,1%.

Niemniej jednak zauważa się znaczący wzrost wypadków przy pracy z innym skutkiem. W tej kategorii 45 504 osoby zostało poszkodowane, co oznacza wzrost o 7,6% w porównaniu do poprzedniego roku. Szczególnie zastanawiające jest zjawisko poszkodowań związanych z wykonywaniem pracy zdalnej lub telepracy, gdzie 233 osoby doznały szkód.

Wypadki przy pracy według województw

Z danych regionalnych wynika, że najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: śląskim (4,23), warmińsko-mazurskim (4,01) oraz opolskim (3,93). Z kolei najniższy wskaźnik wystąpił w województwach: małopolskim (2,36), mazowieckim (2,46) oraz lubelskim (2,72). Na poniższej mapie możemy zauważyć, że względnie najbezpieczniej podczas pracy mogą czuć się zatrudnieni w południowo-wschodniej Polski. Z kolei na Śląsku dochodzi do największej ilości wypadków na 1 000 pracujących.

Wypadki przy pracy w województwach
Źródło: GUS

Zastanawiający jest wynik województwa warmińsko-mazurskiego, który również odnotował wysoki wynik w tym zakresie, chociaż na jego terenie nie przeprowadza się zaawansowanych prac górniczych. Uwagę zwraca również wysoki współczynnik wypadkowości w zachodniej Polsce. W tamtejszych województwach wspomniany wskaźnik wyraźnie przekracza poziom 3,5 i w niektórych zbliża się do 4.

Zobacz także: Okradali walizki na lotnisku! Policja aresztowała siedmiu pracowników

Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000
Źródło: GUS

Wypadki przy pracy dotykają przede wszystkim górników, tam wskaźnik wypadkowości wyniósł 10,83. Na drugim miejscu znalazła się sekcja „dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja”. We wspomnianej grupie przytaczany wskaźnik osiągnął mniejszy, ale również wysoki wynik 8,69. Natomiast w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, która znalazła się na trzecim miejscu, wynik jest o połowę niższy niż w górnictwie i wyniósł 5,47.

Wypadki przy pracy w Polsce są dość częste. Dość często mają one miejsce w logistyce oraz magazynowaniu. Regularnie dostajemy informacje od firm, że na ich magazynie zdarzył się wypadek i poszukują rozwiązań, które mogłyby ograniczyć ryzyko ponownego wystąpienia takich zdarzeń. Widać, że jest chęć poprawy bezpieczeństwa, jednak jest też dużo do nadrobienia w tym aspekcie – komentuje sprawę Renata Kozłowska, CEO PLAKO Systems, firmy dostarczającej systemy bezpiecznego dokowania w magazynie

Z kolei najniższe wskaźniki wypadkowości wystąpiły w sekcjach informacja i komunikacja (0,60), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (0,67) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (0,84). Te sekcje charakteryzują się stosunkowo niskim ryzykiem wypadków w porównaniu do innych gałęzi gospodarki.

Przyczyny wypadków przy pracy w Polsce

Wypadki przy pracy w okresie od stycznia do września tego roku były głównie spowodowane nieprawidłowym zachowaniem pracowników. Stanowiło ono aż 40,7% przyczyn wypadków przy pracy. Na drugim miejscu ze znacznie mniejszym wynikiem nieprzekraczającym 10% była przyczyna nieprawidłowego posługiwania się narzędziami lub produktami. Natomiast na trzeciej pozycji (9,4%) pod względem liczby przyczyny wypadków była działalność osób trzecich lub zdarzenie niebędące w mocy pracownika, lub pracodawcy.

Przyczyny wypadków przy pracy
Źródło: GUS

Najmniej wypadków przy pracy dochodziło przez niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego (0,6%). Drugim powodem od końca było nieużywanie lub używanie w sposób nieprawidłowy sprzętu ochronnego (1,9%). Natomiast trzecim powodem od końca były wady materiałowe czynnika materialnego (2%).

Zobacz także: Reprezentacja pracowników w zarządach firm jest korzystna dla wszystkich!

Najwięcej wypadków przy pracy zdarzało się gdy pokrzywdzony przemieszczał się. Podczas ruchu urazu doznało aż 36,7% osób. Drugą najczęstszą czynnością, podczas której dochodziło do urazów, było operowanie przedmiotami. W tym wypadku liczby osób, która doznała podczas tej czynności urazu, była znacznie mniejsza i wynosiła 17,8%.

Poszkodowani w wypadkach przy pracy według czynności wykonywanejprzez poszkodowanego
Źródło: GUS

Warto również zaznaczyć, że aż 79% pokrzywdzonych zaznało urazu kończyny. 43,5% kończyny górnej, natomiast 35,5% kończyny dolnej. Znacznie mniej, jednak wciąż sporo, ponieważ 10,2% osób doznało urazu głowy. Najmniej pracowników doznało urazu szyi wraz z kręgosłupem szyjnym (1,4%). Natomiast 3% poszkodowanych pracowników doznało urazu całego ciała.

Analiza danych udostępnionych przez GUS może być istotna dla podejmowania działań prewencyjnych. Zwłaszcza w branżach o wyższych wskaźnikach wypadkowości. Wdrażanie skutecznych środków bezpieczeństwa i promowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy może przyczynić się do ograniczenia ryzyka podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Przymusowy udział pracowników w zyskach firm pomaga pracownikom i nie szkodzi przedsiębiorstwom!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker