Polska

Jaki będzie 2024 r. dla przedsiębiorców?

PIE zapytał przedsiębiorców o przewidywania na 2024 r. co do cen energii, inflacji, bezrobocia, stóp procentowych i wojny na Ukrainie. Wśród przedsiębiorców dominują pesymistyczne nastroje i niepewność

Ostatnie lata nie oszczędzają przedsiębiorców. Pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, niepewność geopolityczna, szoki podażowe, podwyższona inflacja, brak pracowników… wymieniać można bez końca. Jaki będzie 2024 r. dla przedsiębiorców? Polski Instytut Ekonomiczny postanowił ich o to zapytać. Niestety, nadal dominują nastroje pesymistyczne, choć wydaje się, że 2024 r. może przynieść pewną ulgę po trudnym 2023 r.

  • Polscy przedsiębiorcy spodziewają się wzrostu cen energii i wzrostu inflacji w 2024 r.
  • Polscy przedsiębiorcy są podzieleni co do tego, czy w 2024 r. wzrosną stopy procentowe i bezrobocie.
  • Jedynie 10 proc. polskich przedsiębiorców przewiduje, że 2024 r. przyniesie zakończenie wojny na Ukrainie.

Jaki będzie 2024 dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy w ostatnich latach muszą się zmagać z szeregiem wyzwań. Rynek pracy, geopolityka, stopy procentowe, ceny energii, inflacja, wojny, reorganizacja łańcuchów dostaw, nowe przepisy – czynników jest naprawdę wiele. 

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) prowadzi comiesięczne badanie Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK). W ramach niego zapytano przedsiębiorców na początku i na końcu 2023 r., jakie zmiany przewidują w nadchodzącym roku. Opinie w styczniu dotyczyły 2023 r., zaś opinie z grudnia br. dotyczą 2024 r. Przed przedsiębiorcami postawiono 5 stwierdzeń, wobec których mieli się ustosunkować. Stwierdzenia można odczytać z poniższego wykresu.

Jaki będzie 2024 r. dla przedsiębiorców?
opracowanie PIE i BGK na podstawie badania MIK, Tygodnik Gospodarczy nr 52/2023, PIE

Wciąż dominują pesymistyczne nastroje, choć wydaje się, że nieco się poprawiły względem 2023 r. Znaczne pogorszenie widać jednak w przypadku przewidywań co do zakończenia wojny na Ukrainie. 

Zobacz też: Czy pojazdy elektryczne przyspieszą koniec ery ropy naftowej?

Przedsiębiorcy: wzrosną ceny energii i inflacja

Aż 81 proc. przedsiębiorców uważa, że ceny nośników energii wzrosną w 2024 r. To o 6 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Odmiennego zdania jest jedynie 9 proc. badanych. Analitycy spodziewają się, że ceny energii rzeczywiście wzrosną w połowie drugiego roku, co będzie związane z ich odmrażaniem. 

Dużej zmianie uległy jednak oczekiwania inflacyjne. W 2023 r. aż 80 proc. przedsiębiorców spodziewało się wzrostu inflacji. W 2024 r. wzrost inflacji przewiduje jedynie 57 proc. z nich. Niemal co piąty nie ma zdania, zaś że inflacja nie wzrośnie lub spadnie uważa prawie co czwarty badany.

Wysoka inflacja towarzyszyła przedsiębiorcom przez cały 2023 r., mimo że jej dynamika w ostatnich miesiącach nieco zwolniła. Analitycy PIE w raporcie „Przegląd Gospodarczy PIE: zima 2023” przewidują, że średnioroczna inflacja w 2024 r. wyniesie 5,1 proc. i nadal będzie kształtować się powyżej celu NBP także w 2025 r.

Analitycy PIE spodziewają się wysokiego wzrostu cen usług oraz utrzymywania się podwyższonej inflacji bazowej. Dodatkowo oceniają, że inflację o 1 pkt proc. podwyższy przywrócenie wyższej stawki VAT na żywność. Dla przypomnienia bezpośredni cel inflacyjny NBP to 2,5 proc. z odchyleniem +/- 1 pkt proc. 

Zobacz też: Inwestycje na Ukrainie. Niezbędny elementarz polskiego inwestora

Przedsiębiorcy niezdecydowani co do bezrobocia i stóp procentowych

Niepewność, jaka dziś towarzyszy przedsiębiorcom, dobrze obrazują wyniki dotyczące dwóch kolejnych stwierdzeń. Zapytani o przewidywania co do stóp procentowych przedsiębiorcy są podzieleni. 39 proc. uważa, że wzrosną one w 2024 r., przeciwnego zdania jest 36 proc. Aż co czwarty nie ma zdania. 

Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 5,75 proc., po tym jak we wrześniu i październiku RPP podjęła decyzję o obniżkach stóp procentowych.

Podobnie jest w przypadku bezrobocia. Tego, że wzrośnie, spodziewa się 37 proc. przedsiębiorców, ale przeciwnie uważa 39 proc. badanych. Również niemal co czwarty nie ma zdania. 

Analitycy PIE stwierdzają:

Przez cały 2023 r. w Polsce obserwowaliśmy bardzo niski poziom bezrobocia i mimo dużej niepewności gospodarczej, rosnących kosztów pracowniczych i wysokiej inflacji rynek pracy w Polsce jest stabilny.

Wojna na Ukrainie nie dobiega końca według przedsiębiorców

Znacznie zmniejszył się odsetek przedsiębiorców, którzy uważają, że w nadchodzącym roku zakończy się wojna na Ukrainie. W 2023 r. taką nadzieję wyrażało 24 proc. z nich. Teraz takiego zdania jest jedynie 10 proc. Aż 57 proc. uważa, że wojna trwać będzie dalej. Co trzeci badany nie miał zdania.

Zamrożenie cen energii tworzy niebezpieczny precedens. Inwestorzy mają się czego obawiać

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker