Przyczyny inflacji w Polsce. Rola podaży pieniądza, oczekiwań i cen surowców

Na święta trochę z innej beczki. Postanowiliśmy wyjść poza nawias codziennej pracy redaktorów i trochę „poekonometryzować”. Każdemu ekonomiście sen z powiek spędzała w ostatnich dwóch latach inflacja: co jest jej przyczyną? które czynniki podażowe vs popytowe przechylają szalę na jej skokowym wzroście? czy banki centralne dobrze zidentyfikowały jej źródła, podnosząc stopy procentowe do bezprecedensowego poziomu? … Czytaj dalej Przyczyny inflacji w Polsce. Rola podaży pieniądza, oczekiwań i cen surowców